Nieuws en mededelingen rondom het Coronavirus

In verband met alle overheidsmaatregelen als gevolg van het Coronavirus, krijgen we diverse vragen van leden. Deze vragen met antwoorden, nieuws, mededelingen, tips en adviezen vind je hieronder op deze pagina.

Het secretariaatsbureau van de Vereniging EMDR Nederland is bereikbaar voor al je vragen via vereniging@emdr.nl, ons contactformulier of via de chat (zie pop-upvenster rechtsonder in je scherm). Wil je graag telefonisch contact, dit kan, stuur dan een berichtje met jouw telefoonnummer.

Klik hier voor meer informatie ↓

Nieuws

Overzicht nieuwsberichten

12/10: Zorgaanbieders krijgen bijdrage voor extra coronakosten
9/9: Onderzoek Trimbos
18/9: Coulance-regeling (her)registratie
25/5: EMDR in de anderhalvemeter samenleving (EyeOpener mei)
25/5: Herziene versie richtlijn GGZ en corona
28/4: Oproep EMDR Magazine
28/4: Platform “Mentale steun voor de Zorg”
20/4: Call for Papers EJTD
20/4: Behandelaren gezocht! (EyeOpener april)
10/4: Aanvraagtermijn subsidie VEN verlengd
03/4: Meld je aan voor de gratis ledenlijst (VENmail 2020-15)

Zorgaanbieders krijgen bijdrage voor extra coronakosten

Onderzoek Trimbos

Het Trimbos instituut heeft onderzoek gedaan naar de impact die de coronacrisis heeft gehad op hulpverleners in de psychische zorg: hogere werkdruk en zorgen om cliënt.

Klik hier om de resultaten van het onderzoek naar effecten van de corona-pandemie op professionals te lezen.

Coulanceregeling (her)registratie (EyeOpener September)

Vanwege de COVID-19 beperkingen hanteert de VEN een coulanceregeling van een half jaar voor de (her)registratie van EMDR Europe practitioners en EMDR Europe consultants in verband met minder aanbod bij- en nascholingsactiviteiten.

EMDR in de anderhalve meter samenleving (EyeOpener mei)

Nu we van online werken gaan opschuiven naar meer face to face behandelen, vraagt dat opnieuw aanpassingen. We hebben namelijk rekening te houden met de anderhalve meter afstand die vereist is.

Allereerst is het belangrijk om je op de hoogte te stellen van de Corona richtlijnen voor de GGZ. De laatste versie hiervan vind je in het Corona dossier op de website.

De regel van anderhalve meter afstand hoeft geen belemmering te vormen voor het uitoefenen van EMDR. De VEN heeft hiervoor tips en adviezen bij elkaar gezet in een document. Klik op de link hieronder om het document te bekijken.

Vijfde versie richtlijn GGZ en corona

De geestelijke gezondheidszorg heeft de eigen specifieke richtlijn GGZ en corona herzien. De vijfde versie van de richtlijn is gepubliceerd op GGZ Standaarden.
Om de herziene richtlijn te lezen, klik hier.

EMDR Magazine zoekt interessante COVID gerelateerde artikelen

De redactie van EMDR Magazine is op zoek naar interessante COVID-gerelateerde artikelen/casus voor het komende nummer.
Kennen jullie iemand die een mooie beeldbelcasus heeft, of een bijzondere behandeling van een IC arts/verpleegkundige, mail dan naar carienkarsten@gmail.com.

Platform "Mentale steun voor de zorg"

Wilt u kosteloos een luisterend oor en emotionele steun bieden aan zorgverleners? Het platform ‘Mentale steun voor de zorg’ brengt zorgverleners laagdrempelig in contact met een therapeut. Klik hier voor meer informatie over dit initiatief.

Call for Papers European Journal of Trauma and Dissociation

European Journal of Trauma and Dissociation
Special issue on COVID-19 and its psychological impacts

directed by
Professor Cyril Tarquinio (France), Doctor Yann Auxéméry (France) and Professor Laura Vismara (Italy)

Klik op de button hieronder voor de uitgebreide informatie.

Onderzoek naar online applicatie EMDR (EyeOpener april)

Vanwege de Coronacrisis staat face to face psychologische hulpverlening onder druk en wordt er naar alternatieven gezocht om goede zorg te continueren. Specifiek voor EMDR is een applicatie ontwikkeld om online te werken, SilVRmind.

Voor de proefperiode hebben zich inmiddels voldoende behandelaren aangemeld.

