Over Vereniging EMDR Nederland

De Vereniging EMDR Nederland is in april 2003 opgericht en is voortgekomen uit het EMDR Netwerk dat sinds 1994 bestond. De Vereniging telt in juni 2020 meer dan 4.900 leden en is daarmee meteen een van de grotere psychotherapieverenigingen in Nederland.

De doelstellingen van de Vereniging zijn:
■ het bevorderen van de toepassing en de ontwikkeling van EMDR in Nederland;
■ kwaliteitsbewaking van de toepassing van EMDR;
■ het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Klik hier voor meer informatie ↓

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal digitaal worden gehouden op dinsdag 30 juni 2020.

Agenda

  • Agenda is te raadplegen in MijnVEN.
  • Aanvang vergadering: 20:00 uur:
   Zorg dat je ongeveer een kwartier voor aanvang inlogt. De inloggegevens worden uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de vergadering per mail verstuurd, mits je je voor de vergadering hebt aangemeld via het online inschrijfformulier.

Stembrief

  • Voorafgaand aan de vergadering krijgen stemgerechtigde leden de mogelijkheid om online een stembrief in te vullen.

Vergaderstukken

 • De vergaderstukken zijn te raadplegen in MijnVEN.

Bestuur

Annemieke Driessen

VOORZITTER | Klinisch psycholoog - Psychotherapeut

EMDR supervisor | PsyQ Haaglanden, afdeling Psychotrauma


Annemieke Driessen is klinisch psycholoog – psychotherapeut en werkzaam bij PsyQ Haaglanden, afdeling Psychotrauma. Zij is EMDR supervisor, supervisor VGCt, en psychotraumatherapeut NtVP. Zij is namens de VEN afgevaardigd in de ledenraad van P3NL.

Klinisch Psycholoog
BIG nr 89055125625
Psychotherapeut
BIG nr 19055125616

Rik Knipschild

PENNINGMEESTER | GZ-psycholoog en in opleiding tot epidemioloog.

Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie


Rik Knipschild werkt als behandelcoördinator op een psychiatrische crisisafdeling van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie en is geschoold tot psychotraumatoloog, Hij werkt parttime in de klinische praktijk en parttime als promovendus.

GZ Psycholoog
BIG nr 99922486125

Iva Bicanic

BESTUURSLID | Klinisch psycholoog | Hoofd Landelijk Psychotraumacentrum

UMC Utrecht


Iva Bicanic is klinisch psycholoog en hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht. Zij heeft verschillende behandelmethodieken ontwikkeld voor slachtoffers van seksueel geweld en promoveerde op het onderwerp verkrachting. Tevens coördineert zij de uitrol van het Centrum Seksueel Geweld voor acute verkrachtingsslachtoffers naar 16 locaties in Nederland. Iva doet samen met Ad de Jongh de hoofdredactie van het EMDR Magazine.

Klinisch Psycholoog
BIG nr 89064912225
Psychotherapeut
BIG nr 19064912216

Sjef Berendsen

BESTUURSLID | Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut

EMDR Trainer | Psytrec


Sjef Berendsen is klinisch psycholoog – psychotherapeut, en werkzaam bij het innovatieve PsychoTrauma Expertise Centrum (PSYTREC) te Bilthoven als directeur Zorg. Daarnaast geeft hij cursussen, lezingen en workshops op het gebied van chronische en acute traumatisering en de diagnostiek en psychotherapie van PTSS voor diverse doelgroepen: bedrijfs- en verzekeringsartsen, huisartsen, psychiaters, (bedrijfs-) psychologen, maatschappelijk werkers, personeelsfunctionarissen, leidinggevenden, etc. Hij is supervisor voor de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie en EMDR Europe trainer. Verder is hij voorzitter van de Humanitarian Assistance Programs Nederland.

Klinisch psycholoog
BIG nr 49045942025
Psychotherapeut
BIG nr 69045942016

Tilly Koolstra

BESTUURSLID | ‎Klinisch psycholoog - psychotherapeut | EMDR supervisor

EMDR SUPERVISOR | Psytrec


Tilly Koolstra is klinisch psycholoog –psychotherapeut en is werkzaam als adjunct-directeur Zorg bij PSYTREC, het innovatieve psychotrauma expertisecentrum in Bilthoven. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor psychotherapie, leertherapie en supervisie in Utrecht. Zij is gecertificeerd traumatherapeut NtVP en supervisor voor de VEN, VGCt, NVP en VKJP. Daarnaast is zij leersupervisor en leertherapeut. Ze is gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie.

