Overzicht Supervisoren Vereniging EMDR Nederland

In het zoekveld kunt u de provincie invoeren, of wanneer u bekend bent met de supervisor zijn of haar naam.
Voor de supervisie over het standaardprotocol dient de supervisor geregistreerd te zijn als EMDR Europe consultant met een aantekening voor de betreffende leeftijdsdifferentiatie.
Voor de supervisie voor het practitionerschap dient de supervisor geregistreerd te zijn als EMDR Europe consultant met een aantekening voor de betreffende leeftijdsdifferentiatie.
Wij willen u erop attenderen dat supervisie via een veilig beeldbelprogramma ook mogelijk is, met name voor supervisanten die in de nabije omgeving/regio geen supervisor kunnen vinden.