Het eerste Nederlandstalige standaardwerk over EMDR bij kinderen en jongeren.
13 juni 2017
Liesbeth Mevissen tijdens het EMDR congres 2017
25 juni 2017

Het “Handboek EMDR bij kinderen & jongeren” is uit: “een novum” volgens Renée Beer

Op 13 Juni 2017 is het “Handboek EMDR bij kinderen & jongeren” onder redactie van Renée Beer en Carlijn de Roos verschenen.

Het betreft een onmisbaar boek voor psychologen, pedagogen en psychiaters, die opgeleid zijn tot EMDR practitioner bij kinderen en jongeren en zij die nog in opleiding hiertoe zijn. Dit handboek beschrijft de toepassing van EMDR bij kinderen en jongeren in verschillende leeftijdsfasen. Ook wordt er overzichtelijk en systematisch beschreven wat aandachtspunten en bijbehorende handvatten zijn  voor de toepassing van EMDR bij specifieke psychopathologie, specifieke doelgroepen en in verschillende settings. Dit alles gebaseerd op actuele kennis over EMDR alsook over de betreffende doelgroep of stoornis.

De redacteuren Renée Beer en Carlijn de Roos, grondlegsters voor de toepassing van EMDR bij kinderen en jeugdigen in Nederland, verzorgen al vanaf 2000 gezamenlijk de EMDR trainingen voor kinderen & jeugd  (K&J) therapeuten. Hiermee hebben ze ruim 3500 K&J therapeuten geïnspireerd en een basis gelegd voor verdere ontwikkeling en onderzoek.
We hebben Renée gevraagd wat de drijfveren waren om dit boek te schrijven. Renée vertelt dat er verschillende waren. Zij vonden het passend om in navolging van het Handboek EMDR en het Praktijkboek EMDR een naslagwerk te maken voor K&J therapeuten, waarin deze relevante kennis kunnen vinden over de toepassing van EMDR bij veel voorkomende doelgroepen in de jeugdzorg, jeugdGGZ, K&J psychiatrie. Hiertoe hebben zij informatie gebundeld die ze verspreid hadden via diverse presentaties en publicaties, en die relevant is voor EMDR-therapeuten. Ook stelden ze informatie op schrift, die van belang is in het kader van de stof die ze behandelen in de trainingen. Daarnaast boden ze een platform aan EMDR –collega’s, die op basis van hun klinische ervaring specifieke aandachtspunten en praktische tips ten aanzien van een bepaalde doelgroep wilden overbrengen.

Renée was als kartrekker van het handboek intensief betrokken bij alle fasen van het proces. Zij schreef meerdere hoofdstukken als eerste auteur. Voor het redactiewerk hebben Renee en Carlijn alle hoofdstukken allebei gelezen en becommentarieerd. Renee integreerde hun commentaar en verzorgde de communicatie met de auteurs. Bij het redigeren van hoofdstukken van buitenlandse auteurs bleek herschrijven van stukken tekst in overleg met de betrokken auteurs noodzakelijk om deze toegankelijk en toepasbaar te maken voor therapeuten die in Nederland zijn of worden opgeleid. In de laatste fase was zij intensief betrokken bij de vormgeving van het boek. Daarnaast bedacht ze het idee voor de verrassing in het boek voor de lezer…..

Renée en Carlijn hebben als pioniers van EMDR bij kinderen en jongeren al veel samen geschreven. De samenwerking met Carlijn ervaart Renee als heel speciaal omdat zij, afgezien van het plezier dat zij daaraan beleeft, vindt dat zij goed teamwork leveren. Doordat zij elkaar goed aanvullen en verschillende accenten leggen, heeft hun samenwerking bij het redigeren en bij het schrijven geleid tot de kwaliteit die de lezer nu zal aantreffen .

Renée is er trots op dat de redactie samen met zoveel Nederlandse collega’s een product van formaat heeft kunnen neerzetten, een K&J handboek dat wereldwijd nog niet bestond. Een novum: goed voor EMDR, voor EMDR K&J behandelaren, en uiteindelijk – of liever in de eerste plaats – voor hun patiënten.

Deugdelijke gecontroleerde studies naar de effecten van behandelingen met EMDR bij kinderen en jongeren zijn er nog te weinig. Daarom hopen Renée en Carlijn met het boek ook onderzoekers te enthousiasmeren, die de effecten van EMDR bij K&J (specifieke groepen) willen onderzoeken, empirisch of experimenteel. Daarnaast zou het mooi zijn als verwijzers en verzekeraars door het boek de brede toepasbaarheid van EMDR gaan zien en als de implementatie van EMDR zou worden bevorderd in de medische, forensische en gehandicaptenzorg.

We feliciteren Renée en Carlijn en alle andere auteurs met de uitgave van dit prachtige boek.

 

Interview en tekst door: Tamara Konings en Henriëtte van der Meijden