Overgangsregeling (aspirant-)lidmaatschap

Op 1-1-2016 gaat er een belangrijke wijziging in van het Reglement Opleidingen en Registraties (ROR). Daarin wordt het aspirant-lidmaatschap aan termijnen gebonden. Er is een overgangsregeling, met ruimte om de overgang soepel te kunnen maken. Als je de vervolgtraining al gevolgd hebt is er tot 1-1-2021 de tijd om het practitionerschap te behalen en als je alleen de basistraining hebt gevolgd is er uitloop tot 1-1-2022.

Klik hier door naar de PDF’s:
Overgangsregeling_(aspirant-)lidmaatschap
– en de Veel gestelde vragen over de overgangsregeling

Voor vragen: vereniging@emdr.nl

Namens het bestuur en opleidingscommissie
Carlijn de Roos en Tilly Koolstra

Veelgestelde vragen over de overgangsregeling

Klik op de vraag, dan ontvouw je het antwoord.

Ik ben aspirant-lid. Wat gebeurt er als ik niet tijdig start met de vervolgtraining of niet tijdig voldoe aan de eisen voor EMDR Europe practitioner?

Als je niet tijdig start met de vervolgopleiding (binnen drie jaar na de basistraining) of deze niet tijdig afrondt (binnen zes jaar), vervalt je aspirant-lidmaatschap.

Kan ik het aspirant-lidmaatschap later opnieuw aanvragen?
  • Als jouw aspirant-lidmaatschap vervalt omdat je niet tijdig begonnen bent met de vervolgtraining, kun je het opnieuw aanvragen, zodra je gestart bent met de vervolgtraining. De hele opleiding tot EMDR Europe practitioner moet binnen zes jaar na afronding van de basistraining afgerond zijn.
  • Als jouw aspirant-lidmaatschap vervalt, omdat je niet tijdig voldoet aan de eisen voor EMDR Europe practitioner (zes jaar na afronding van de basistraining), kun je het aspirant-lidmaatschap niet opnieuw aanvragen. Zodra je voldoet aan de eisen voor EMDR Europe practitioner, kun je het gewoon lidmaatschap aanvragen.

Ik ben gewoon lid, maar ik heb geen behoefte om mijn opleiding voort te zetten en mij te kwalificeren als EMDR Europe practitioner. Kan ik dan na 1 januari 2021 aspirant-lid worden?

Nee, je kunt dan geen aspirant-lid worden. Het aspirant-lidmaatschap is voorbehouden aan personen die hun basistraining korter dan zes jaar geleden hebben afgerond.

Als mijn gewoon lidmaatschap vervalt, kan ik dan later weer gewoon lid worden?

Ja, dat kan zodra je voldoet aan de (nieuwe) eisen voor registratie als EMDR Europe practitioner.

Wat gebeurt er als ik door omstandigheden buiten mijn schuld (ziekte etc.) niet tijdig voldoe aan de eisen?

In uitzonderingsgevallen heeft het bestuur de mogelijkheid om de inschrijving van aspirant-leden en leden die niet tijdig voldoen aan de eisen met een bepaalde tijd te verlengen.

Als mijn (aspirant-)lidmaatschap vervalt of als ik er niet voor in aanmerking kom, is er dan een andere manier waarop ik betrokken kan blijven bij de VEN?

Ja, er komt een mogelijkheid om betrokken te blijven bij de VEN. Het bestuur van de VEN beraadt zich op mogelijkheden om erkend getrainde EMDR-therapeuten die om verschillende redenen geen (aspirant-)lid kunnen worden, of van wie dit (aspirant-) lidmaatschap vervalt, te blijven betrekken bij de VEN en op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond EMDR. Zodra hier duidelijkheid over is, zal het bestuur dit bekend maken.

Hoeveel bijscholingspunten moet ik hebben om de aanvraag tot het EMDR Europe practitionerschap in te dienen?

De standaardregel is:

  • Indien het EMDR Europe Practionerschap binnen twee jaar na afronding van de vervolgtraining wordt aangevraagd: ten minste twaalf uur waarvan ten minste zes uur betrekking heeft op EMDR.
  • Indien het EMDR Europe Practitionerschap langer dan twee jaar na afronding van de vervolgtraining wordt aangevraagd : ten minste 24 uur, waarvan ten minste twaalf uur betrekking heeft op EMDR.

Voor gewone leden die de vervolgtraining voor 1 januari 2016 hebben afgerond geldt:

  • Indien het EMDR Europe practionerschap voor 1 januari 2018 wordt aangevraagd: ten minste twaalf uur waarvan ten minste zes uur betrekking heeft op EMDR.
  • Indien het EMDR Europe practitionerschap na 1 januari 2018 wordt aangevraagd: ten minste 24 uur, waarvan ten minste twaalf uur betrekking heeft op EMDR. 
Kan ik in de nieuwe situatie nog op de verwijslijst geplaatst worden na de vervolgtraining?

Als je de vervolgtraining voor 1 januari 2016 hebt afgerond, gelden voor jou de oude regels voor vermelding op de verwijslijsten. Als je de vervolgtraining na 1 januari 2016 hebt afgerond, gelden voor jou de nieuwe regels. Je komt dan pas in aanmerking voor vermelding op een verwijslijst als je gewoon lid bent, dus als je bij de VEN geregistreerd staat als EMDR Europe practitioner.

Kan de VEN de eisen voor het aspirant-lidmaatschap en het lidmaatschap wel eenzijdig wijzigen?

Ja, dat kan. Deze wijziging is door de ALV met grote meerderheid aangenomen. Verenigingen hebben het recht om eisen te stellen aan het lidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap, en om deze eisen te wijzigen. Wel moet de vereniging daarbij voorzien in een adequate overgangsregeling voor bestaande leden en aspirant-leden.

Deze vragen en antwoorden beschrijven de nieuwe eisen voor lidmaatschap, voor zover bekend bij afsluiting van dit stuk (medio oktober 2015). Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.