Subsidie-aanvragen VEN

Tweemaal per jaar is er mogelijkheid tot het indienen van een subsidie-aanvraag bij de VEN, namelijk van 1 maart tot 15 april en van 1 september tot 15 oktober.
In verband met het Coronavirus is de lopende aanvraagtermijn verlengd van 15 april 2020 naar 15 mei 2020.

Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van subsidie voor (wetenschappelijk) onderzoek.

Ledenlijst (VENmail 2020-15)

Op de homepage van de VEN-website is per 1 januari 2020 een ledenlijst beschikbaar. In deze lijst vind je informatie over leden van de Vereniging EMDR Nederland. Cliënten en verwijzers kunnen zo eenvoudig een EMDR-therapeut zoeken binnen het ledenbestand van de VEN.

Ieder VEN-lid kan zich gratis aanmelden op de lijst, ongeacht of je EMDR Europe consultant bent, EMDR Europe practitioner, aspirant-lid, of VEN-NOOT. Aanmelden kan door je gegevens in te vullen via MijnVEN. Klik op de button hieronder voor een handleiding.

In deze lijst kan je nu ook aangeven of je Online EMDR doet. 

Woord van de voorzitter

Coulance-regeling (her) registratie EMDR Europe practitioners en EMDR Europe consultants

Vanwege de COVID-19 beperkingen hanteert de VEN een coulanceregeling van een half jaar voor de (her)registratie van EMDR Europe practitioners en EMDR Europe consultants in verband met minder aanbod bij- en nascholingsactiviteiten.

Vakinhoudelijke artikelen

Hieronder tref je relevante artikelen met betrekking tot de huidige situatie als gevolg van het Coronavirus.

EMDR Resources in the Era of Covid-19
(edited by Marilyn Luber, PhD, 2020)

Doing What Matters in Times of Stress: an illustrated guide
(World Health Organization, 2020)

The psychological impact of quarantine
(Samantha K. Brooks et al., 2020)

Neurobiological Trajectories Involving Social Isolation in PTSD: A Systematic Review
(Illias I Vlachos, Charalambos Papageorgiou and Maria Margariti, 2020)

Internet-delivered eye movement desensitization and reprocessing (iEMDR): an open trial
(Spence et al., 2013)

Tips en adviezen online EMDR

TV Interview met psycholoog Nina Istha bij Omroep West

Werken in de zorg tijdens Corona. Bekijk hier het interview met psycholoog Nina Istha bij Omroep West waarin ze een kijkje geeft in haar manier van werken met online EMDR.

EMDR therapie online

Traumabehandeling met EMDR online doen, nu met de Coronacrisis, hoe doe je dat? Welke platforms kun je gebruiken voor beeldbellen? Hoe organiseer je de setting van je traumabehandelingsessie? Welke gratis tools bestaan er voor EMDR online? Vanuit een particulier initiatief van één van onze leden is informatie hierover bij elkaar gezet op de website emdrtherapieonline.nl.

Online EMDR

Via een beeldbelprogramma is het mogelijk om online met EMDR te werken. Zie voor uitgebreide informatie hierover ons nieuwsbericht.

Veilig digitaal thuiswerken

Nederland blijft doorwerken tijdens de coronacrisis. Wie dat kan, doet dat vanaf huis. Maar let op: cybercriminelen misbruiken deze crisis. Een foutje is snel gemaakt, waardoor gevoelige persoonsgegevens op straat kunnen komen te liggen.
Stichting AVG voor het mkb heeft op haar website een overzicht geplaatst van veilige tools. Klik hier om het overzicht te raadplegen.

AVG en Corona

Corona en de werkvloer ... blijf opletten

Als werkgever heb je de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. We merken dat veel bedrijven de AVG-regels overtreden zonder zich daarvan bewust te zijn. Dat kan later leiden tot vervelende situaties. Voorkom die.

Dus nog even op een rijtje… wat mag je als werkgever wel en niet doen?

 • Registreren wie van je werknemers besmet is, mag niet. Je mag administreren dat iemand ziek is, maar niet wat hij of zij heeft.
 • De werkgever mag andere medewerkers niet vertellen als iemand besmet is, tenzij de betrokken werknemer hiervoor toestemming geeft of dit zelf al heeft verteld. Het is wel zaak om hier zo open mogelijk over te zijn. Informeren van andere werknemers mag dus alleen met toestemming.
 • Je mag niet informeren naar het verloop van de ziekte. Wel mag je iemand vragen wanneer hij of zij denkt weer aan het werk te kunnen.
 • Een werkgever mag werknemers niet op koorts controleren en dat vervolgens registreren of doorgeven.
 • Vragen naar klachten als hoesten en koorts zijn niet toegestaan. Dat mag alleen een (bedrijfs)arts doen. Je mag wel vragen of het al wat beter gaat.

