Subsidieaanvraag onderzoek

Formulier Subsidieaanvraag Onderzoek

Ik dien mijn aanvraag in voor

Persoonsgegevens aanvrager/onderzoeker:

Onderzoekservaring

Promotor | begeleider | Partners

Onderzoek

Planning

Te overleggen documenten

Wij accepteren alleen PDF, DOC en/of DOCX documenten.
Wij accepteren alleen PDF, DOC en/of DOCX documenten.
Wij accepteren alleen PDF, DOC en/of DOCX documenten.
Wij accepteren alleen PDF, DOC en/of DOCX documenten.

VERKLARING

De gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, dan het verkrijgen van subsidie. Ik verklaar dat de informatie in dit formulier, samen met de begeleidende informatie volledig en correct is.

Ondertekening

Voeg hier je handtekening toe (teken met de muis)

Verzenden

reCAPTCHA is required.