Over Vereniging EMDR Nederland

De Vereniging EMDR Nederland is in april 2003 opgericht en is voortgekomen uit het EMDR Netwerk dat sinds 1994 bestond. De Vereniging telt eind 2022 meer dan 6.500 leden en is daarmee meteen één van de grotere psychotherapieverenigingen in Nederland.

De doelstellingen van de Vereniging zijn:
■ het bevorderen van de toepassing en de ontwikkeling van EMDR in Nederland;
■ kwaliteitsbewaking van de toepassing van EMDR;
■ het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Klik hier voor meer informatie ↓

Het bestuur

VEN BESTUUR 2022

Annemieke Driessen

Voorzitter


Annemieke Driessen is klinisch psycholoog – psychotherapeut en werkzaam bij Faas Psychologie in Voorburg. Zij is EMDR supervisor, supervisor VGCt, en psychotraumatherapeut NtVP. Zij is namens de VEN afgevaardigd in de ledenraad van P3NL.
Klinisch Psycholoog
BIG nr 89055125625
Psychotherapeut
BIG nr 19055125616

Suzy Matthijssen

Vice-Voorzitter | Portefeuille: Wetenschap


Suzy Matthijssen is klinisch psycholoog-psychotherapeut, senior onderzoeker en boegbeeld van het Altrecht Academisch Angstcentrum. Daarnaast is ze verbonden aan de Universiteit Utrecht. Suzy is EMDR-supervisor, psychotraumatherapeut NtVP, cognitief gedragstherapeut, EFT-therapeut, heeft een NRGD registratie en schrijft Por Justitia rapportages. Daarbij is ze voorzitter van de research group van de internationale EMDR Council en zit ze in de wetenschapscommissie van EMDR Europe. Ze doceert aan de opleidingen tot GZ-psycholoog en Klinisch Psycholoog.
Klinisch Psycholoog
BIG nr 19915714825
Psychotherapeut
BIG nr 19915714816

Ytje van Pelt

Bestuurslid | Penningmeester


Ytje van Pelt is GZ-psycholoog en Orthopedagoog-generalist, geregistreerd bij de NVO, VGCt, vereniging schematherapie, VEN en de NtVP. Tevens is zij docent en supervisor CGT en EMDR en EMDR Europe trainer Volwassenen en Kind en Jeugd.
GZ Psycholoog
BIG nr 9926690325
Orthopedagoog-generalist
BIG nr 49926690331

Jiska Weijermans

Bestuurslid


Jiska Weijermans is GZ-psycholoog en Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd. Als inhoudelijk directeur, opleider en behandelaar is ze werkzaam bij Psy-zo! in Groningen. Jiska is supervisor en opleider VGCt en EMDR Europe trainer.
GZ psycholoog BIG nummer: 29909244525

Ronald Roskam

Bestuurslid


Ronald Roskam is GZ-Psycholoog i.o. Specialist, werkzaam bij Pro Persona en geeft supervisie vanuit zijn eigen praktijk in Westervoort. Hij is EMDR-Europe Consultant en Cognitief Gedragstherapeut VGCt®. Daarnaast is hij Individueel Therapeut DGT en in opleiding tot trainer DGT bij Dialexis Advies.

Nicole Timmermans

Directeur


Nicole Timmermans studeerde Klinische Psychologie in Nijmegen en werkte daarna 25 jaar in Training en Opleiding. Zij was onder meer directeur bij Schouten & Nelissen, en is nog steeds actief in dit veld vanuit meer bestuurlijke en toezichthoudende rollen.
Naast diverse managerial opleidingen en een Advanced Management Programma bij Nyenrode Business Universiteit, is zij tevens opgeleid als gedragstrainer en mediator, en is geschoold in o.a. RET, Co-active Coaching en The Leadership Circle.

Kandidaten ledenraad gezocht

Algemene Ledenvergadering

Overgang van ALV naar Ledenraad

In 2023 gaat de VEN over van het werken met een Algemene Ledenvergadering naar een Ledenraad. Dinsdag 15 november vond een historische gebeurtenis plaats: het was de laatste Algemene Ledenvergadering in de geschiedenis van de VEN.

