Lid worden van vereniging EMDR Nederland

Eenmalige actie voor nieuwe leden!!!!

Flinke korting op de contributie

Het lidmaatschap bedraagt € 75 voor 2018 in plaats van € 115

Aanvraagformulier aspirant lid of VEN-NOOT

(inclusief Verklaring inzake tuchtrecht en opgelegde maatregelen)

Klik door naar de voorwaarden van het lidmaatschap, in het Reglement opleiding, lidmaatschappen en registraties van de Vereniging EMDR Nederland

Correspondentieadres

Lidmaatschap

Heb je een vervolgcertificaat of wil je een aanvraag doen tot EMDR Europe Practitioner: dit loopt voortaan via PE-Online. Voor het inloggen ga je naar MEP (mijnemderprofiel.nl).

Vooropleiding

Klik met je muis in het veld voor de keuzes
Indien je zowel GZ psycholoog bent als psychotherapeut, vermeld dan alleen je psychotherapieregistratie.
Indien je niet bent ingeschreven in het BIG-register, moet je de bewijsstukken betreffende je opleiding meesturen. Tevens gaan wij er van uit dat je de beroepscode en tuchtrechtelijke bepalingen van je eigen beroepsvereniging volgt.
Upload hier je bewijsstukken. Wij accepteren alleen PDF documenten. KLIK OP BLADEREN

Werkzaamheden

* NB: Het gaat om cliëntgebonden uren, niet om EMDR-uren! Klik hier voor het Reglement Opleiding, Lidmaatschappen en Registraties voor leden

Wanneer je minder dan 12 uur per week besteedt aan het behandelen van patiënten (waarbij het gaat om cliëntgebonden uren) kom  je niet in aanmerking voor lidmaatschap. Je hoeft dit formulier niet verder in te vullen.

Voorwaarden

Na ontvangst van je inschrijfformulier ontvang je een brief over de betalingsmogelijkheden.
Indien je kiest voor automatische incasso bedraagt de contributie € 115,00 per kalenderjaar.

Ik upload hier de volgende stukken: KLIK OP BLADEREN
1. Een kopie van mijn certificaat erkende EMDR-basistraining eventueel andere benodigde bewijsstukken t.a.v. opleiding

I. Verbinding aan beroepscode

¹ zie voor deze beroepscode de website van de NVP, Beroepscode NVP
² zie voor deze beroepscode de website van het NIP, Beroepscode NIP
³ zie voor deze beroepscode de website van de NVO, Beroepscode NVO

II. Maatregelen van het Regionaal of Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

* Een waarschuwing hoeft alleen vermeld te worden als deze maatregel korter dan vijf jaar geleden aan u is opgelegd.

III. Maatregelen door een tuchtrechtelijk orgaan van een beroepsvereniging

Indien er sprake is van een opgelegde maatregel dient een kopie van de betreffende uitspraak te worden bijgevoegd. Wij accepteren alleen PDF documenten. KLIK OP BLADEREN

IV. Overige maatregelen

* uit hoofde van mijn zorgverlenerschap of supervisorschap door de strafrechter, de civiele rechter, de Inspectie voor de Volksgezondheid of een andere instantie.
Indien er sprake is van een opgelegde maatregel dient een kopie van de betreffende uitspraak te worden bijgevoegd. Wij accepteren alleen PDF documenten. KLIK OP BLADEREN

V. Informeren bestuur VEN (Vereniging EMDR Nederland)

Ik verklaar bekend te zijn met het reglement opleiding, lidmaatschappen en registratie van Vereniging EMDR Nederland, hier na te lezen en dat ik mijn aanvraag voor registratie naar waarheid heb ingevuld.

Voordelen van het lidmaatschap:

 • Informatie m.b.t. deskundigheidsbevordering en nieuwe ontwikkelingen
 • Korting op het jaarlijks Nederlands EMDR congres.
 • Korting voor EMDR Europe Annual Conference.
 • Gratis toegang tot (regionale) netwerkavonden.
 • Drie keer per jaar  het EMDR Magazine met veel casuïstiek, wetenschappelijke informatie en informatie over het oplossen van problemen in lopende behandelingen.
 • Gratis electronisch abonnement op het Journal of EMDR Practice and Research.
 • Op Neurotek-apparatuur gekocht via www.emdrshop.com krijgt u 5% korting en 10% korting op Engelse boeken.
  Van alle EMDR-aankopen via deze website komt 5% ten goede aan de VEN.
 • Electronische nieuwsbrief met actueel nieuws en aankondigingen van activiteiten
 • Toegang tot de ledenpagina op de website, met oa.
  • rubriek supervisievragen
  • powerpointpresentaties en handouts van lezingen etc.
  • wetenschappelijke artikelen
  • vacatures vraag en aanbod
  • toegang tot ledenplatform
 • Mogelijkheid tot vermelding op de Verwijslijst EMDR-therapeuten (alleen voor gewone leden)
 • Mogelijkheid tot registratie als erkend EMDR Europe practitioner (internationaal erkende titel)