Komende activiteiten voor EMDR Nederland

De Vereniging EMDR Nederland organiseert een aantal activiteiten ter deskundigheidsbevordering van haar leden, zoals drie keer per jaar een netwerkavond met presentaties over EMDR. De toegang daarvan is gratis voor leden. Niet-leden die een door de Vereniging EMDR Nederland geaccrediteerde opleiding hebben gehad, hebben toegang tegen betaling en alleen indien er plaats is (leden hebben voorrang). Daarnaast worden er ook workshops georganiseerd. Klik hier voor Algemene voorwaarden onderwijs en Klachtenprocedure.

Netwerkavonden

Netwerkavond door Michael Hase MD

“EMDR in the treatment of depression”

Datum: donderdag 3 oktober 2019

Tijdstip: 19:30 – 22:00 uur

Locatie: Eenhoorn Amersfoort
Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH  te Amersfoort.

Kosten: Deelname VEN-leden is gratis.
Deelname niet-leden (met afgeronde, erkende EMDR Basistraining): € 25,-
Te betalen bij binnenkomst.

Accreditatie: VEN 2 punten (smal)

Voertaal van de lezing: Engels

Michael Hase neemt je in deze lezing mee in hoe EMDR ingezet kan worden bij de behandeling van een depressie. Wat zijn de ontwikkelingen geweest in de afgelopen jaren en wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot de meest recente wetenschappelijke inzichten?  Er wordt aandacht besteed aan het ontstaan van depressieve klachten vanuit een genetisch perspectief en als gevolg van stressvolle levensgebeurtenissen. Verder wordt er tijdens deze lezing dieper in gegaan op de Adaptive Information Processing (AIP)-theorie en hoe deze theorie aan kan sluiten bij de theorie over pathogene herinneringen, waarbij  impliciete disfunctionele herinneringen beschouwd worden als basis voor een verscheidenheid aan mentale stoornissen.

Dr. Michael Hase is psychiater en senior EMDR trainer. Hij was als onderzoeker actief in de EDEN studie. Samen met dr. Arne Hofman ontving dr. Michael Hase in 2015 de “Outstanding research award” van de EMDRIA (de internationale vereniging voor EMDR) vereniging. Hij ontving deze prijs voor zijn onderzoek naar EMDR behandeling bij depressie en het opzetten van het internationale onderzoeksproject “EMDR Depression Europian Network”.

The lecture of Michael Hase focuses on the history of depression treatment in EMDR therapy and on the current science behind EMDR treatment of depression. Attention is paid to the development of depressive symptoms from a genetic perspective and as a result of stressful life events. Furthermore, during this lecture, the Adaptive Information Processing (AIP) theory is discussed in more detail and how this theory can be linked to the theory of pathogenic memories, whereby implicit dysfunctional memories are considered as the basis for a variety of mental disorders.

Michael Hase MD

Psychiatrist and EMDR Senior Trainer


Dr. Michael Hase is a psychiatrist and EMDR Senior Trainer. He was a researcher in the EDEN study. Together with Dr. Arne Hofmann, Hase was awarded the Outstanding Research Award for his research on the EMDR treatment of depression and the creation of the international research project “EMDR Depressian European Network” by the board of directors of the EMDR International Association in 2015.

Workshops

Workshop door Michael Hase MD

“EMDR in the treatment of depression”

Datum: vrijdag 4 oktober 2019

Tijd: 9:00 – 17:00 uur

Locatie: Amersfoort
Eenhoorn Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH  te Amersfoort.

Voertaal van de workshop: Engels

 

DEZE WORKSHOP IS VOL
INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK

In this workshop Michael Hase will explain the depression protocol, regarding treatment planning, targeting sequence and techniques. Video demonstration will outline the teaching points and exercizes in groups of two will enable the participant to integrate the newly acquired knowledge into clinical practice. 

In deze workshop staat het depressieprotocol centraal. Michael Hase neemt je aan de hand van videofragmenten mee in de opbouw van een behandeling en de targetselectie en geeft handvatten over welke technieken toegepast kunnen worden. Ook ga je in tweetallen oefenen, zodat je de opgedane kennis direct in praktijk kunt brengen.

 Dr. Michael Hase is a psychiatrist and EMDR Senior Trainer. He was a researcher in the EDEN study. Together with Dr. Arne Hofmann, Hase was awarded the Outstanding Research Award for his research on the EMDR treatment of depression and the creation of the international research project “EMDR Depressian European Network” by the board of directors of the EMDR International Association in 2015.

Dr. Michael Hase is psychiater en senior EMDR trainer. Hij was als onderzoeker actief in de EDEN studie. Samen met dr. Arne Hofman ontving dr. Michael Hase in 2015 de “Outstanding research award” van de EMDRIA (de internationale vereniging voor EMDR) vereniging. Hij ontving deze prijs voor zijn onderzoek naar EMDR behandeling bij depressie en het opzetten van het internationale onderzoeksproject “EMDR Depression Europian Network”.

Michael Hase MD

Psychiatrist and EMDR Senior Trainer


Accreditatie:

VEN 6 punten (smal)
NIP-Eerstelijnspsychologie NIP ELP herregistratie 6 punten
FGzPt 8 punten in het kader van herregistratie Klinisch (neuro)psychologen
Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP) 6 punten
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) 6 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 6 punten

CONGRESSEN / EVENEMENTEN

27 – 29 november 2019: VGCt najaarscongres

3 – 4 april 2020: EMDR Congres