Komende activiteiten voor EMDR Nederland

De Vereniging EMDR Nederland organiseert een aantal activiteiten ter deskundigheidsbevordering van haar leden, zoals drie keer per jaar een netwerkavond met presentaties over EMDR. De toegang daarvan is gratis voor leden. Niet-leden die een door de Vereniging EMDR Nederland geaccrediteerde opleiding hebben gehad, hebben toegang tegen betaling en alleen indien er plaats is (leden hebben voorrang). Daarnaast worden er ook workshops georganiseerd. Klik hier voor Algemene voorwaarden onderwijs en Klachtenprocedure.

VEN | ALV

2e ALV 2018

18 september 2018

 

Locatie: Unieplaza,
Multatulilaan 12, 4103 NM te Culemborg
www.unieplaza.nl
Kosten: Deelname VEN-leden is gratis.
Accreditatie: VEN-punten (in behandeling)

Netwerkavonden

Momenteel staat er geen netwerkavond gepland

Film | Documentaires

Momenteel zijn er geen films/documentaires beschikbaar

Open hier de bij-/nascholingsagenda in PE-online:

Workshops

Momenteel zijn er geen workshops beschikbaar