Lid blijven: VEN-NOTEN

Door de wijziging van de lidmaatschapsstructuur (dd 1/1/2016) komt een aantal groepen helaas niet meer in aanmerking voor het aspirant lidmaatschap bij de VEN:

– niet-leden die de EMDR basistraining langer dan zes jaar geleden hebben afgerond;

– niet-leden die niet binnen drie na een afgeronde EMDR basistraining de EMDR vervolgtraining zijn gestart;

– niet-leden met een afgeronde EMDR vervolgtraining die niet binnen zes jaar na basistraining voldoen aan de eisen voor registratie EMDR Europe practitionerschap;

– zij die voor 1/1/2016 aspirant lid zijn geworden en

  • niet voor 1/1/2020 met de vervolgtraining zijn gestart
  • niet tijdig een aanvraag hebben ingediend voor het gewoon lidmaatschap / registratie als practitioner

– zij die voor 1/1/2016 geregistreerd zijn als gewoon lid en op 1/1/2021 niet voldoen aan de eisen voor registratie als practitioner;

– geregistreerde EMDR Europe practitioners / EMDR Europe consultants die niet voldoen aan de herregistratie-eisen;

– zij die aspirant lid zijn geworden ná 1/1/2016 en niet binnen vier jaar na basistraining de vervolgtraining zijn gestart.

 

Om deze collega’s de gelegenheid te geven om betrokken te blijven of te zijn bij het werk van de VEN, is een voor deze groepen aparte status gecreëerd: VEN-NOOT. Iedereen die de basiscursus heeft afgerond, maar nog niet of niet meer voldoet aan de eisen voor het gewoon lidmaatschap of aspirant lidmaatschap, kan VEN-NOOT worden. VEN-NOTEN worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de VEN, onder andere via de VEN-mails en het EMDR Magazine. Verder kunnen zij aanspraak maken op dezelfde kortingen op congressen en andere activiteiten en diensten van de vereniging als leden. Daarnaast kunnen zij de algemene ledenvergaderingen bijwonen als toehoorder. Dat betekent dat zij geen stemrecht hebben. Daarnaast kunnen VEN-NOTEN geen lid zijn van commissies van de VEN of SIG-groepen.  En VEN-NOTEN hebben geen PE-dossier bij de VEN. VEN-NOTEN betalen hetzelfde contributiebedrag als VEN-leden. Vanaf 2019 bedraagt de contributie 130 euro, VEN-NOTEN 65+/gepensioneerden betalen slechts 65% van dit bedrag (dit is uitsluitend van toepassing op een bedrag van 130 euro, niet i.c.m. overige acties).