Vacatures: commissie, SIG, VEN

Op een vacature reageren

Indien je op een vacature wenst te reageren, maak daarvoor dan gebruik van de in de vacature vermelde contactgegevens.

Een vacature plaatsen

De vereniging EMDR biedt aan alle SIGs en commissies mogelijkheid om vacatures voor functies te plaatsen. De commissies kunnen de tekst voor hun vacatures aanleveren per e-mail: vereniging@emdr.nl.

De redactie zal de vacature dan zo spoedig mogelijk op de site plaatsen. Daarnaast zal de vacature onder de aandacht worden gebracht via de VENmail.

Let op dat je in je vacature duidelijk vermeldt om welke commissie het gaat, wie de contactpersoon is en hoe hij of zij te bereiken is.

Klik hier voor meer informatie ↓

Vacature bestuurslid VEN

Er is momenteel geen openstaande vacature binnen het bestuur.


Vacature PR-commissie

PR-commissie zoekt versterking!

De PR-commissie van de VEN staat te springen om nieuwe, bevlogen vrijwilligers welkom te heten. We zijn op zoek naar creatieve VEN-leden die de PR-commissie willen versterken.

Wat zou je kunnen doen?

 • Organiseren vlogs.
 • Contactpersoon zijn voor de congrescommissie.
 • Plaatsen van berichten op de emdr.nl website.
 • Berichten schrijven/posten op social media.
 • Samenwerking onderhouden met P3NL, federatie van psychologen, psychotherapeuten, pedagogen en aanverwante zorgverleners.
 • Samenwerking onderhouden met de Koepel voor Effectieve Psychologische Behandelingen (KEP), die drie grote wetenschappelijke psychotherapieverenigingen (VGCt, VEN en VSt) verenigt. Het huidige project betreft het meedenken bij het maken van een webinar voor de POH GGZ over traumabehandeling. Het regelwerk hiervoor wordt uitbesteed.
 • Schrijven van korte stukjes over wetenschappelijk onderzoek, eventueel af en toe aansluiten bij de wetenschapscommissie.

Ben jij een proactief VEN-lid die zich helemaal thuis voelt op het gebied van netwerken en/of wetenschappelijk onderzoek, dan zijn we op zoek naar jou!

Wat wordt er verwacht?

Als lid van de pr-commissie verbind je je aan de speerpunten van de VEN, bestaande uit het versterken van de band met de VEN-leden, het bewaken van de kwaliteit van EMDR, het positioneren van de VEN en wetenschappelijk onderzoek.

Deelname aan een actieve en gezellige commissie, die ong. 5 keer per jaar online vergadert en 1 keer per jaar vergadert in Utrecht (incl. diner!).

Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Birgit Booij, voorzitter PR-commissie (pr@emdr.nl).


Vacature supervisorencommissie

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe enthousiaste supervisoren (i.o.)

De ruim 100 EMDR-supervisoren vormen de basis van Vereniging EMDR Nederland. Zij hanteren een competentiegericht leermodel en zetten zich in voor een kwalitatief hoog niveau van alle VEN-leden. De supervisorencommissie zet zich in voor een kwalitatief hoog niveau van de VEN-supervisoren. Zij doet dit onder meer door het organiseren en evalueren van jaarlijkse supervisorendagen waarin nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot EMDR en de VEN worden gedeeld en relevante wetenschappelijke ontwikkelingen worden besproken. De supervisorencommissie probeert de dekkingsgraad van supervisoren door het hele land op peil te houden door het regelmatig organiseren van supervisoren-opleidingen (in samenwerking met EMDR-trainers en het bestuur).

De supervisorencommissie onderhoudt contact met de registratiecommissie over registratie en herregistratie van supervisoren. Daarnaast is het de taak van de commissie om opvallende zaken met betrekking tot het supervisorenbeleid te signaleren, rapporteren en overleggen met de opleidingscommissie en het bestuur. De supervisorencommissie streeft ernaar om de kwaliteit van iedere supervisor te monitoren en te borgen.

De commissie komt ongeveer 9 keer per jaar samen, veelal via Zoom. Zo nodig wordt er overleg gevoerd per mail. Naar verwachting ben je als lid van deze commissie tweewekelijks ongeveer één à twee uur bezig met je commissiewerkzaamheden. Één van de leden van de supervisorencommissie onderhoudt nauw contact met de OC, het bestuur en waar nodig met de trainers.

