Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. 

Waarvoor is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.

Men spreekt van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS) als iemand is blootgesteld aan een (dreigende) dood, ernstige verwonding of seksueel geweld en daarna langer dan een maand last heeft van herbelevingen, vermijding, negatieve veranderingen in cognities en stemmingen en duidelijke veranderingen in prikkelbaarheid en onrust. EMDR is – naast cognitieve gedragstherapie -de aanbevolen therapie bij PTSS.  Meer lezen …

Op de nascholingsagenda staat een overzicht met scholingen die ter accreditatie zijn aangeboden voor de (her)registratie van de beroepsgroep en nog plaats zullen vinden. Ook scholingen die al plaats hebben gevonden zijn hier terug te vinden.

Hoe vind je een goede EMDR therapeut?

De belangstelling voor EMDR is groot en er wordt steeds meer bekend over de effectiviteit van EMDR-behandeling.

Alle aandacht en populariteit heeft echter ook een keerzijde: omdat EMDR-therapeut geen beschermde titel is, kan iedereen zich zo noemen. Ook zonder deugdelijke opleiding.
Hoe weet je nu als cliënt of verwijzer dat je te maken hebt met een goed gekwalificeerde EMDR therapeut? In onderstaand filmpje legt Annemieke Driessen het uit.