Klinisch psycholoog
BIG nr 69049722125
Psychotherapeut
BIG nr 89049722116

Organogram VEN organisatie

Commissies

Opleidingscommissie

In de opleidingscommissie zitten:

Ronald Roskam (vz), Marieke Meijerink (SC), Jacqueline Okkes (RC), Kim Bemelmans (AC), Hellen Hornsveld (trainer).

Ronald Roskam

VOORZITTER | Klinisch neuropsycholoog en EMDR practitioner


Accreditatiecommissie

In de accreditatiecommissie zitten:

Kim Bemelmans (vz), Annelieke van Dam, Marjon Peters, Leonieke Vet.

Kim Bemelmans

VOORZITTER | GZ psycholoog en EMDR practitioner


Registratiecommissie

In de registratiecommissie zitten:

Jacqueline Okkes (beoogd vz), Onno van Assema, Annemarie Hubers, Caroline Janssen.

Jacqueline Okkes

VOORZITTER | Klinisch psycholoog en EMDR practitioner


Supervisorencommissie

In de supervisorencommissie zitten:

Marieke Meijerink (vz), Jiska Weijermans, Els van Rijn, Ytje van Pelt, Petra Fokkema.

Marieke Meijerink

VOORZITTER | Klinisch psycholoog en EMDR supervisor


Wetenschapscommissie

In de wetenschapscommissie zitten:

Hellen Hornsveld (vz), Wiebren Markus (vz), Leonieke Kranenburg, Suzy Matthijssen, Yanda van Rood, Carlijn de Roos, Suzanne van Veen

Hellen Hornsveld

VOORZITTER | GZ psycholoog en EMDR trainer


Wiebren Markus

VOORZITTER | GZ psycholoog en EMDR practitioner


Congrescommissie

In de congrescommissie zitten:

Charlotte van der Wall (vz), Hanneke Nielsen, Anne Vollbehr, Jory Schoondermark, Annemieke van Vark, Nicole Timmermans

Charlotte van der Wall

VOORZITTER | GZ psycholoog en EMDR supervisor


PR-commissie

In de PR-commissie zitten:

Birgit Booij (vz), Tamara Konings, Harmien Koopmans, Ayla Dur, Vanessa Pengel, Marieke van Oosteren-Reeuwijk.

Birgit Booij

VOORZITTER |GZ psycholoog en EMDR practitioner


Redactiecommissie

In de redactiecommissie zitten:

Ad de Jongh (vz), Jackie June Ter Heide, Gusta Boland, Suzanne van Hees, Carien Karsten, Hayo Lasschuijt, Femke van de Linde, Nadia Thiel, Linda Verhaak, Tina Vreys, Deana de Zwart, Dafna Zwarts

Ad de Jongh

VOORZITTER | GZ psycholoog en EMDR trainer


Vacatures

Overzicht

– Vacature bestuurslid VEN
– Vacature congrescommissie
– Vacature wetenschapscommissie
– Vacature PR-commissie

Bestuur

Vacature bestuurslid VEN

Achtergrond
De belangrijkste reden voor de oprichting van de Vereniging EMDR Nederland was de behoefte aan kwaliteitsbewaking van de EMDR en de wetenschappelijke onderbouwing van de methode.

Sinds haar oprichting heeft de vereniging een forse groei doorgemaakt naar momenteel bijna 5000 leden.

Het VEN-bestuur bestaat uit 5-9 leden en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Haar taak is om het strategisch beleid en de algemene kaders van de vereniging te bepalen. Zij wordt daarbij in haar werk ondersteund door een aantal commissies, waaronder de opleidingscommissie, de wetenschapscommissie, de congrescommissie en de PR commissie.

Binnen het bestuur zijn momenteel de volgende taken verdeeld:

Voorzitter: Annemieke Driessen
Vice-voorzitter/penningmeester: Rik Knipschild

Overige portefeuilles:

Portefeuille Wetenschap
Portefeuille Positionering
Portefeuille Kwaliteit, Opleidingen en Registraties
Portefeuille Leden + SIG’s

Gezien het aankomende vertrek van één van de bestuursleden begin 2021 zoeken wij uitbreiding in het bestuur van de Vereniging.

