Oogbewegingen en pseudoherinneringen
2 september 2019
EMDR en Post Partum PTSS
1 november 2019
Toon alle

Gezocht: minimaal 50 VEN leden met een mening!

Gezocht: minimaal 50 mensen met een mening!

Wil jij de ‘STEM van de VEN’ zijn?

De VEN groeit maar door, we zijn inmiddels hard op weg naar 5.000 leden. En het liefste zouden we van al die leden willen weten wat zij van bepaalde onderwerpen vinden, zodat we ondanks het grote ledenaantal toch vooral een vereniging van en voor de leden blijven.

Om wat gemakkelijker de mening van de VEN-leden in beeld te krijgen, zouden we graag een ledenpanel opzetten met betrokken leden die we zo nu en dan over een specifiek onderwerp of vraagstuk kunnen consulteren, in de vorm van een mailtje of korte enquête. Deze vragen komen via de mail bij je binnen, je hoeft er de deur niet voor uit.

Wat vraagt deze deelname van je?

  • Maximaal 10 x vragen we jouw mening over een onderwerp dat speelt binnen de VEN, verspreid over een periode van 2 jaar
  • Dat kost per keer ongeveer een kwartier van je tijd, dus bij elkaar een paar uur

Moet je er iets speciaals voor kunnen of weten?

Nee, elk (aspirant)-lid of VEN-NOOT van de VEN is in principe welkom. Als we heel veel aanmeldingen krijgen, dan proberen we een groep samen te stellen die een afspiegeling is van alle leden op basis van leeftijd, soort lidmaatschap, specialisatie,  locatie. Etc.

Wat levert het je op?

  • Jouw mening telt! Telkens als we een vraag stellen aan het ledenpanel, gaat de terugkoppeling daarvan (geanonimiseerd) naar het bestuur en ondersteunt het hen in hun besluitvorming
  • Je krijgt zelf ook een terugkoppeling van de raadplegingen, en daarmee zicht op de mening van mede-panelleden

Wat levert het de VEN op?

  • Een bestuur dat bestuurt met behulp van rechtstreekse input van haar leden
  • Een plek om gedachten of dilemma’s over uiteenlopende onderwerpen te toetsen bij een groep betrokken VEN-leden

Lijkt het je iets? Stuur dan een kort mailtje naar vereniging@emdr.nl onder vermelding van het onderwerp “LEDENPANEL”.

Nicole Timmermans – directeur VEN