Aanvraagformulier aspirant lid of VEN-NOOT

(inclusief Verklaring inzake tuchtrecht en opgelegde maatregelen)

Klik door naar de voorwaarden van het lidmaatschap, in het Reglement opleiding, lidmaatschappen en registraties van de Vereniging EMDR Nederland

Correspondentieadres

Lidmaatschap

Meer informatie over de VEN-NOOT registratie: Ven-noten
Ik upload hier de volgende stukken: KLIK OP BLADEREN
1. Een kopie van mijn certificaat erkende EMDR-basistraining eventueel andere benodigde bewijsstukken t.a.v. opleiding

De bewijsstukken mogen ook per e-mail gestuurd worden naar vereniging@emdr.nl

Ben je nog geen lid van de VEN, maar je voldoet aan alle eisen gesteld bij een aanvraag voor het EMDR Europe practitionerschap en wil graag het gewoon lidmaatschap aanvragen? Vraag dan eerst het aspirant lidmaatschap aan en vermeld dit bij ‘Opmerkingen’.
Ben je reeds geregistreerd aspirant lid en wil je een aanvraag indienen voor het gewoon lidmaatschap (EMDR Europe practitionerschap)? Dan kun je de aanvraag indienen via PE-Online. Voor het inloggen in het VEN-dossier in PE-Online ga je naar Mijn VEN.

Vooropleiding

Klik met je muis in het veld voor de keuzes
Indien je zowel GZ psycholoog bent als psychotherapeut, vermeld dan alleen je psychotherapieregistratie. Indien je nog geen BIG-registratienummer hebt, vermeld dan: 'nog in opleiding'
Indien je niet bent ingeschreven in het BIG-register, moet je de bewijsstukken betreffende je opleiding meesturen. Tevens gaan wij er van uit dat je de beroepscode en tuchtrechtelijke bepalingen van je eigen beroepsvereniging volgt.
Upload hier je bewijsstukken. Wij accepteren alleen PDF documenten. KLIK OP BLADEREN

Werkzaamheden

* NB: Het gaat om cliëntgebonden uren, niet om EMDR-uren! Klik hier voor het Reglement Opleiding, Lidmaatschappen en Registraties voor leden

Wanneer je minder dan 12 uur per week besteedt aan het behandelen van patiënten (waarbij het gaat om cliëntgebonden uren) kom  je niet in aanmerking voor lidmaatschap. Je hoeft dit formulier niet verder in te vullen.

I. Verbinding aan beroepscode

¹ zie voor deze beroepscode de website van de NVP, Beroepscode NVP
² zie voor deze beroepscode de website van het NIP, Beroepscode NIP
³ zie voor deze beroepscode de website van de NVO, Beroepscode NVO

II. Maatregelen van het Regionaal of Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

* Een waarschuwing hoeft alleen vermeld te worden als deze maatregel korter dan vijf jaar geleden aan u is opgelegd.

III. Maatregelen door een tuchtrechtelijk orgaan van een beroepsvereniging

Indien er sprake is van een opgelegde maatregel dient een kopie van de betreffende uitspraak te worden bijgevoegd. Wij accepteren alleen PDF documenten. KLIK OP BLADEREN

IV. Overige maatregelen

* uit hoofde van mijn zorgverlenerschap of supervisorschap door de strafrechter, de civiele rechter, de Inspectie voor de Volksgezondheid of een andere instantie.
Indien er sprake is van een opgelegde maatregel dient een kopie van de betreffende uitspraak te worden bijgevoegd. Wij accepteren alleen PDF documenten. KLIK OP BLADEREN

Nieuwsbrief VEN

V. Informeren bestuur VEN (Vereniging EMDR Nederland)

Ik verklaar dat ik mij zal houden aan de Reglementen van de Vereniging (Statuten, HR, ROR, Contributiereglement en de richtlijnen van EMDR Europe
Ik ga akkoord met het privacyreglement van de VEN
Signature is required.
Zet je handtekening met je muis, of op je mobiel met je vinger, boven de streep. Deze handtekening is verplicht!
reCAPTCHA is required.