Profiel
Wij zoeken een kandidaat die:

 • verbindt, inspireert en enthousiasmeert
 • empathisch, tactvol en stressbestendig is
 • besluitvaardig is en in staat is bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties
 • een stevige persoonlijkheid heeft, in staat is de rug recht te houden zonder de samenwerkingsrelatie te schaden
 • affiniteit heeft met wetenschap/een wetenschappelijke attitude heeft
 • bij voorkeur is opgeleid tot ten minste EMDR Europe practitioner
 • en bij voorkeur ervaring heeft als actief lid binnen de VEN als commissielid, supervisor of SIG-coördinator

Taken van een VEN-bestuurslid

 • Woont de bestuursvergaderingen (10 per jaar) en de ALV bij
 • Stelt jaarlijks samen met de directeur het concept-jaarplan vast voor zijn/haar portefeuille
 • Bewaakt de voortgang en kwaliteit van onderwerpen binnen zijn/haar portefeuille zoals die zijn vastgelegd in het jaarplan
 • Houdt pro-actief contact met de commissie(s) die taken verrichten binnen zijn/haar portefeuille

Tijdsinvestering
Er wordt een tijdsinvestering gevraagd van gemiddeld 2 uur per week. Het bestuur wordt praktisch en beleidsmatig ondersteund door het verenigingsbureau en de directeur.

Ben je geïnteresseerd? Wij ontvangen graag jouw reactie, met daarin jouw visie op de rol en de manier waarop je deze zou willen invullen en je CV (met foto) voor 1 juli 2020.

Het voornemen is om de procedure in de zomer af te ronden, zodat er tijd is om een half jaar mee te draaien met het bestuur, alvorens officieel voorgedragen te worden als bestuurslid op de ALV in het voorjaar van 2021.

Reacties graag naar vereniging@emdr.nl o.v.v. Bestuurslid VEN.

Commissies

Vacature congrescommissie

Ben jij creatief, handig in plannen en organiseren, heb je affiniteit met cijfers, zie je een uitdaging in deze nieuwe tijd én heb je lol in je vak als EMDR Practitioner? Dan is de Congrescommissie op zoek naar….. JOU!!


De congrescommissie heeft als taak om jaarlijks een congres voor de leden te organiseren en een paar keer per jaar een netwerkavond. Door de coronacrisis komen we voor nieuwe uitdagingen te staan: digitaal een beleving organiseren, met sociale contacten en goede inhoud. Vorig jaar was een heel goed congres en nu zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het – eerste hybride – congres in september 2020. We zijn op zoek naar nieuwe, enthousiaste collega’s die pro-actief, zelfstandig en in samenwerking met andere commissieleden een mooi congres willen organiseren en webinars en netwerkavonden willen verzorgen.

De taken bestaan uit: opstellen/adviseren over de begroting, nadenken over mogelijke sprekers, nadenken over de mogelijkheden voor online congressen en webinars, sprekers voor de netwerkavonden bedenken en uitnodigen, een thema voor het congres bedenken, contact met (binnen- en buitenlandse) sprekers, contact met de locatie en de catering, oog houden op de inkomsten en uitgaven, teksten schrijven voor de website, call for papers, beoordelen bijdragen, contact onderhouden met de wetenschapscommissie en de PR commissie, verantwoording afdragen en afstemmen met bestuur.

Lijkt één van deze taken je ontzettend leuk en ben je er ook nog aantoonbaar goed in, dan ben jij waarschijnlijk een goede aanvulling op het bestaande team en ben je van harte welkom om te solliciteren.

De Congrescommissie vergadert gemiddeld 1 keer per maand, voorlopig doen we dat online. Het congres vindt jaarlijks plaats in april. Dit jaar is het congres vanwege de coronacrisis verschoven naar september. In de maanden december tot april is er een grotere tijdsinvestering. Het gemiddeld aantal uren is – afhankelijk van je taak – ongeveer 2 uur per week.

Er is geen vrijwilligersvergoeding, wel krijg je reiskosten vergoed en mag je gratis deelnemen aan het congres.