Tijdens deze ALV zijn de nieuwe Statuten van de VEN toegelicht en was de notaris aanwezig om vragen hierover te behandelen. Deze Statuten zijn de formele borging van de overgang van een ALV naar een Ledenraad. Tegelijkertijd hebben we de naamgeving van de lidmaatschapsvormen aangepast, zodat dit voor cliënten duidelijker termen zijn; VEN-NOTEN heten straks Belangstellenden en Aspirant-leden worden voortaan EMDR Therapeut in opleiding genoemd.

Ook werden de leden van de tijdelijke ledenraad voorgesteld. Zij hebben als voornaamste taak om de verkiezingen voor de definitieve Ledenraad te organiseren, en zullen daarmee snel aan de slag gaan samen met bestuur, directeur en bureau. De bedoeling is dat de Ledenraad in juni 2023 zal worden geïnstalleerd.

Meld je aan als kandidaat voor de Ledenraad

In de periode vanaf eind november tot uiterlijk 1 juli 2023 hebben we geen ALV meer, maar ook nog geen gekozen Ledenraad. We zoeken daarom gemotiveerde mensen die voor die periode zitting willen nemen in de tijdelijke Ledenraad. Deze tijdelijke ledenraad is belast met het organiseren van verkiezingen en het formeren van een ledenraad, uiteraard ondersteund door de directeur en het verenigingsbureau.

Heb jij tijd en zin om je tanden in deze klus te zetten? Of wil je alvast ‘snuffelen’ aan het ledenraadswerk, omdat je overweegt om je verkiesbaar te stellen?

Stuur ons meteen e-mail: vereniging@emdr.nl

Tweede deel ALV: bekrachtiging nieuwe Statuten

Voor de formele goedkeuring van de nieuwe Statuten is een tweede ALV nodig, omdat de opkomst bij de laatste ALV te klein was om over een Statutenwijziging te stemmen. Deze tweede ALV zal plaatsvinden op 29 november 2022.

Deze ALV is online bij te wonen, en gaat uitsluitend over dit agendapunt. Je kunt je aanmelden om je stem te laten horen via onderstaande button Je ontvangt dan van ons een ZOOM-link om deel te nemen.

Organogram VEN organisatie

Commissies

Opleidingscommissie

In de opleidingscommissie zitten:

Tilly Koolstra (VZ a.i.), Sietske van Haren (SC), Onno van Assema (RC), Leonieke Vet (AC), Indra Spierts (trainer).

Tilly Koolstra

VOORZITTER a.i.


Accreditatiecommissie

In de accreditatiecommissie zitten:

Leonieke Vet (vz), Annelieke van Dam, Marjon Peters, Maike Leenders en Anouk Wagenmans.

Leonieke Vet

VOORZITTER | Klinisch psycholoog en EMDR supervisor


Registratiecommissie

In de registratiecommissie zitten:

Onno van Assema (vz),  Caroline Janssen, Elles te Brake, Indira Pliska, Fiona Koster, Karelien Steenbruggen.

Onno van Assema

VOORZITTER | GZ-psycholoog en EMDR practitioner


Supervisorencommissie

In de supervisorencommissie zitten:

Sietske van Haren (vz), Petra Fokkema, Ingrid Mater, Thea Reuvekamp, Maries Ruepert en Marcella Pommee.

Sietske van Haren

VOORZITTER | Klinisch psycholoog en EMDR supervisor


Wetenschapscommissie

In de wetenschapscommissie zitten:

Wiebren Markus (vz), Tamar van Raalten (vz), Suzanne van Veen, Leonieke Kranenburg, Yanda van Rood, Carlijn de Roos, Sander de Vries, Laurian Hafkemeijer.

Tamar van Raalten

VOORZITTER | Klinisch Psycholoog en EMDR practitioner


Wiebren Markus

VOORZITTER | GZ psycholoog en EMDR practitioner


Congrescommissie

In de congrescommissie zitten:

Sophie de Wijn (vz), Susanne Bruijnzeel (vz), Anne Vollbehr, Annemieke van Vark, Lucinda Meijhuizen, Nicole Timmermans, Marianne van Rensch, Amber Landvreugd, Annika Ballieux, Femke van den Heuvel en Mineke Felten.

