Vacatures: commissie, SIG, VEN

Op een vacature reageren

Indien je op een vacature wenst te reageren, maak daarvoor dan gebruik van de in de vacature vermelde contactgegevens.

Wist je dat?

 1. Commissieleden krijgen reis- en onkosten vergoed en er wordt een maaltijd verstrekt tijdens de fysieke vergaderingen
 2. Commissieleden mogen jaarlijks gratis naar het congres. Leden van de Congrescommissie betalen geen toegang voor activiteiten die zij zelf organiseren
 3. Per jaar krijg je 6 accreditatiepunten (max 12 per 5 jaar) voor je bijdrage aan de commissie.

Een vacature plaatsen

De vereniging EMDR biedt aan alle SIGs en commissies mogelijkheid om vacatures voor functies te plaatsen. De commissies kunnen de tekst voor hun vacatures aanleveren per e-mail: vereniging@emdr.nl.

De redactie zal de vacature dan zo spoedig mogelijk op de site plaatsen. Daarnaast zal de vacature onder de aandacht worden gebracht via de VENmail.

Let op dat je in je vacature duidelijk vermeldt om welke commissie het gaat, wie de contactpersoon is en hoe hij of zij te bereiken is.

Klik hier voor meer informatie ↓

Vacature registratiecommissie

Zie je er een uitdaging in om op een goede manier de spreekwoordelijke toegangspoort tot de VEN te beheren? De registratiecommissie zoekt nog 1 lid die zich over deze belangrijke taak wil ontfermen!  

De registratiecommissie heeft als taak het beoordelen van aanvragen voor (her)registratie als practitioner en supervisor. Ook beoordeelt de registratiecommissie aanvragen voor toelating tot de EMDR basistraining en het lidmaatschap van de VEN.  De registratiecommissie kent ook punten toe aan wetenschappelijke publicaties als ook  aan leden die niet een cursus als (na)scholing volgen maar geven. Deze taken worden in de praktijk vooral uitgevoerd door het secretariaat van de VEN. De registratiecommissie buigt zich met name over de zogeheten ‘bespreekgevallen’. 

Daarnaast is het de taak van de registratiecommissie om trends en andere opvallende zaken te signaleren en te rapporteren aan de opleidingscommissie en het bestuur. De voorzitter van de registratiecommissie onderhoudt het nauw contact met de OC en het bestuur.  

De commissie komt 6 keer per jaar bijeen; naar verwachting ben je als lid van de commissie wekelijks ongeveer twee uur bezig met je commissiewerkzaamheden. 

De vergoeding bestaat uit een onkostenvergoeding en gratis deelname aan het jaarlijkse congres van de VEN. Leden worden benoemd door de ALV. Een benoeming is in principe voor een termijn van vier jaar, die maximaal eenmaal verlengd kan worden. Van leden van de commissie wordt verwacht dat zij kennis hebben van het Reglement Opleiding en Registratie of de bereid zijn zich dit eigen te maken.

De commissie bestaat uit: 

 • Jacqueline Okkes (Voorzitter tot najaar 2021 en aandachtsgebied herregistratie EMDR Europe practitioners, (her)registratie EMDR Europe consultants, toekennen punten aan cursusleiders  tevens OC-lid)
 • Caroline Janssen (aandachtsgebied EMDR Europe practitioners)
 • Anne-Marie Hubers (aandachtsgebied EMDR Europe practitioners)
 • Onno van Assema (aandachtsgebied toelating tot trainingen – Voorzitter vanaf het najaar)
 • Elles te Brake (aandachtsgebied toelating tot trainingen)
 • Vacature (aandachtsgebied toelating tot training/ herregistratie EMDR Europe practitioners; taken worden herverdeeld)

Interesse?

Voor vragen kun je contact opnemen met Jacqueline Okkes, voorzitter van de registratiecommissie, door een mail te sturen naar vereniging@emdr.nl. Naar dit adres kun je ook direct je sollicitatie mailen; graag met korte motivatie en CV.

Vacature wetenschapscommissie

De VEN is een snel groeiende vereniging met bijna 5000 leden die participeren in congressen workshops, netwerkavonden, Special Interest Groups (SIGs), enz. De bevlogenheid en passie voor het vak is ook te vinden bij leden die actief zijn in diverse commissies. Vanwege de groei van de VEN nemen de activiteiten van de wetenschapscommissie (WACCIE) navenant toe. Daarom wil de commissie uitbreiden. Hiervoor zoeken wij een nieuw actief commissielid.