Heb je belangstelling voor deze vacature, dan zien we graag je mail tegemoet met een korte toelichting en een actueel Curriculum Vitae. De mail kun je sturen naar: vereniging@emdr.nl

Vacature wetenschapscommissie

De VEN is een snel groeiende vereniging met bijna 5000 leden die participeren in congressen workshops, netwerkavonden, Special Interest Groups (SIGs), enz. De bevlogenheid en passie voor het vak is ook te vinden bij leden die actief zijn in diverse commissies. Vanwege de groei van de VEN nemen de activiteiten van de wetenschapscommissie (WACCIE) navenant toe. Daarom wil de commissie uitbreiden. Hiervoor zoeken wij twee actieve leden.

De commissie Wetenschap van de VEN maakt zich sterk om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van EMDR te stimuleren en actuele ontwikkelingen op dit gebied zichtbaar te maken. De commissie doet dit, onder andere door:

 • Subsidieaanvragen te beoordelen van onderzoekers die onderzoek doen op het gebied van EMDR. Er zijn twee subsidierondes per jaar.
 • Organiseren van de zogeheten ‘labpitches’ welke een vast en goed gewaardeerd onderdeel zijn van het jaarlijkse VEN congres. ‘Labpitches’ zijn korte presentaties waarin relevant wetenschappelijk onderzoek wordt gepresenteerd. De labpitches brengen wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.
 • Ondersteunen van bestuur en congrescommissie bij de selectie van bijdragen voor het congres.
 • Vraagbaak voor individuele leden met plannen voor onderzoek.
 • Organiseren van (pre)conferenceworkshop over N=1 studies

Naast bovengenoemde taken vragen lopende zaken onze aandacht, zoals het bijhouden van lopende aanvragen, voortgangsverslagen en jaarverslagen. Ook denkt de wetenschapscommissie mee in het samenwerkingsverband evidence-based behandelmethodes (samen met VGCt en de VSt).

Onze commissie:

De commissie bestaat  uit: Hellen Hornsveld en Wiebren Markus (voorzitters), Suzy Matthijssen, Yanda van Rood, Carlijn de Roos, Suzanne van Veen en Leonieke Kranenburg.

De commissie komt vier tot zes keer per jaar bijeen om te vergaderen. Dit gebeurt over het algemeen via Zoom en twee keer per jaar face-to-face. De geschatte tijdsinvestering is gemiddeld één uur per week, in de weken rondom het beoordelen van de subsidieaanvragen kan dit meer zijn.

Wij vragen:

 • Affiniteit met EMDR, bij voorkeur geregistreerd als EMDR Europe practitioner
 • Affiniteit en ervaring met wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur gepromoveerd;
 • Tijdsinvestering voor het bijwonen van vergaderingen;
 • Nieuwsgierig en innovatief;
 • Belangstelling voor één of meer van bovengenoemde taken.

Je ontvangt een reiskostenvergoeding en gratis deelname aan het VEN congres van de vereniging en een gezellig vergaderdiner met de gehele commissie. Heb je vragen, neem dan contact op met Wiebren Markus of Hellen Hornsveld (voorzitters) via vereniging@emdr.nl. Heb je belangstelling voor deze vacature, dan zien we graag je mail tegemoet met een korte toelichting en een actueel CV.

Vacature PR-commissie

De PR-commissie van de VEN staat te springen om twee nieuwe, bevlogen vrijwilligers welkom te heten. We zijn op zoek naar creatieve VEN-leden die de PR-commissie willen versterken, door zich met name te focussen op de nieuwe media. Ben jij een proactief VEN-lid die zich helemaal thuis voelt op het gebied van social media  en ad hoc op nieuwsberichten in kan springen,  dan zijn we op zoek naar jou!
Wat wordt er verwacht?Als lid van de PR-commissie verbind je je aan de speerpunten van de VEN, bestaande uit het versterken van de band met de VEN-leden, het bewaken van de kwaliteit van EMDR, het positioneren van de VEN en wetenschappelijk onderzoek.
Je levert een proactieve bijdrage op het gebied van social media en durft buiten de gebaande paden te treden met nieuwe ideeën.
Deelname aan een actieve en gezellige commissie, die 4 keer per jaar online vergadert en 2 keer per jaar vergadert in Utrecht (incl. diner!).

Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Birgit Booij, voorzitter PR-commissie (pr@emdr.nl)

Vertrouwenspersoon VEN

Het bestuur van de VEN heeft besloten een vertrouwenspersoon te benoemen. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor leden die problemen ervaren met mede-leden en/of functionarissen of organen van de vereniging.