Sophie de Wijn

VOORZITTER | GZ psycholoog en EMDR practitioner


Susanne Bruijnzeel

VOORZITTER | GZ psycholoog en EMDR practitioner


PR-commissie

In de PR-commissie zitten:

Birgit Booij (vz), Tamara Konings, Linda Ermers, Marike van de Hel, Eva Pilarczyk, Femmy Peperzak en Sanne de Bakker.

Birgit Booij

VOORZITTER |Klinisch psycholoog en EMDR practitioner


Redactiecommissie

In de redactiecommissie zitten:

Ytje van Pelt (hoofdredactie), Erik ten Broeke (hoofdredactie), Nadia Thiel, Trudy de Vos, Sanneke Koekkoek, Willianne Veldman, Bianca Muller, Cindy de Wit en Gerrie Douma.

Ytje van Pelt

HOOFDREDACTIE |


Erik ten Broeke

HOOFDREDACTIE |


Protocollencommissie

In de Protocollencommissie zitten:

Marieke Meijerink (voorzitter)

Marieke Meijerink

VOORZITTER |


Commissie van beroep en bemiddeling

In de commissie van beroep en bemiddeling zitten:

René van Stralen (vz), Jannetta Bos, Jutte Koekebakker, J van Trier, Wieke Visser.

René van Stralen

VOORZITTER |


Ereleden

Renee Beer

Ad de Jongh

Erik ten Broeke

Carlijn de Roos

Hellen Hornsveld

Joany Spierings

Leden van Verdienste

Sjef Berendsen

Hans-Jaap Oppenheim

Commissie van beroep en bemiddeling

De commissie van beroep en bemiddeling is een bijzondere commissie binnen de vereniging; zij bestaat uit vijf gewone leden, dan wel vier gewone leden en een jurist. Leden van de commissie kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van het bestuur of van een andere commissie. De leden van de commissie worden door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur gekozen voor de tijd van drie jaar. Aftredende leden zijn direct herkiesbaar voor een periode van drie jaar.

Commissieleden

 • René van Stralen (jurist)
 • Jan van Trier
 • Wieke Visser
 • Jannetta Bos
 • Jutte Koekebakker

Irma Wesselink, Vertrouwenspersoon VEN

Het bestuur van de VEN heeft besloten een vertrouwenspersoon te benoemen. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor leden die problemen ervaren met mede-leden en/of functionarissen of organen van de vereniging.

In deze notitie worden bedoeling, taken en werkwijze van de vertrouwenspersoon toegelicht.

Doel en werkterrein vertrouwenspersoon

Doel van de aanstelling van een vertrouwenspersoon is (1) het bieden van een klankbord voor leden die problemen ervaren met het gedrag/functioneren van of de communicatie met mede-leden en/of functionarissen of organen van de vereniging en (2) verbetering van de kwaliteit van het verenigingsklimaat op het gebied van onderlinge omgangsvormen en preventie van ongewenst gedrag.

Het werkterrein van de vertrouwenspersoon betreft uitsluitend gedrag of functioneren van mede-leden (inclusief aspirant-leden en VEN-noten) en functionarissen en organen van de VEN. Inschakeling van de vertrouwenspersoon kan met name relevant zijn in afhankelijkheidssituaties, zoals in relatie tot supervisoren, trainers of functionarissen of beoordelende organen van de VEN.

Tot het werkterrein van de vertrouwenspersoon wordt niet gerekend:

 • problemen in de relatie met cliënten of collega-zorgverleners;
 • klachten van derden (niet-VEN-leden) over VEN-leden;
 • inhoudelijke geschillen, bij voorbeeld over een beoordeling in het kader van onderwijs of supervisie, of besluiten over registratie of accreditatie.

Voor inhoudelijke geschillen betreffende registratie kent de VEN een regeling van bezwaar en beroep, zie Reglement Opleidingen en Registraties, hoofdstuk B.3.

Taken

1.      Begeleiding en ondersteuning van leden die problemen met mede-leden, functionarissen of organen van de VEN ervaren door:

 • zelfstandig op te treden als aanspreekpunt voor alle leden die problemen ervaren met mede-leden, functionarissen of organen van de VEN;
 • een eerste opvang te bieden aan de betreffende leden;
 • de betreffende leden bij te staan, van advies te dienen en samen oplossingen te zoeken;
 • de betreffende leden desgewenst bij te staan en te ondersteunen bij bemiddeling, het indienen van een klacht bij de commissie van beroep en bemiddeling of andere stappen.

