Vacatures: commissie, SIG, VEN

Op een vacature reageren

Indien je op een vacature wenst te reageren, maak daarvoor dan gebruik van de in de vacature vermelde contactgegevens.

Een vacature plaatsen

De vereniging EMDR biedt aan alle SIGs en commissies mogelijkheid om vacatures voor functies te plaatsen. De commissies kunnen de tekst voor hun vacatures aanleveren per e-mail: vereniging@emdr.nl.

De redactie zal de vacature dan zo spoedig mogelijk op de site plaatsen. Daarnaast zal de vacature onder de aandacht worden gebracht via de VENmail.

Let op dat je in je vacature duidelijk vermeldt om welke commissie het gaat, wie de contactpersoon is en hoe hij of zij te bereiken is.

Klik hier voor meer informatie ↓

Vacature bestuurslid VEN

Achtergrond:

De belangrijkste reden voor de oprichting van de Vereniging EMDR Nederland was de behoefte aan kwaliteitsbewaking van de EMDR en de wetenschappelijke onderbouwing van de methode.

Sinds haar oprichting heeft de vereniging een forse groei doorgemaakt naar momenteel meer dan 5500 leden.

Het VEN-bestuur bestaat uit 5-9 leden en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Haar taak is om het strategisch beleid en de algemene kaders van de vereniging te bepalen. Zij wordt daarbij in haar werk ondersteund door een aantal commissies, waaronder de opleidingscommissie, de wetenschapscommissie, de congrescommissie en de PR-commissie.

Binnen het bestuur zijn momenteel de taken als volgt verdeeld:

Voorzitter: Annemieke Driessen
Vice-voorzitter: Suzy Matthijssen
Penningmeester: Rik Knipschild

Overige portefeuilles:

Portefeuille wetenschap
Portefeuille positionering
Portefeuille Kwaliteit, Opleidingen en Registraties
Portefeuille Leden + SIG’s

Gezien het aankomende vertrek van twee bestuursleden begin 2022 zoekt het bestuur van de Vereniging twee nieuwe bestuursleden.

Profiel

Wij zoeken een kandidaat:

  • Die verbindt, inspireert en enthousiasmeert
  • Die empathisch, tactvol en stressbestendig is
  • Die besluitvaardig is en in staat is bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties
  • Die een stevige persoonlijkheid heeft, in staat is de rug recht te houden zonder de samenwerkingsrelatie te schaden
  • Die affiniteit heeft met wetenschap/een wetenschappelijke attitude heeft
  • Die opgeleid is in EMDR, met bij voorkeur de registratie EMDR Europe practitioner
  • En die bij voorkeur ervaring heeft als actief lid binnen de VEN als commissielid, supervisor of SIG-coördinator

Taken van een VEN-bestuurslid

  • Je woont de bestuursvergaderingen (10 per jaar), de strategiemiddagen (1 à 2 per jaar) en de ALV bij
  • Je stelt jaarlijks samen met de directeur het concept-jaarplan vast voor jouw portefeuille
  • Je bewaakt de voortgang en kwaliteit van onderwerpen binnen jouw portefeuille zoals die zijn vastgelegd in het jaarplan
  • Je houdt pro-actief contact met de commissie die taken verricht binnen jouw portefeuille

Tijdsinvestering

Er wordt een tijdsinvestering gevraagd van gemiddeld 2 uur per week. Het bestuur wordt praktisch en beleidsmatig ondersteund door het verenigingsbureau en de directeur.

Ben je geïnteresseerd? Wij ontvangen graag jouw reactie, met daarin jouw visie op de rol en de manier waarop je deze zou willen invullen samen met je CV (met foto).

Het voornemen is om de procedure in de zomer af te ronden, zodat er tijd is om een half jaar mee te draaien met de vergaderingen, alvorens officieel zitting te nemen in het VEN-bestuur per voorjaar 2022.

Reacties graag naar vereniging@EMDR.nl o.v.v. Bestuurslid VEN


Vacature PR-commissie

PR-commissie zoekt versterking!

De PR-commissie van de VEN staat te springen om twee nieuwe, bevlogen vrijwilligers welkom te heten. We zijn op zoek naar creatieve VEN-leden die de PR-commissie willen versterken.

We zoeken iemand die zich met name gaat focussen op het samenwerkingsverband met de Koepel voor Effectieve Psychologische Behandelingen (KEP), die drie grote wetenschappelijke psychotherapieverenigingen (VGCt, VEN en VSt) verenigt. Het huidige project betreft het meedenken bij het maken van een webinar voor de POH GGZ over traumabehandeling. Het regelwerk hiervoor wordt uitbesteed.