Dus wat mag wel?

 • Als iemand besmet is, mag je daar met hem of haar over spreken. Je mag het alleen niet administreren.
 • Je mag medewerkers vragen of ze op reis zijn geweest en waarnaartoe. Op basis daarvan kun je voorzorgsmaatregelen nemen, zoals verplicht thuis laten werken.
 • Je kunt medewerkers voorlichten over de symptomen van het virus en over belangrijke voorzorgsmaatregelen, zoals geregeld handen wassen (gedurende 20 seconden), afstand houden en niezen en hoesten in de elleboog.
 • Communiceer zo open mogelijk met elkaar, maar vraag altijd toestemming aan de betrokken medewerker.
 • In samenspraak met de bedrijfsarts kunnen extra spreekuren of controles worden ingesteld.

De wereld gaat digitaal en de weg is vrij voor AVG-claims; AVG programma moet nu echt

Juist nu door corona vrijwel alles digitaal gaat, is het zaak om je AVG-verplichtingen op orde te hebben. Tevens hebben 4 bestuursrechtelijke uitspraken de weg vrij gemaakt voor claims. Dat wil zeggen dat jouw organisatie daarmee geconfronteerd kan worden. Artikel 90 van de AVG zet zelfs de deur open voor class-actions. Allemaal heel vervelende zaken. Zorg er dus voor dat jij je AVG op orde hebt. Met het speciale AVG-programma voor het MKB doorloop je die in 15 stappen. Als je alles doet wat daar staat, heb je voldaan aan de wet. Jouw vereniging heeft met de Stichting AVG voor Verenigingen een overeenkomst gesloten waardoor je 50% korting krijgt op het AVG-programma. Voor €60,- per jaar maak je al gebruik van het AVG-programma. Gebruik dus net als de meeste ondernemers in Nederland het AVG-programma voor het laagste bedrag.

Meld je aan via https://avg-programma.nl/p3nl en gebruik kortingscode P3NLAVG70

Wat houdt de privacywet in en wat moet je doen?
Zie www.avgvoorhetmkb.nl

Meer informatie over het AVG-programma om aan de eisen te voldoen
https://avgvoorhetmkb.nl/oplossing-bedrijven-hele-oplossing/

Officieel vergaderen in crisistijd: noodwet COVID-19

Belangrijke officiële bijeenkomsten als aandeelhouders- of ledenvergaderingen kunnen door corona niet meer fysiek plaatsvinden. Terwijl dat in reglementen en statuten wel als eis wordt gesteld. Besluiten zijn anders niet rechtsgeldig.

Om hiervoor een oplossing te bieden is er de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’. Deze tijdelijke noodwet staat het toe om rechtsgeldige digitale bijeenkomsten te organiseren. Daarmee is het voor een algemene (leden)vergadering toch mogelijk om cruciale besluiten te nemen.

Om zo’n digitale vergadering rechtsgeldig te maken, gelden wel een aantal voorwaarden:

 • De vergadering moet voor alle (bestuurs)leden/aandeelhouders te volgen zijn.
 • Alle deelnemers moeten tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering de mogelijkheid hebben gehad om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over onderwerpen die op de agenda staan.
 • De ingebrachte vragen moeten tijdens de vergadering worden beantwoord, waarna de antwoorden nageslagen moet kunnen worden door de (bestuurs)leden/aandeelhouders. Dat moet kunnen via de website of een ander elektronisch communicatiemiddel.
 • Vanwege het digitale karakter van de vergadering mag het bestuur bepalen dat alleen via elektronische middelen mag worden gestemd.

Let op fishing-mails van op het oog bekende organisaties

Door corona werken veel mensen vanuit huis. Twintig procent van alle e-mails die je krijgt zijn phishing-mails. De spamfilter haalt ze er lang niet allemaal uit. Cybercriminelen maken gebruik van de coronacrisis door phishing-mails te versturen die afkomstig lijken te zijn bekende organisaties zoals je bank of verzekeraar. Dat zijn ze echter niet, dus let op!

Het zijn nepmails met bijvoorbeeld informatie over het coronavirus. De criminelen proberen hiermee informatie te ontfutselen of malware op je computer te installeren. Ben alert. Controleer  altijd de afzender van een nieuwsbrief. Als daar een vreemd adres staat, vertrouw het dan niet.  Raadpleeg bij twijfel  https://www.fraudehelpdesk.nl/actueel/valse-emails/. Hier staat een actueel overzicht van alle recent verschenen phishing-mails. Krijg je e-mailberichten die je niet verwacht of die van een onbekende afzender zijn? Klik dan niet op links in deze e-mailberichten, open geen bijlagen en vul NOOIT gegevens in.