2.     Verbetering van het verenigingsklimaat op het gebied van onderlinge omgang door, indien nodig:

 • het doen van voorstellen met betrekking tot beleid ter verbetering van de onderlinge omgangsvormen, bejegening en procedures;
 • het stimuleren van de bewustwording op het gebied van onderlinge omgangsvormen, bejegening en procedures, door voorlichting, het opstellen van richtlijnen et cetera.

Tevens kan de vertrouwenspersoon optreden als bemiddelaar in geval van conflicten tussen leden of groepen leden. Dit kan op verzoek van een der partijen of van het bestuur, maar alleen indien beide partijen instemmen met deze rol.

Werkwijze

 1. De vertrouwenspersoon verricht zijn/haar werk in strikte vertrouwelijkheid.
 • Alle contacten en eventuele klachten zijn volstrekt vertrouwelijk. Dit geldt zowel voor de persoon die de hulp van de vertrouwenspersoon inroept als de inhoud van de hulpvraag.
 • Contact met derden vindt alleen plaats na voorafgaande toestemming van degene die de hulp van de vertrouwenspersoon heeft ingeroepen. Dit geldt ook voor contact met degene op wiens gedrag of functioneren het verzoek betrekking heeft.
 • De vertrouwenspersoon brengt alleen op verzoek van degene die zijn/haar hulp heeft ingeroepen rapport uit bij het bestuur of andere instanties binnen of buiten de vereniging.
 1. De vertrouwenspersoon is volstrekt onafhankelijk. Dit betekent dat hij/zij geen verantwoording van zijn/haar werkzaamheden hoeft af te leggen aan het bestuur of enig ander gremium binnen de VEN. Wel stelt hij/zij jaarlijks een rapportage op over zijn/haar werkzaamheden, waaronder het aantal en de aard van de klachten die hij/zij heeft behandeld. Een en ander voor zover dit de vertrouwelijkheid niet in gevaar brengt, dus de informatie niet te herleiden is tot de persoon van degene die zijn/haar hulp heeft ingeroepen en/of degene wiens gedrag of functioneren het betreft.

Informatie en contact

Deze informatie over de vertrouwenspersoon zal worden opgenomen op het ledengedeelte van de website.

Leden die contact op willen nemen met de vertrouwenspersoon kunnen dit doen via vertrouwenspersoon@emdr.nl

Statuten en reglementen

Statuten

Voor een pdf van de statuten klik hier.

Directiereglement

Voor een pdf van het reglement klik hier.

Redactiestatuut

Voor een pdf van de statuten klik hier.

EMDR Europe Code of Ethics

Voor een pdf van het document klik hier.

Huishoudelijk Reglement

Reglement Opleidingen en Registraties

Contributie reglement

Klik hier voor het Contributie reglement

Privacy policy

Klik hier voor de Privacy policy

Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen.

P3NL vertegenwoordigt dertien wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en aanverwante zorgverleners zijn aangesloten. Deze professionals zijn dagelijks aan de slag op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het vak en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg is.  P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

P3NL is een vereniging. Dat betekent dat elk lid een gewogen stem heeft in het beleid. De Ledenvergadering is het hoogste orgaan van P3NL. De regels waaraan de vereniging en haar leden zich moeten houden, staan in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement.

De VEN wordt in de Ledenvergadering vertegenwoordigd door Annemieke Driessen. 

Kijk voor meer informatie en nieuws van P3NL op www.p3nl.nl

Laatste nieuws P3NL

EMDR Europe Association

Vereniging EMDR Nederland is aangesloten bij de EMDR Europe Association. Klik op onderstaande buttons voor meer informatie over de organisatie of de Code of Ethics.

Pers

Lees meer over EMDR. Uitgebreide informatie over de vereniging vind je in de rubriek Over VEN.

Wil je in contact komen met een medewerker van de vereniging of een inhoudelijk deskundige? Neem dan contact op met de PR commissie via pr@emdr.nl.