Wondertherapie, of mooie aanvulling?
12 december 2015
Wijziging lidmaatschapseisen
1 januari 2016

‘Traumaverwerking, waarom niet?’

Therapeuten nemen de behandelrichtlijnen voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij kinderen te weinig in acht, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Het is niet bekend in hoeverre die richtlijnen in Nederland nageleefd worden bij getraumatiseerde kinderen. Wel heeft onderzoek uitgewezen dat de meerderheid van de kinderen met klachten als gevolg van kindermishandeling géén traumagerichte behandeling zoals EMDR of Imaginaire Exposure krijgt. Daar zijn uiteenlopende
redenen voor; over één belangrijke reden, namelijk onnodig – en onnodig lang – stabiliseren, gaat dit artikel (Bicanic, de Roos, Beer, & Struik, 2016).
Login voor het hele artikel…