Bestuur Vereniging EMDR Nederland

Het dagelijks bestuur van Vereniging EMDR Nederland voert ons beleid uit. Dat beleid is bepaald en vastgesteld door onze leden.
De leden van het dagelijks bestuur zitten ook in ons algemeen bestuur. Voorzitter Carlijn de Roos leidt het dagelijks bestuur, de overige leden ondersteunen haar in de uitvoering: Hans-Jaap Oppenheim en Ad de Jongh.

Maak kennis met de 9 leden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur.

Wij stellen ons graag aan je voor!

Het (dagelijks) bestuur overlegt regelmatig en staat altijd open voor ideeën en suggesties.

Dagelijks bestuur

Carlijn de Roos

VOORZITTER | Klinisch psycholoog/ psychotherapeut

Psychotraumacentrum Rivierduinen


Carlijn de Roos is klinisch psycholoog/psychotherapeut, werkzaam bij het TOPGGZ Psychotraumacentrum Kinderen en Jeugd Rivierduinen en coördinator van het Centrum Seksueel Geweld Zuid Holland. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, adolescenten en volwassenen met traumagerelateerde stoornissen en in de diagnostiek en behandeling van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)/ somatoforme stoornissen. Verder is zij voorzitter van de VEN, lid van de wetenschapscommissie VEN, lid van de child committee and research committee van EMDR Europe en een EMDR Europe trainer (K en J).

Rik Knipschild

PENNINGMEESTER


Ad de Jongh

DAGELIJKS BESTUUR | Professor in Anxiety and Behavioral Disorders

Universiteit van Amsterdam | Vrije Universiteit (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, ACTA)


Ad de Jongh is gz-psycholoog, en is als bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij sinds 2011 honorary professor aan de School of Health Sciences van Salford University, Manchester (UK). Hij is (co-)auteur van meer dan 300 publicaties over psychologische onderwerpen, zoals (de behandeling van) angststoornissen, waaronder zes boeken. Hij heeft een praktijk op het gebied van psychotrauma, maakt deel uit van de directieraad van de PTSS kliniek Psytrec, en houdt zich bezig met onderzoek naar de mogelijkheid van evidence based behandelingen van de gevolgen van traumatische gebeurtenissen bij diverse groepen patiënten, waaronder die met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Algemeen bestuur

Iva Bicanic

klinisch psycholoog | Hoofd Landelijk Psychotraumacentrum

UMC Utrecht


Iva Bicanic is klinisch psycholoog en hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht. Zij heeft verschillende behandelmethodieken ontwikkeld voor slachtoffers van seksueel geweld en promoveerde op het onderwerp verkrachting. Tevens coördineert zij de uitrol van het Centrum Seksueel Geweld voor acute verkrachtingsslachtoffers naar 16 locaties in Nederland. Iva is VEN bestuurslid en doet samen met Ad de Jongh de hoofdredactie van het EMDR Magazine.

Sjef Berendsen

Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut

Psychotrauma Expertise Centrum (PSYTREC)


Sjef Berendsen is klinisch psycholoog – psychotherapeut, en werkzaam bij het innovatieve PsychoTrauma Expertise Centrum (PSYTREC) te Bilthoven als directeur Zorg. Daarnaast geeft hij cursussen, lezingen en workshops op het gebied van chronische en acute traumatisering en de diagnostiek en psychotherapie van PTSS voor diverse doelgroepen: bedrijfs- en verzekeringsartsen, huisartsen, psychiaters, (bedrijfs-) psychologen, maatschappelijk werkers, personeelsfunctionarissen, leidinggevenden, etc. Hij is supervisor voor de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie en EMDR Europe trainer. Verder is hij voorzitter van de Humanitarian Assistance Programs Nederland.

Tilly Koolstra

‎Klinisch psycholoog - psychotherapeut

Psytrec


Tilly Koolstra is klinisch psycholoog –psychotherapeut en is na 26 jaar verbonden te zijn geweest aan GGZ Centraal (RCKJP Hilversum) sinds augustus 2015 werkzaam als adjunct-directeur Zorg bij PSYTREC, het innovatieve psychotrauma expertisecentrum in Bilthoven. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor psychotherapie, leertherapie en supervisie in Utrecht. Zij is gecertificeerd traumatherapeut NtVP en supervisor voor de VEN, VGCt, NVP en VKJP. Daarnaast is zij leersupervisor en leertherapeut. Ze is gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie.
Sinds 2015 maakt zij deel uit van de opleidingscommissie van de VEN.

Annemieke Driessen

Klinisch psycholoog - Psychotherapeut

PsyQ Haaglanden


Annemieke Driessen is klinisch psycholoog – psychotherapeut en werkzaam bij PsyQ Haaglanden, afdeling Psychotrauma. Zij is supervisor VGCt, practitioner VEN en psychotraumatherapeut NtVP. Binnen het VEN-bestuur beheert zij de portefeuilles SIGs en belangenbehartiging. Zij is namens de VEN afgevaardigd in de ledenraad van P3NL. Tevens is zij lid van de congrescommissie van de VEN en heeft zij de SIG EMDR en schematherapie gecoördineerd. Samen met Erik ten Broeke publiceerde zij in 2014 in Gedragstherapie over EMDR en schematherapie.

Organogram

Klik hier (button) voor de organisatiestructuur van Vereniging EMDR Nederland