De commissie Wetenschap van de VEN maakt zich sterk om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van EMDR te stimuleren en actuele ontwikkelingen op dit gebied zichtbaar te maken. De commissie doet dit, onder andere door:

 • Subsidieaanvragen te beoordelen van onderzoekers die onderzoek doen op het gebied van EMDR. Er zijn twee subsidierondes per jaar.
 • Organiseren van de zogeheten ‘labpitches’ welke een vast en goed gewaardeerd onderdeel zijn van het jaarlijkse VEN congres. ‘Labpitches’ zijn korte presentaties waarin relevant wetenschappelijk onderzoek wordt gepresenteerd. De labpitches brengen wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.
 • Ondersteunen van bestuur en congrescommissie bij de selectie van bijdragen voor het congres.
 • Vraagbaak voor individuele leden met plannen voor onderzoek.
 • Organiseren van (pre)conferenceworkshop over N=1 studies

Naast bovengenoemde taken vragen lopende zaken onze aandacht, zoals het bijhouden van lopende aanvragen, voortgangsverslagen en jaarverslagen. Ook denkt de wetenschapscommissie mee in het samenwerkingsverband evidence-based behandelmethodes (samen met VGCt en de VSt).

Onze commissie
De commissie bestaat  uit:  Wiebren Markus en Suzanne van Veen (voorzitters), Hellen Hornsveld, Yanda van Rood, Carlijn de Roos, Leonieke Kranenburg, Tamar van Raalten en Jackie June ter Heide.

De commissie komt vier tot zes keer per jaar bijeen om te vergaderen. Dit gebeurt over het algemeen via Zoom en twee keer per jaar face-to-face. De geschatte tijdsinvestering is gemiddeld één uur per week, in de weken rondom het beoordelen van de subsidieaanvragen kan dit meer zijn.

Wij vragen:

 • Affiniteit met EMDR, bij voorkeur geregistreerd als EMDR Europe practitioner
 • Affiniteit en ervaring met wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur gepromoveerd;
 • Tijdsinvestering voor het bijwonen van vergaderingen;
 • Nieuwsgierig en innovatief;
 • Belangstelling voor één of meer van bovengenoemde taken.

Je ontvangt een reiskostenvergoeding en gratis deelname aan het VEN congres van de vereniging en een gezellig vergaderdiner met de gehele commissie. Heb je vragen, neem dan contact op met Wiebren Markus of Suzanne van Veen (voorzitters) via vereniging@emdr.nl. Heb je belangstelling voor deze vacature, dan zien we graag je mail tegemoet met een korte toelichting en een actueel CV.


Vacature PR-commissie

PR-commissie zoekt versterking!

De PR-commissie van de VEN staat te springen om nieuwe, bevlogen vrijwilligers welkom te heten. We zijn op zoek naar creatieve VEN-leden die de PR-commissie willen versterken.

Wat zou je kunnen doen?

 • Organiseren vlogs.
 • Contactpersoon zijn voor de congrescommissie.
 • Plaatsen van berichten op de emdr.nl website.
 • Berichten schrijven/posten op social media.
 • Samenwerking onderhouden met P3NL, federatie van psychologen, psychotherapeuten, pedagogen en aanverwante zorgverleners.
 • Samenwerking onderhouden met de Koepel voor Effectieve Psychologische Behandelingen (KEP), die drie grote wetenschappelijke psychotherapieverenigingen (VGCt, VEN en VSt) verenigt. Het huidige project betreft het meedenken bij het maken van een webinar voor de POH GGZ over traumabehandeling. Het regelwerk hiervoor wordt uitbesteed.
 • Schrijven van korte stukjes over wetenschappelijk onderzoek, eventueel af en toe aansluiten bij de wetenschapscommissie.

Ben jij een proactief VEN-lid die zich helemaal thuis voelt op het gebied van netwerken en/of wetenschappelijk onderzoek, dan zijn we op zoek naar jou!

Wat wordt er verwacht?

Als lid van de pr-commissie verbind je je aan de speerpunten van de VEN, bestaande uit het versterken van de band met de VEN-leden, het bewaken van de kwaliteit van EMDR, het positioneren van de VEN en wetenschappelijk onderzoek.

Deelname aan een actieve en gezellige commissie, die ong. 5 keer per jaar online vergadert en 1 keer per jaar vergadert in Utrecht (incl. diner!).

Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Birgit Booij, voorzitter PR-commissie (pr@emdr.nl).


Vacature supervisorencommissie

Er is momenteel geen openstaande vacature binnen de supervisorencommissie.. 


Vacature voorzitter opleidingscommissie

Er is momenteel geen openstaande vacature binnen de opleidingscommissie. 

Vacature congrescommissie

Er is momenteel geen openstaande vacature binnen de congrescommissie. 


Vacature bestuurslid VEN

Er is momenteel geen openstaande vacature binnen het bestuur.