Daarnaast zoeken we iemand met affiniteit voor wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijke taak is onderzoeksartikelen, aangedragen door de wetenschapscommissie eens per maand/2 maanden kort samenvatten, zodat deze kennis verspreid kan worden via de website en social media. In Nederland zijn we immers erg actief op het gebied van onderzoek naar EMDR en deze kennis willen we dan ook graag delen. Op vraag, sluit je aan bij een (deel van de) vergadering van de wetenschapscommissie.

Ben jij een proactief VEN-lid die zich helemaal thuis voelt op het gebied van netwerken en/of wetenschappelijk onderzoek, dan zijn we op zoek naar jou!

Wat wordt er verwacht?

Als lid van de pr-commissie verbind je je aan de speerpunten van de VEN, bestaande uit het versterken van de band met de VEN-leden, het bewaken van de kwaliteit van EMDR, het positioneren van de VEN en wetenschappelijk onderzoek.

Deelname aan een actieve en gezellige commissie, die 6 keer per jaar online vergadert en 1 keer per jaar vergadert in Utrecht (incl. diner!).

Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Birgit Booij, voorzitter PR-commissie (pr@emdr.nl)


Vacature supervisorencommissie

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe enthousiaste supervisoren (i.o.)

De ruim 100 EMDR-supervisoren vormen de basis van Vereniging EMDR Nederland. Zij hanteren een competentiegericht leermodel en zetten zich in voor een kwalitatief hoog niveau van alle VEN-leden. De supervisorencommissie zet zich in voor een kwalitatief hoog niveau van de VEN-supervisoren. Zij doet dit onder meer door het organiseren en evalueren van jaarlijkse supervisorendagen waarin nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot EMDR en de VEN worden gedeeld en relevante wetenschappelijke ontwikkelingen worden besproken. De supervisorencommissie probeert de dekkingsgraad van supervisoren door het hele land op peil te houden door het regelmatig organiseren van supervisoren-opleidingen (in samenwerking met EMDR-trainers en het bestuur).

De supervisorencommissie onderhoudt contact met de registratiecommissie over registratie en herregistratie van supervisoren. Daarnaast is het de taak van de commissie om opvallende zaken met betrekking tot het supervisorenbeleid te signaleren, rapporteren en overleggen met de opleidingscommissie en het bestuur. De supervisorencommissie streeft ernaar om de kwaliteit van iedere supervisor te monitoren en te borgen.

De commissie komt ongeveer 9 keer per jaar samen, veelal via Zoom. Zo nodig wordt er overleg gevoerd per mail. Naar verwachting ben je als lid van deze commissie tweewekelijks ongeveer één à twee uur bezig met je commissiewerkzaamheden. Één van de leden van de supervisorencommissie onderhoudt nauw contact met de OC, het bestuur en waar nodig met de trainers.

De Supervisorencommissie bestaat uit 4 leden, allen supervisor EMDR Europe, of daartoe in opleiding. Bij de samenstelling wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling tussen supervisoren K&J en supervisoren V&O. In deze commissie zijn de portefeuilles nog niet geheel verdeeld en worden twee nieuwe leden gezocht.

De Supervisorencommissie bestaat uit:

 • Voorzitter (Jiska Weijermans)
 • Lid met aandachtsgebied supervisorendagen (allen)
 • Lid met aandachtsgebied supervisoren-opleiding (allen)
 • Lid met aandachtsgebied specifieke leeftijdsdifferentiaties (allen)
 • Een van bovenstaande leden is tevens OC-lid (Jiska Weijermans).

Interesse?
Voor vragen en om je belangstelling kenbaar te maken, kun je contact opnemen met Jiska Weijermans, door een mail te sturen naar vereniging@emdr.nl.  De rollen en portefeuilles in deze commissies zijn nog nader te verdelen.  Naar dit adres kun je ook direct je sollicitatie mailen; graag met korte motivatie en CV.

We zien je reactie met veel enthousiasme tegemoet.


Vacature wetenschapscommissie

Er is momenteel geen openstaande vacature binnen de wetenschapscommissie. 


Vacature registratiecommissie

Er is momenteel geen openstaande vacature binnen de registratiecommissie. 


Vacature congrescommissie

Er is momenteel geen openstaande vacature binnen de congrescommissie.