P3NL is de nieuwe federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen.

Met de oprichting van een nieuwe federatie, P3NL bundelen psychologen, psychotherapeuten en pedagogen hun krachten om kwaliteit bij het verlenen van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg verder te verstevigen. Bij de professionele beroepsuitoefening moet de cliënt centraal staan en deze moet kunnen rekenen op kwalitatieve, efficiënte en doelmatige zorg en jeugdhulp.

Een krachtig en eenduidig geluid is essentieel voor het succesvol behartigen van de belangen van onze achterban op het gebied van kwaliteit, identiteit, professionaliteit, organisatie en de financiële kaders. De federatie wil, door kwaliteit centraal te stellen, de zeggenschap over de wijze van de beroepsuitvoering door zorgprofessionals borgen. Daarbij staat de zorgbehoefte van de cliënt voorop.

De positie van de psychologen, psychotherapeuten en pedagogen als professional met regie over het eigen werk moet worden erkend en versterkt. Dit op basis van professionele standaarden en richtlijnen voor zorg aan volwassenen en jeugdhulp en met een gezamenlijke visie op de inrichting van het beroepenveld.

De federatie wil o.a. de beleidsinvloed van de beroepsgroepen vergroten bij de inrichting en vergoeding van de zorg en jeugdhulp. Wettelijke, organisatorische en financiële kaders vormen daarbij in de toekomst geen belemmeringen meer, maar bieden kansen en mogelijkheden voor de professionele beroepsuitoefening door betrokken zorgprofessionals voor hun cliënten.

Het bestuur van P3NL bestaat uit vijf leden, met Jeroen Muller als voorzitter. Sinds januari 2016is Marnix de Romph aangesteld als directeur. Bij de federatie zijn negen beroeps- en wetenschappelijke verenigingen aangesloten. Daarmee vertegenwoordigt P3NL zo’n 20.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen in Nederland. De federatie zal ook haar bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de vakgebieden psychologie, psychotherapie en pedagogiek en daarbij de samenwerking met andere organisaties actief opzoeken.

Zo werkt P3NL onder meer samen met overheden, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en branches in zorg, ondersteuning en onderwijs, kennisinstituten en, het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz.

P3NL, de deelnemende verenigingen

De federatie P3NL is in april 2015 opgericht door 9 deelnemende verenigingen. Dit zijn beroepsverenigingen en/of wetenschappelijke verenigingen. De oprichters en leden op dit moment zijn:

  • NIP: Nederlands Instituut van Psychologen
  • NVGzP: Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen
  • NVO: Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
  • NVRG: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
  • NVVS: Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie
  • VCgP: Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie
  • VEN: Vereniging EMDR Nederland
  • VGCt: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
  • VKJP: Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie

Bestuursleden

Het bestuur van P3NL bestaat uit: Jeroen Muller (vicevoorzitter NIP), Arnold van Emmerik (voorzitter VGCt), Marc Verbraak (voorzitter NVGzP), Ariëlle de Ruijter (voorzitter VKJP), Jim Bijlstra (voorzitter NVO).

P3NL is een vereniging. Dat betekent dat elk lid een gewogen stem heeft in het beleid. De Ledenvergadering is het hoogste orgaan van P3NL. De regels waaraan de vereniging en haar leden zich moeten houden, staan in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement.

De VEN wordt in de Ledenvergadering vertegenwoordigd door Annemieke Driessen. 

Kijk voor meer informatie en nieuws van P3NL op www.p3nl.nl

Laatste nieuws over de federatie