Komende activiteiten voor EMDR Nederland

De Vereniging EMDR Nederland organiseert een aantal activiteiten ter deskundigheidsbevordering van haar leden, zoals drie keer per jaar een netwerkavond met presentaties over EMDR. De toegang daarvan is gratis voor leden. Niet-leden die een door de Vereniging EMDR Nederland geaccrediteerde opleiding hebben gehad, hebben toegang tegen betaling en alleen indien er plaats is (leden hebben voorrang). Daarnaast worden er ook workshops georganiseerd. Klik hier voor Algemene voorwaarden onderwijs en Klachtenprocedure.

Open hier de bij-/nascholingsagenda in PE-online:

Netwerkavonden

Donderdag 15 november 2018, 31 januari 2019 en 14 februari 2019: Do Doeksen - Toevalstreffer of voer voor verder onderzoek? | Gijs van Vliet - De stabilisatiediscussie revisited

Programma:

19:00 Inloop
19:30 – 20:30 Do Doeksen – Toevalstreffer of voer voor verder onderzoek?
20:30 – 21:00 Pauze
21:00 – 22:00 Gijs van Vliet – De stabilisatiediscussie revisited.
22:00 Einde avond

Locatie: Groningen
Hotel Groningen Plaza
Laan Corpus Den Hoorn 300, Groningen

Locatie: Tilburg
Boerke Mutsaers
Vijverlan 2, Tilburg

Accreditatie: 2 VEN-punten

Vanwege het grote succes op het afgelopen EMDR congres zullen Do Doeksen en Gijs van Vliet ons nogmaals de kans geven om hun goed beoordeelde workshop te volgen. Zij zullen hun workshops geven tijdens de NETwerkavond op donderdag 15 november.

Do Doeksen zal de avond aftrappen. Zij zal in haar workshop illustreren hoe EMDR op een creatieve manier ingezet kan worden in de behandeling van patiënten met ongewenst gewoontes, zoals excessief krabben, trichotillomanie en automutilatie. Dit zal ze doen aan de hand van drie gevalsbeschrijvingen, waarbij ze op video laat zien hoe ze EMDR in deze gevallen heeft ingezet. De reden voor het toepassen van EMDR was dat de geprotocolleerde behandeling voor patiënten met ongewenste gewoontes onvoldoende effect bleken te sorteren. Do paste EMDR toe op het imaginair uitgevoerde beschadigende gedrag, wat tot verassende en veelbelovende resultaten leidde. Inmiddels is er ook een onderzoek gestart naar deze methode in het Erasmus MC. De workshop is vooral bedoeld ter inspiratie en aanmoediging om zelf creatief te zijn als “standaardbehandelingen”, al dan niet met EMDR, onvoldoende resultaat opleveren.

Gijs van Vliet zal het tweede deel van de avond vullen. In zijn workshop snijdt hij een heel ander thema aan. De afgelopen jaren is er binnen de VEN veel discussie geweest over stabilisatie bij complexe vormen van PTSS. Tien jaar geleden was er nog een consensus: we moesten niet zo maar beginnen bij alle cliënten, stabilisatieprogramma’s werden alom aanbevolen voor de cliënten met complexe trauma’s. Vijf jaar geleden verscheen er een internationale richtlijn voor de behandeling van complexe PTSS, die dit standpunt onderschreef. Maar er kwam, vooral vanuit Nederland, felle kritiek op deze richtlijn, waarbij met name de noodzaak van stabilisatie werd betwist. Deze noodzaak zou een “mythe” zijn. In zijn workshop zal Gijs ons inzicht verschaffen in de wetenschappelijke stand van zaken ten aanzien van het stabilisatiedebat. Hij zal laten zien dat het antwoord op de vraag “wel of niet stabiliseren?” een stuk genuanceerder ligt dan doet vermoeden. Aan de hand van een kritische analyse van de beschikbare literatuur en onderzoeksresultaten, zal hij de kloof proberen te overbruggen tussen het onderzoeksveld en de klinische praktijk. De workshop is bedoeld ter inspiratie om in de praktijk weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van stabilisatie.

Na beide workshops zal er ruimte zijn voor het stellen van vragen en uitwisselen van ideeën.

Do Doeksen

is Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut en Supervisor EMDR, CGT,NVP en VKJP

Zij werkt in de Delftse Psychotherapie Praktijk.


Gijs van Vliet

is GZ-psycholoog, EMDR Europe Practitioner.

Hij is werkzaam bij Pro Persona Nijmegen, FACT EPA.


Workshops

Workshop: Johan Vlaeyen en Bart Michiels

“small is beautiful 2.0 – over single case experimental designs”

Datum: vrijdag 8 maart 2019

Tijd: 10.00 – 15.00 (inclusief lunch)

Locatie: Utrecht
NH HOTEL bij Utrecht CS
Jaarbeursplein 24, 3521 AR Utrecht

Inschrijfkosten:  €50 voor VEN  leden, €80 voor niet-VEN leden

Op 8 maart zullen Johan  Vlaeyen en Bart Michiels weer een workshop verzorgen over single case experimental design. Dit type onderzoek is bijzonder interessant voor clinici, omdat je binnen dit format met een beperkt aantal proefpersonen toch goed onderzoek kunt doen.  

De workshop is een  vervolg op de workshops die zij eerder voor de VEN hebben gegeven,  maar is ook goed te volgen zonder voorkennis. Het is mogelijk om van te voren een eigen onderzoeksopzet of specifieke vragen over het opzetten/uitvoeren van n=1 experimentele designs, zoals een multiple baseline studie in te dienen.  Een selectie hiervan zal tijdens de workshop worden besproken.

Johan Vlaeyen

Professor

University of Leuven, University of Maastricht


Bart Michiels

VEN | ALV

Momenteel staat er geen ALV gepland