Lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland

De Vereniging EMDR Nederland (VEN) is een specialistische vereniging voor professionals die EMDR als methode toepassen. Dit zijn meestal BIG-geregistreerd psychologen en psychiaters die vanuit hun eigen referentiekader EMDR deel laten uitmaken van hun werkwijze.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een psychotherapeutische methode. EMDR is bedoeld voor de behandeling van klachten die samenhangen met
herinneringen aan ontwrichtende gebeurtenissen, zoals het geval is bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere trauma gerelateerde aandoeningen.

Lid worden

Er zijn twee soorten lidmaatschappen, namelijk EMDR therapeut VEN in opleiding en EMDR therapeut VEN. Na het succesvol afronden van een basistraining kan het EMDR therapeut VEN in opleiding worden aangevraagd. Wanneer men vervolgens voldoet aan alle eisen gesteld voor het EMDR Europe practitionerschap, kan het gewoon lidmaatschap via een VEN-dossier in PE-online worden aangevraagd.

Daarnaast bestaat er een registratie tot Belangstellende voor diegene die niet (meer) voldoet aan de eisen voor EMDR therapeut VEN in opleiding en EMDR therapeut VEN. Klik hier voor meer informatie hierover.

Heb je zojuist de basistraining afgerond en een actiekaart ontvangen?
Klik dan hier om naar het actie aanvraagformulier aspirant lid te gaan.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Deze bedraagt  €150,00 (EMDR therapeut VEN, EMDR therapeut VEN in opleiding, Belangstellende) voor 2024.

Leden 66+ betalen slechts 65% van het contributiebedrag. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de geboortedatum bij ons staat geregistreerd (MijnVEN). Geef dit dus tijdig aan ons door. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht het contributiebedrag te corrigeren.

Voordelen lidmaatschap

  • Informatie met betrekking tot deskundigheidsbevordering en nieuwe ontwikkelingen
  • Korting op het jaarlijks Nederlands EMDR congres
  • Korting voor de EMDR Europe Annual Conference
  • Gratis toegang tot (regionale) netwerkavonden met inspirerende sprekers
  • Drie keer per jaar gratis, glossy EMDR-Magazine (ruim 70 pagina’s met veel casuïstiek, wetenschappelijke informatie en suggesties voor het oplossen van problemen in lopende behandelingen)
  • Gratis digitaal abonnement op het internationale tijdschrift Journal of EMDR Practice and Research
  • Digitale nieuwsbrief met actuele informatie en aankondigingen van activiteiten
  • Toegang tot Mijn VEN (besloten ledengedeelte)
  • Mogelijkheid tot registratie als EMDR Europe Practitioner (internationaal gepatenteerde titel)
  • Gratis mogelijkheid tot vermelding op de ledenlijst met jouw kwalificatie/ registratie

Termijn lidmaatschap

De duur van de lidmaatschapsvorm EMDR therapeut VEN in opleiding bedraagt vier jaar. Het lidmaatschap wordt omgezet naar EMDR therapeut VEN op het moment dat aan de eisen voor het EMDR Europe practitionerschap wordt voldaan. Mocht dit niet bereikt worden binnen vier jaar dan wordt het lidmaatschap omgezet naar Belangstellende. Op het moment dat alsnog aan de eisen voor het EMDR Europe practitionerschap wordt voldaan kan deze titel worden aangevraagd. Na toekenning ervan kan het lidmaatschap EMDR therapeut VEN ingaan.

Belangstellende (voorheen: VEN-NOOT)

Wat is Belangstellende?
Diegenen die de Basistraining hebben afgerond, maar nog niet of niet meer voldoen aan de eisen voor het gewoon lidmaatschap of EMDR Therapeut VEN in opleiding, kunnen Belangstellende worden. Belangstellenden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de VEN. Ook kunnen zij aanspraak maken op dezelfde kortingen op congressen en andere activiteiten en diensten van de vereniging als andere leden. Belangstellenden kunnen zich niet verkiesbaar stellen voor de Ledenraad . Op het moment dat Belangstellenden
(weer) aan de eisen voor het lidmaatschap of lid in opleiding voldoen, wordt de status van het lidmaatschap omgezet.

Belangstellenden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de VEN, onder andere via de VEN-mails en het EMDR Magazine. Verder kunnen zij aanspraak maken op dezelfde kortingen op congressen en andere activiteiten en diensten van de vereniging voor haar leden.  Belangstellenden kunnen geen lid zijn van commissies of SIG-groepen én hebben geen VEN PE-dossier.

Contributie
Belangstellenden betalen hetzelfde contributiebedrag als EMDR therapeut VEN en EMDR therapeut VEN in opleiding. Gepensioneerden/66+ betalen slechts 65% van het contributiebedrag. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de geboortedatum bij ons staat geregistreerd (MijnVEN). Geef dit dus tijdig aan ons door. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht het contributiebedrag te corrigeren.

Vraag hier de registratie Belangstellende aan: https://www.emdr.nl/lid-worden/

Opzeggen of wijzigen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan, schriftelijk, uiterlijk 1 maand voorafgaand aan elk nieuw kalenderjaar. Zie ook art. 5b Statuten. Je ontvangt direct een bevestigingsmail.

Wanneer je het lidmaatschap om wenst te zetten naar de registratie Belangstellende ontvangen wij graag dit verzoek per e-mail naar vereniging@emdr.nl.

Wil je je lidmaatschap opzeggen of bankgegevens wijzigingen gebruik dan onderstaande formulieren. NAW-gegevens wijzigen kan door in te loggen in mijnVEN.