De Supervisorencommissie bestaat uit 4 leden, allen supervisor EMDR Europe, of daartoe in opleiding. Bij de samenstelling wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling tussen supervisoren K&J en supervisoren V&O. In deze commissie zijn de portefeuilles nog niet geheel verdeeld en worden twee nieuwe leden gezocht.

De Supervisorencommissie bestaat uit:

 • Voorzitter (Jiska Weijermans)
 • Lid met aandachtsgebied supervisorendagen (allen)
 • Lid met aandachtsgebied supervisoren-opleiding (allen)
 • Lid met aandachtsgebied specifieke leeftijdsdifferentiaties (allen)
 • Een van bovenstaande leden is tevens OC-lid (Jiska Weijermans).

Interesse?
Voor vragen en om je belangstelling kenbaar te maken, kun je contact opnemen met Jiska Weijermans, door een mail te sturen naar vereniging@emdr.nl.  De rollen en portefeuilles in deze commissies zijn nog nader te verdelen.  Naar dit adres kun je ook direct je sollicitatie mailen; graag met korte motivatie en CV.

We zien je reactie met veel enthousiasme tegemoet.


Vacature wetenschapscommissie

Er is momenteel geen openstaande vacature binnen de wetenschapscommissie. 


Vacature registratiecommissie

Zie je er een uitdaging in om op een goede manier de spreekwoordelijke toegangspoort tot de VEN te beheren? De registratiecommissie zoekt nog 1 lid die zich over deze belangrijke taak wil ontfermen!  

De registratiecommissie heeft als taak het beoordelen van aanvragen voor (her)registratie als practitioner en supervisor. Ook beoordeelt de registratiecommissie aanvragen voor toelating tot de EMDR basistraining en het lidmaatschap van de VEN.  De registratiecommissie kent ook punten toe aan wetenschappelijke publicaties als ook  aan leden die niet een cursus als (na)scholing volgen maar geven. Deze taken worden in de praktijk vooral uitgevoerd door het secretariaat van de VEN. De registratiecommissie buigt zich met name over de zogeheten ‘bespreekgevallen’. 

Daarnaast is het de taak van de registratiecommissie om trends en andere opvallende zaken te signaleren en te rapporteren aan de opleidingscommissie en het bestuur. De voorzitter van de registratiecommissie onderhoudt het nauw contact met de OC en het bestuur.  

De commissie komt 6 keer per jaar bijeen; naar verwachting ben je als lid van de commissie wekelijks ongeveer twee uur bezig met je commissiewerkzaamheden. 

De vergoeding bestaat uit een onkostenvergoeding en gratis deelname aan het jaarlijkse congres van de VEN. Leden worden benoemd door de ALV. Een benoeming is in principe voor een termijn van vier jaar, die maximaal eenmaal verlengd kan worden. Van leden van de commissie wordt verwacht dat zij kennis hebben van het Reglement Opleiding en Registratie of de bereid zijn zich dit eigen te maken.

De commissie bestaat uit: 

 • Jacqueline Okkes (Voorzitter tot najaar 2021 en aandachtsgebied herregistratie EMDR Europe practitioners, (her)registratie EMDR Europe consultants, toekennen punten aan cursusleiders  tevens OC-lid)
 • Caroline Janssen (aandachtsgebied EMDR Europe practitioners)
 • Anne-Marie Hubers (aandachtsgebied EMDR Europe practitioners)
 • Onno van Assema (aandachtsgebied toelating tot trainingen – Voorzitter vanaf het najaar)
 • Elles te Brake (aandachtsgebied toelating tot trainingen)
 • Vacature (aandachtsgebied toelating tot training/ herregistratie EMDR Europe practitioners; taken worden herverdeeld)

Interesse?

Voor vragen kun je contact opnemen met Jacqueline Okkes, voorzitter van de registratiecommissie, door een mail te sturen naar vereniging@emdr.nl. Naar dit adres kun je ook direct je sollicitatie mailen; graag met korte motivatie en CV.

Vacature congrescommissie

Er is momenteel geen openstaande vacature binnen de congrescommissie.