Erkenning intervisieverband

Op deze plek kunnen leden van de VEN een aanvraag erkenning voor een intervisiegroep indienen.
Heeft u een vraag, stuur dan een mail naar vereniging@emdr.nl

Erkenning

(Let op: een aanvraag erkenning indienen is alleen mogelijk wanneer alle deelnemers lid zijn van de VEN)

Erkenning wordt toegekend
door de
accreditatiecommissie
van de VEN.

Aanvraag erkenning intervisieverband Vereniging EMDR Nederland

Om in aanmerking te komen voor accreditatie van een intervisieverband (IV), heeft de OC de volgende voorwaarden gesteld. Een aanvraag kan alleen dan worden ingediend, indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

  1. Er is één persoon per IV die geldt als contactpersoon en de erkenning aanvraagt bij de VEN
  2. De contactpersoon is verantwoordelijk voor het bijhouden van de notulen en de presentielijst
  3. Een groep bestaat uit minimaal 3, maximaal 8 personen, minimaal 2/3 van de deelnemers is geregistreerd als EMDR Europe Practitioner
  4. Een bijeenkomst duurt minimaal 2 uur
  5. Een intervisiegroep komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar
  6. Erkenning wordt toegekend door de accreditatiecommissie van de VEN
  7. Bij het aanvraagformulier behoeft geen presentielijst meegestuurd te worden

Notulen en presentielijst zijn te allen tijde door de VEN opvraagbaar bij de intervisiegroep

Aanvrager (contactpersoon)

Deelnemers intervisieverband

Data intervisiebijeenkomsten

In het kader van de registratie als practitioner: 0,5 punt per bijeenkomst van 2 uur met een maximum van 2 van de 12 punten in twee jaar

In het kader van de herregistratie: 0,5 punt per bijeenkomst van 2 uur met een maximum van 10 van de 60 punten in vijf jaar.

Opmerkingen

In te vullen door de accreditatiecommissie VEN:

Verzenden

reCAPTCHA is required.