Maandbericht januari
10 februari 2019
Nieuwsbericht AVG voor leden verenigingen (huidig en nieuw) 21-2-2019
2 maart 2019

Vertrouwenspersoon VEN

In 2017 heeft de VEN de functie vertrouwenspersoon ingesteld. Doel van de aanstelling van een vertrouwenspersoon is het bieden van een klankbord voor leden die problemen ervaren met het gedrag/functioneren van, of de communicatie met, mede-leden, functionarissen of organen van de vereniging. De vertrouwenspersoon is er ook om de kwaliteit van het verenigingsklimaat op het gebied van onderlinge omgangsvormen en preventie van ongewenst gedrag te bevorderen.

Ondergetekende werd in 2017 benoemd als vertrouwenspersoon. De rol van vertrouwenspersoon is vooral bedoeld om met degene die contact opneemt mee te denken met het probleem en zo mogelijk tot een oplossing te komen. Ook probeert de vertrouwenspersoon om onderwerpen die voor de VEN en haar leden relevant zijn op de juiste plek op tafel te leggen.

In de anderhalf jaar dat deze functie bestaat is er meerdere keren een beroep gedaan op de vertouwenspersoon. In alle gevallen is er, nadat een mail ontvangen was, telefonisch contact opgenomen en overlegd. De telefoontjes werden allemaal positief afgesloten waarna de vraagsteller aangaf verder te kunnen met de kwestie. In verband met de vertrouwelijkheid kan ik inhoudelijk niet ingaan op de zaken. Wel kan ik aangeven dat de 5 keer dat er contact gezocht werd, de range van vragen breed en afwisselend was.

Kortom het is goed dat de VEN een vertrouwenspersoon heeft. Ik hoop dat eenieder met een vraag contact zoekt via vertrouwenspersoon@emdr.nl

Marjolein Wansink

Meer informatie over de vertrouwenspersoon vind je hier.