In deze notitie worden bedoeling, taken en werkwijze van de vertrouwenspersoon toegelicht.

Doel en werkterrein vertrouwenspersoon

Doel van de aanstelling van een vertrouwenspersoon is (1) het bieden van een klankbord voor leden die problemen ervaren met het gedrag/functioneren van of de communicatie met mede-leden en/of functionarissen of organen van de vereniging en (2) verbetering van de kwaliteit van het verenigingsklimaat op het gebied van onderlinge omgangsvormen en preventie van ongewenst gedrag.

Het werkterrein van de vertrouwenspersoon betreft uitsluitend gedrag of functioneren van mede-leden (inclusief aspirant-leden en VEN-noten) en functionarissen en organen van de VEN. Inschakeling van de vertrouwenspersoon kan met name relevant zijn in afhankelijkheidssituaties, zoals in relatie tot supervisoren, trainers of functionarissen of beoordelende organen van de VEN.

Tot het werkterrein van de vertrouwenspersoon wordt niet gerekend:

 • problemen in de relatie met cliënten of collega-zorgverleners;
 • klachten van derden (niet-VEN-leden) over VEN-leden;
 • inhoudelijke geschillen, bij voorbeeld over een beoordeling in het kader van onderwijs of supervisie, of besluiten over registratie of accreditatie.

Voor inhoudelijke geschillen betreffende registratie kent de VEN een regeling van bezwaar en beroep, zie Reglement Opleidingen en Registraties, hoofdstuk B.3.

Taken

1.      Begeleiding en ondersteuning van leden die problemen met mede-leden, functionarissen of organen van de VEN ervaren door:

 • zelfstandig op te treden als aanspreekpunt voor alle leden die problemen ervaren met mede-leden, functionarissen of organen van de VEN;
 • een eerste opvang te bieden aan de betreffende leden;
 • de betreffende leden bij te staan, van advies te dienen en samen oplossingen te zoeken;
 • de betreffende leden desgewenst bij te staan en te ondersteunen bij bemiddeling, het indienen van een klacht bij de commissie van beroep en bemiddeling of andere stappen.

2.     Verbetering van het verenigingsklimaat op het gebied van onderlinge omgang door, indien nodig:

 • het doen van voorstellen met betrekking tot beleid ter verbetering van de onderlinge omgangsvormen, bejegening en procedures;
 • het stimuleren van de bewustwording op het gebied van onderlinge omgangsvormen, bejegening en procedures, door voorlichting, het opstellen van richtlijnen et cetera.

Tevens kan de vertrouwenspersoon optreden als bemiddelaar in geval van conflicten tussen leden of groepen leden. Dit kan op verzoek van een der partijen of van het bestuur, maar alleen indien beide partijen instemmen met deze rol.

Werkwijze

 1. De vertrouwenspersoon verricht zijn/haar werk in strikte vertrouwelijkheid.
 • Alle contacten en eventuele klachten zijn volstrekt vertrouwelijk. Dit geldt zowel voor de persoon die de hulp van de vertrouwenspersoon inroept als de inhoud van de hulpvraag.
 • Contact met derden vindt alleen plaats na voorafgaande toestemming van degene die de hulp van de vertrouwenspersoon heeft ingeroepen. Dit geldt ook voor contact met degene op wiens gedrag of functioneren het verzoek betrekking heeft.
 • De vertrouwenspersoon brengt alleen op verzoek van degene die zijn/haar hulp heeft ingeroepen rapport uit bij het bestuur of andere instanties binnen of buiten de vereniging.
 1. De vertrouwenspersoon is volstrekt onafhankelijk. Dit betekent dat hij/zij geen verantwoording van zijn/haar werkzaamheden hoeft af te leggen aan het bestuur of enig ander gremium binnen de VEN. Wel stelt hij/zij jaarlijks een rapportage op over zijn/haar werkzaamheden, waaronder het aantal en de aard van de klachten die hij/zij heeft behandeld. Een en ander voor zover dit de vertrouwelijkheid niet in gevaar brengt, dus de informatie niet te herleiden is tot de persoon van degene die zijn/haar hulp heeft ingeroepen en/of degene wiens gedrag of functioneren het betreft.

Informatie en contact

Deze informatie over de vertrouwenspersoon zal worden opgenomen op het ledengedeelte van de website.

