EMDR bij patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel
11 december 2018
New ISTSS Guidelines on the Prevention and Treatment of PTSD
11 januari 2019

In Memoriam Herma Hagen

In Memoriam

Soms gaat de zon onder voor het avond is..

     Herma Dieke Leidy Hagen

19 juli 1957 – 12 december 2018

Op 12 december jl. overleed Herma Hagen, voormalig bestuurslid van de VEN en jarenlang lid van de opleidingscommissie, op 61-jarige leeftijd. Carlijn de Roos sprak op haar uitvaart over de bijzondere bijdrage van Herma aan de VEN en EMDR.

Marie-Louise Aendekerk en Carlijn de Roos schreven een stukje over hun herinnering aan Herma.

 

IN MEMORIAM

Herma Hagen (19 juli 1957 – 12 december 2018)

Verdrietig zijn we om het overlijden van Herma Hagen. Zij was al vanaf de beginjaren betrokken bij de VEN als secretaris van de opleidingscommissie (OC). Na een tussenpauze was Herma vanaf 2012/2013 zowel lid van het bestuur als de opleidingscommissie.

Wat haar kenmerkte in haar aanpak was een open houding en respect voor ieders mening. Herma keek om zich heen, overzag waar iedereen was en wat nodig was om de volgende stap te zetten. Daarbij blikte zij optimistisch vooruit en communiceerde daar luchtig en vrij over. Zij wist goed welke koers van belang was voor de vereniging, was een doorzetter en schuwde het niet om anders te durven denken. Hierdoor leverde Herma op vele fronten een wezenlijke bijdrage aan onze vereniging. Zo was het haar voorstel om de registratie van opleidingspunten via PE Online te laten verlopen. Zij maakte zich sterk voor een verandering in de lidmaatschapsstructuur -namelijk het koppelen van EMDR registraties aan het lidmaatschap- en bepleitte een verdere professionalisering van onze vereniging met een nieuw bestuursmodel. Ook stond zij aan de wieg van de samenwerking tussen de verschillende specialistische beroepsverenigingen (P3NL) en stimuleerde zij de verdergaande samenwerking met de VGCt en de Vereniging voor Schematherapie om een vereniging voor effectieve therapie te vormen.

Herma was trots als we als bestuur een gezamenlijk doel bereikten en genoot daarvan. Binnen onze vereniging deed zij waar zij goed in was: verbinden zonder bezig te zijn met posities. Zij richtte zich niet op persoonlijk voordeel maar droeg vanuit compassie bij aan het geheel. Als ervaren roeister wist zij wat zij moest doen: doorroeien en koers houden.

We waren diep geschokt toen we hoorden dat Herma ernstig ziek was. Ondanks haar ziekte bleef zij zo lang mogelijk actief meedoen binnen het bestuur. Soms schoof zij rechtstreeks vanuit een chemokuur in vergaderingen aan bij onderwerpen die haar na aan het hart lagen. Zij kwam om “massa te creëren”, zoals zij dat zelf noemde.

Zij moest het bestuur echter steeds meer loslaten. In maart 2017 tijdens de ALV trad zij officieel af als bestuurslid. Zij was daarbij niet aanwezig. De leden in de zaal waren muisstil en geroerd tijdens de toelichting over haar verdiensten en de reden van aftreden. Na afloop kreeg zij een zeer warm en lang applaus van alle aanwezigen als dank voor haar langdurige, deskundige en enthousiaste inzet voor de VEN.

Lieve Herma, je stond aan de wieg van de VEN en bouwde met enthousiasme en toewijding aan de fundamenten, je zou kunnen zeggen de zogenaamde VENdamenten. Je wees ons de weg op cruciale punten in de besluitvorming en loodste ons richting een toekomstbestendige bestuursstructuur. De VEN is deze weg ingeslagen, we gaan op deze weg verder en nemen jou in gedachten en in ons hart mee. We zijn heel trots op wie je was, en op wat je hebt bereikt voor de VEN, de leden en daarmee voor patiënten. We treuren om dit onvermijdelijke, definitieve afscheid dat te vroeg is gekomen. Dag vrolijke en optimistische bestuurder met visie. Dag lieve, toegewijde, authentieke Herma.

Met diep verdriet dat je er niet meer bent, maar ook met veel respect en warmte in ons hart dat we zolang met en van je konden genieten, laten we je los in verbinding en koesteren we de mooie herinneringen aan jou.

We wensen Joost, Sjef en Roos en al je andere dierbaren veel sterkte bij dit verlies.

Namens de VEN

Carlijn de Roos, oud-voorzitter Bestuur.

 

Het bericht van het overlijden van Herma maakt mij verdrietig. Herma had net afscheid genomen van de Opleidingcommissie (OC) in de zomer van 2015 toen ons niet lang daarna het bericht van haar ziek zijn bereikte. We konden het niet geloven want tijdens ons zo gezellige afscheidsetentje zag Herma er opvallend sprankelend uit en sprak zij genietend van alle plannen die zij had voor de komende tijd. Haar betrokkenheid bij de VEN zou nog heel intensief zijn omdat zij zich nu alleen ging wijden aan haar taken die uit de bestuursfunctie van de VEN voort zouden komen.

Herma heeft in de periode van april 2012 tot juni 2015 deel uitgemaakt van de opleidingscommissie van de VEN en tegelijkertijd had zij zitting in het bestuur. In deze periode stonden naast de lopende zaken die een OC behandelt ook belangrijke beleidsthema’s op de agenda, zoals het toewerken naar een nieuwe lidmaatschapsstructuur binnen de Vereniging EMDR en een strakker opleidingstraject.

Herma werd de linking pin tussen bestuur van de VEN en de OC. Het was geen gemakkelijke taak. In zo’n transitieperiode naar formelere structuren binnen de vereniging komt er een proces op gang waarin er een gezamenlijke visie op de toekomst moet ontstaan. Deze visie, een toegankelijke vereniging willen zijn voor zoveel mogelijk leden zonder aan kwaliteit in te boeten, werd het gemeenschappelijke doel.

Herma heeft aan dit proces bijgedragen met een onwrikbaar optimisme en enthousiasme richting het toekomstperspectief van de VEN. Als persoon toonde zij zich lief en zachtmoedig, steeds meervoudig partijdig gericht op ieders visie en onvermoeibaar om er iets gezamenlijks van te maken. In een positie van ‘leading from behind’ gaf zij mede richting aan dit proces en bleef uiterst vasthoudend en met veel toewijding gericht op het doel: de vereniging EMDR versterken voor de toekomst. In mijn en onze herinnering horen wij haar lach en humor, voelen we de warmte die zij uitstraalde en hebben wij heel veel waardering voor haar kracht om eenieder op de juiste koers te houden.

 

Marie Louise Aendekerk, oud–voorzitter Opleidingscommissie