PTSS behandelen bij Borderline problematiek
15 september 2018
EMDR bij zwangeren
1 oktober 2018

Nieuwe voorzitter VEN: Annemieke Driessen

Nieuwe voorzitter

Met veel genoegen brengen wij u op de hoogte van de benoeming van Annemieke Driessen tot voorzitter van de VEN. De ledenvergadering heeft gisteren met grote eenstemmigheid gevolg gegeven aan de voordracht van Annemieke als beoogd voorzitter.

Annemieke is al sinds 2016 bestuurslid van de VEN en heeft zich in die tijd laten zien als een reële en betrokken bestuurder. Naast haar bestuurslidmaatschap is zij namens de VEN lid van de ledenraad bij P3NL en actief binnen de Special Interest Group EMDR en Schematherapie. Zij neemt de voorzittershamer over van Carlijn de Roos, die vijftien jaar voorzitter van de VEN is geweest. Ook Ad de Jongh, initiatiefnemer en bestuurslid van het eerste uur, treedt terug uit het bestuur. Zowel Ad als Carlijn blijven uiteraard betrokken bij de VEN en EMDR Europe, maar maken geen deel meer uit van het bestuur.

In het kader van professionalisering van de vereniging werd eerder al een directeur aangesteld. Annemieke Driessen daarover: ‘Dat maakt voor mij de functie van voorzitter aantrekkelijker. Het is voor bestuursleden beter behapbaar en maakt de vereniging toekomstbestendig. Je kunt niet van iedereen verlangen dat ze net zoveel tijd en energie hebben als Ad en Carlijn. Dat was de reden dat ik lange tijd niet op deze manier voorzitter wilde zijn.’ Een van de prioriteiten van de kersverse voorzitter is de leden intensiever te betrekken bij alles wat er gebeurt in de vereniging. ‘Ik vind dat alle leden met hun verschillende overtuigingen en meningen zich thuis moeten kunnen voelen bij de vereniging.’ Verder wil Driessen dat therapeuten het aandurven om een patiënt, of dat nu een kind is of een volwassene, in behandeling te nemen. ‘Niet per se door actie te voeren, maar door therapeuten te helpen zich vaardiger en bekwamer te laten voelen. Ik wil dat wij leden stimuleren zich te laten scholen tot EMDR Europe practitioner, maar ook tot deelname aan SIG’s of intervisie.’

Carlijn over deze bestuurswisseling:

“In het volste vertrouwen heb ik het voorzitterschap van de VEN aan Annemieke overgedragen. Zij heeft goed zicht op zowel de interne als externe VEN-zaken, heeft een open mind en is zorgvuldig en oprecht. Daarom is zij dé persoon die samen met de andere bestuursleden en de directeur leden kan blijven betrekken en activeren, ook nu de vereniging verder doorgroeit. Het afscheid van de leden en bestuur was hartverwarmend en ik zal de herinneringen aan deze bijzondere en fantastische VEN-tijd koesteren. Het was een grote eer om zo lang voorzitter te zijn geweest van deze dynamische vereniging.

Nogmaals dank aan de leden, bestuur en ook de andere beroepsverenigingen met wie de VEN samenwerkt voor het vertrouwen, steun en inspiratie. Veel plezier en succes op het verdere VENpad”.

Over Annemieke

Annemieke Driessen is als klinisch psycholoog – psychotherapeut werkzaam bij PsyQ Psychotrauma in Den Haag, waar zij mensen behandelt met (complexe) traumaproblematiek. Het gaat dan vaak om PTSS met daarnaast bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen en/of hechtingsproblematiek.

Tevens is zij coördinator van het EMDR Expertisecentrum van Parnassia Groep en geeft (erkende) EMDR supervisies, deskundigheidsbevordering en consulten op het gebied van EMDR en traumaproblematiek. Zij is psychotraumatherapeut, EMDR Europe Practitioner, EMDR supervisor en supervisor bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt). Zij heeft gepubliceerd over EMDR en schematherapie en geeft over dit onderwerp lezingen en workshops.

Vereniging EMDR Nederland