Leden die contact op willen nemen met de vertrouwenspersoon kunnen dit doen via vertrouwenspersoon@emdr.nl

Statuten en reglementen

Statuten

Voor een pdf van de statuten klik hier.

Directiereglement

Voor een pdf van het reglement klik hier.

Redactiestatuut

Voor een pdf van de statuten klik hier.

EMDR Europe Code of Ethics

Voor een pdf van het document klik hier.

Huishoudelijk Reglement

Reglement Opleidingen en Registraties

Contributie reglement

Klik hier voor het Contributie reglement

Privacy policy

Klik hier voor de Privacy policy

Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen.

Met de oprichting van een nieuwe federatie, P3NL bundelen psychologen, psychotherapeuten en pedagogen hun krachten om kwaliteit bij het verlenen van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg verder te verstevigen. Bij de professionele beroepsuitoefening moet de cliënt centraal staan en deze moet kunnen rekenen op kwalitatieve, efficiënte en doelmatige zorg en jeugdhulp.

Een krachtig en eenduidig geluid is essentieel voor het succesvol behartigen van de belangen van onze achterban op het gebied van kwaliteit, identiteit, professionaliteit, organisatie en de financiële kaders. De federatie wil, door kwaliteit centraal te stellen, de zeggenschap over de wijze van de beroepsuitvoering door zorgprofessionals borgen. Daarbij staat de zorgbehoefte van de cliënt voorop.

De positie van de psychologen, psychotherapeuten en pedagogen als professional met regie over het eigen werk moet worden erkend en versterkt. Dit op basis van professionele standaarden en richtlijnen voor zorg aan volwassenen en jeugdhulp en met een gezamenlijke visie op de inrichting van het beroepenveld.

De federatie wil o.a. de beleidsinvloed van de beroepsgroepen vergroten bij de inrichting en vergoeding van de zorg en jeugdhulp. Wettelijke, organisatorische en financiële kaders vormen daarbij in de toekomst geen belemmeringen meer, maar bieden kansen en mogelijkheden voor de professionele beroepsuitoefening door betrokken zorgprofessionals voor hun cliënten.

Het bestuur van P3NL bestaat uit zes leden, met Marc Verbraak als voorzitter. Sinds januari 2016 is Marnix de Romph aangesteld als directeur. Bij de federatie zijn elf beroeps- en wetenschappelijke verenigingen aangesloten. Daarmee vertegenwoordigt P3NL zo’n 20.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen in Nederland. De federatie zal ook haar bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de vakgebieden psychologie, psychotherapie en pedagogiek en daarbij de samenwerking met andere organisaties actief opzoeken.

Zo werkt P3NL onder meer samen met overheden, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en branches in zorg, ondersteuning en onderwijs, kennisinstituten en, het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz.

P3NL, de deelnemende verenigingen

De federatie P3NL is in april 2015 opgericht door 9 verenigingen. Dit zijn beroepsverenigingen en/of wetenschappelijke verenigingen. Inmiddels heeft P3NL elf leden:

 • LV POH-GGZ: Landelijke Vereniging POH-GGZ
 • NIP: Nederlands Instituut van Psychologen
 • NVGzP: Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen
 • NVO: Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
 • NVRG: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
 • NVVS: Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie
 • VPeP: Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie
 • VEN: Vereniging EMDR Nederland
 • VGCt: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
 • VKJP: Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
 • VVP: Vereniging Van Psychodiagnostisch Werkenden

Bestuursleden

Het bestuur van P3NL bestaat uit: Jeroen Muller (vicevoorzitter NIP), Arnold van Emmerik (voorzitter VGCt), Marc Verbraak (voorzitter NVGzP), Ariëlle de Ruijter (voorzitter VKJP), Jim Bijlstra (voorzitter NVO).

P3NL is een vereniging. Dat betekent dat elk lid een gewogen stem heeft in het beleid. De Ledenvergadering is het hoogste orgaan van P3NL. De regels waaraan de vereniging en haar leden zich moeten houden, staan in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement.

De VEN wordt in de Ledenvergadering vertegenwoordigd door Annemieke Driessen. 

Kijk voor meer informatie en nieuws van P3NL op www.p3nl.nl

Laatste nieuws P3NL

Vereniging EMDR Nederland is aangesloten bij de EMDR Europe Association