Komende activiteiten voor EMDR Nederland

De Vereniging EMDR Nederland organiseert een aantal activiteiten ter deskundigheidsbevordering van haar leden, zoals drie keer per jaar een netwerkavond met presentaties over EMDR. De toegang daarvan is gratis voor leden. Niet-leden die een door de Vereniging EMDR Nederland geaccrediteerde opleiding hebben gehad, hebben toegang tegen betaling en alleen indien er plaats is (leden hebben voorrang). Daarnaast worden er ook workshops georganiseerd. Klik hier voor Algemene voorwaarden onderwijs en Klachtenprocedure.

VEN | ALV

Extra ALV 2019

dinsdag 16 april 2019 van 19.00-19.30 uur

Locatie: NH Utrecht – Jaarbeursplein 24

Agenda:

18.45 – 19.00    Aanwezigheidsregistratie stemgerechtigde leden

19.00                  Opening en welkom aan de leden

19.05                  Inhoudelijke vragen/toelichting

19.25                  Stemming over wijziging Statuten

19.30                  Afronding

Open hier de bij-/nascholingsagenda in PE-online:

Netwerkavonden

Momenteel zijn er geen netwerkavonden gepland

Workshops

Momenteel zijn er geen workshops

CONGRESSEN / EVENEMENTEN

Congressen en evenementen van overige verenigingen.

29 maart 2019: Congres ‘Puur Pedagogiek‘ georganiseerd door de NVO

12 april 2019: VGCt Voorjaarsworkshops

14 – 16 juni 2019: ESTSS congres ‘Trauma in Transition-Building Bridges

28 – 30 juni 2019: EMDR Europe congres te Krakow ‘Connecting People, Connecting Europe

20 september 2019: Schematherapiecongres ‘Setting the stage’

27 – 29 november 2019: VGCt najaarscongres