Werk ook veilig thuis

Thuiswerken brengt risico’s met zich mee op het vlak van cybercriminaliteit. Zorg daarom dat je ook thuis veilig aan de slag gaat. Werk, als dat mogelijk is, in een beveiligde thuiswerkomgeving. Log thuis in op de server van je organisatie. Heb je geen beveiligde thuiswerkomgeving? Overleg dan met collega’s over hoe je veilig kunt werken. Wees voorzichtig met het gebruik van gratis cloud-, opslag- of e-maildiensten. Zo’n dienst kan je gegevens misbruiken voor andere doeleinden. Denk daarbij aan marketing of de verkoop van je gegevens aan derden.

Zorg voor bescherming van je documenten. Gebruik veilige databases en servers en gebruik unieke wachtwoorden. Ga daarnaast altijd voorzichtig om met de gegevens van klanten en met gevoelige persoonsinformatie.

Wees ook voorzichtig met het gebruik van (video)chatdiensten. Een veilig communicatiemiddel is de telefoon. Wil je beeldbellen? Ga dan bewust om met eventuele alternatieven.

Overzicht van veilige tools voor thuiswerken

Nederland blijft doorwerken tijdens de coronacrisis. Nog steeds geldt: doe dat zoveel mogelijk van huis uit. Maar let op: cybercriminelen misbruiken deze crisis. Een foutje is snel gemaakt, waardoor gevoelige persoonsgegevens op straat kunnen komen te liggen. Gebruik veilige hulpmiddelen en programma’s.

Wij hebben hiervan een overzicht voor je gemaakt.

Voor ondernemers kijk op https://avgvoorhetmkb.nl/corona

Voor verenigingen kijk op https://avgverenigingen.nl/corona

Supportdesk AVG gewoon open

Ook in deze coronatijd staat onze supportdesk en de juridische helpdesk natuurlijk voor je klaar. Wij merken dat sommige organisaties deze tijd gebruiken om hun AVG-stappenplan af te werken. Als andere activiteiten even op een lager pitje staan, is het verstandig dat nu te doen.

Wij kunnen je daarbij ondersteunen. Als je vragen hebt over bepaalde stappen van het AVG-programma, neem dan contact op. Onze supportdesk is op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0183-207803. Deze dienstverlening is gratis voor gebruikers van het AVG-programma. (www.avgvoorhetmkb.nl of www.avgverenigingen.nl )

Privacy van de thuiswerker

Tijdens de coronacrisis wordt veel thuisgewerkt. Dit brengt ook aspecten van privacy en informatieveiligheid met zich mee. Is het veilig om thuis te werken? Wordt er bijvoorbeeld van een veilige verbinding gebruik gemaakt? Is er opslag van gegevens op privécomputers? Worden documenten meegenomen? Worden de gegevens voor huisgenoten afgeschermd? Het is belangrijk deze vragen onder ogen te zien en goed te beantwoorden.

Een ander aspect van thuiswerken is de privacy van de werknemer. Overbezorgde werkgevers willen graag controleren of er wel echt wordt gewerkt thuis. Ze schuwen het opzoeken van grenzen niet. Denk aan controle door middel van het regelmatig automatisch nemen van screenshots tot het gebruik van webcams om te controleren of de medewerker wel achter de computer zit. Mag dat? Nee, natuurlijk niet. Het coronavirus is geen ontheffing voor de AVG.

Vragen van leden

Zijn er via de VEN beeldbelapplicaties te koop?

Nee, graag verwijzen we je naar ons nieuwsbericht met tips en adviezen hierover.

Welke beeldbelprogramma's zijn geschikt voor online EMDR?

Hierover kunnen we vanuit de VEN geen advies geven, omdat het gebruik van deze programma’s bij EMDR niet wetenschappelijk onderzocht is.

Dit jaar moet ik mij herregistreren als EMDR-practitioner. Omdat geplande nascholingen niet doorgaan ivm Corona, kom ik in de problemen met mijn herregistratie. Wat is er mogelijk om te voorkomen dat ik mijn registratie als practitioner kwijtraak?

De VEN hanteert een coulance-regeling van een half jaar voor de (her)registratie van EMDR Europe practitioners en EMDR Europe consultants i.v.m. minder aanbod (na)scholingsactiviteiten.