Lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een psychotherapeutische methode. EMDR is bedoeld voor de behandeling van klachten die samenhangen met
herinneringen aan ontwrichtende gebeurtenissen, zoals het geval is bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere trauma gerelateerde aandoeningen.
De Vereniging EMDR Nederland (VEN) is een specialistische vereniging voor professionals die EMDR als methode toepassen. Dit zijn meestal BIG-geregistreerd psychologen
en psychiaters die vanuit hun eigen referentiekader EMDR deel laten uitmaken van hun werkwijze.

Klik hier voor meer informatie ↓

Lid worden

Er zijn 2 soorten lidmaatschappen, namelijk het aspirant lidmaatschap en het gewoon lidmaatschap. Na het succesvol afronden van een basistraining kan het aspirant lidmaatschap worden aangevraagd. Wanneer men vervolgens voldoet aan alle eisen gesteld voor het EMDR Europe practitionerschap, kan het gewoon lidmaatschap via een VEN-dossier in PE-online worden aangevraagd.

Daarnaast bestaat er een registratie tot VEN-NOOT voor diegene die niet (meer) voldoet aan de eisen voor het aspirant of het gewoon lidmaatschap. Klik hier voor meer informatie hierover.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Deze bedraagt  €130,00 (aspirant/gewoon leden/VEN-NOTEN) voor 2020.

Leden 65+ betalen slechts 65% van het contributiebedrag. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de geboortedatum bij ons staat geregistreerd (MijnVEN). Geef dit dus tijdig aan ons door. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht het contributiebedrag van 2019 en eerder te corrigeren.

Voordelen lidmaatschap

  • Informatie met betrekking tot deskundigheidsbevordering en nieuwe ontwikkelingen
  • Korting op het jaarlijks Nederlands EMDR congres
  • Korting voor de EMDR Europe Annual Conference
  • Gratis toegang tot (regionale) netwerkavonden met inspirerende sprekers
  • Drie keer per jaar gratis, glossy EMDR-Magazine (ruim 70 pagina’s met veel casuïstiek, wetenschappelijke informatie en suggesties voor het oplossen van problemen in lopende behandelingen)
  • Gratis digitaal abonnement op het internationale tijdschrift Journal of EMDR Practice and Research
  • Digitale nieuwsbrief met actuele informatie en aankondigingen van activiteiten
  • Toegang tot Mijn VEN (besloten ledengedeelte)
  • Mogelijkheid tot registratie als EMDR Europe Practitioner (internationaal erkende titel)
  • Mogelijkheid tot vermelding op de ledenlijst met jouw kwalificatie/registratie

Kijk voor de statuten, reglementen en overige informatie over de vereniging op de pagina Vereniging EMDR Nederland

Over Vereniging EMDR Nederland