14 maart 2016

ALV 8.c Verklaring inz. tuchtrecht en opgelegde maatregelen nieuw

ALV 8.c Verklaring inz. tuchtrecht en opgelegde maatregelen nieuw
14 maart 2016

ALV 8.b.3 huidig Huishoudelijk Reglement VEN

ALV 8.b.3 huidig Huishoudelijk Reglement VEN
14 maart 2016

ALV 8.b.2 toelichting bij voorstel wijziging HR

ALV 8.b.2 toelichting bij voorstel wijziging HR
14 maart 2016

ALV 8.b voorlegger wijziging HR

ALV 8.b voorlegger wijziging HR
14 maart 2016

ALV 8.a.3 huidige Statuten VEN

ALV 8.a.3 huidige Statuten VEN
14 maart 2016

ALV 8.a.2 toelichtig bij voorstel wijziging Statuten

ALV 8.a.2 toelichtig bij voorstel wijziging Statuten
14 maart 2016

ALV 8.a.1 Voorstel nieuwe Statuten VEN

ALV 8.a.1 Voorstel nieuwe Statuten VEN
14 maart 2016

ALV 8.a voorlegger Statutenwijziging

ALV 8.a voorlegger Statutenwijziging