Vacatures bij Vereniging EMDR Nederland

Op een vacature reageren

Indien je op een vacature wenst te reageren, maak daarvoor dan gebruik van de in de vacature vermelde contactgegevens.

Wist je dat?

 1. Commissieleden krijgen reis- en onkosten vergoed en er wordt een maaltijd verstrekt tijdens de fysieke vergaderingen
 2. Commissieleden mogen jaarlijks gratis naar het congres. Leden van de Congrescommissie betalen geen toegang voor activiteiten die zij zelf organiseren
 3. Per jaar krijg je 6 accreditatiepunten (max 12 per 5 jaar) voor je bijdrage aan de commissie.

Een vacature plaatsen

De vereniging EMDR biedt aan alle SIGs en commissies mogelijkheid om vacatures voor functies te plaatsen. De commissies kunnen de tekst voor hun vacatures aanleveren per e-mail: vereniging@emdr.nl.

De redactie zal de vacature dan zo spoedig mogelijk op de site plaatsen. Daarnaast zal de vacature onder de aandacht worden gebracht via de VENmail.

Let op dat je in je vacature duidelijk vermeldt om welke commissie het gaat, wie de contactpersoon is en hoe hij of zij te bereiken is.

Vacature registratiecommissie

Zie je er een uitdaging in om op een goede manier de spreekwoordelijke toegangspoort tot de VEN te beheren? De registratiecommissie zoekt nog 1 lid die zich over deze belangrijke taak wil ontfermen!

De registratiecommissie heeft als taak het beoordelen van aanvragen voor (her)registratie als practitioner en consultant (=supervisor). Ook beoordeelt de registratiecommissie aanvragen voor toelating tot de EMDR basistraining en het lidmaatschap van de VEN. De registratiecommissie kent ook punten toe aan wetenschappelijke publicaties als ook aan leden die een cursus als (na)scholing volgen, ontwikkelen en/of geven. Deze taken worden in de praktijk vooral uitgevoerd door het secretariaat van de VEN. De registratiecommissie buigt zich met name over de zogeheten ‘bespreekgevallen’.

Daarnaast is het de taak van de registratiecommissie om trends en andere opvallende zaken te signaleren en te rapporteren aan de opleidingscommissie en het bestuur. De voorzitter van de registratiecommissie heeft zitting in de OC.
De commissie komt 6 keer per jaar bijeen; naar verwachting ben je als lid van de commissie wekelijks ongeveer twee uur bezig met je commissiewerkzaamheden.

De vergoeding bestaat uit een onkostenvergoeding en gratis deelname aan het jaarlijkse congres van de VEN. Leden worden benoemd door de ALV. Een benoeming is in principe voor een termijn van vier jaar, die maximaal eenmaal verlengd kan worden.

Interesse?

Voor vragen kun je contact opnemen met Onno van Assema, voorzitter van de registratiecommissie, door een mail te sturen naar vereniging@emdr.nl. Naar dit adres kun je ook direct je sollicitatie mailen; graag met korte motivatie en CV.

Vacature wetenschapscommissie

Er is momenteel geen openstaande vacature voor de wetenschapscommissie.

Vacature PR-commissie

PR-commissie zoekt versterking!

De PR-commissie van de VEN staat te springen om nieuwe, bevlogen vrijwilligers welkom te heten. We zijn op zoek naar creatieve VEN-leden die de PR-commissie willen versterken.

Wat zou je kunnen doen?

 • Organiseren vlogs.
 • Contactpersoon zijn voor de congrescommissie.
 • Plaatsen van berichten op de emdr.nl website.
 • Berichten schrijven/posten op social media.
 • Samenwerking onderhouden met P3NL, federatie van psychologen, psychotherapeuten, pedagogen en aanverwante zorgverleners.
 • Samenwerking onderhouden met de Koepel voor Effectieve Psychologische Behandelingen (KEP), die drie grote wetenschappelijke psychotherapieverenigingen (VGCt, VEN en VSt) verenigt. Het huidige project betreft het meedenken bij het maken van een webinar voor de POH GGZ over traumabehandeling. Het regelwerk hiervoor wordt uitbesteed.
 • Schrijven van korte stukjes over wetenschappelijk onderzoek, eventueel af en toe aansluiten bij de wetenschapscommissie.

Ben jij een proactief VEN-lid die zich helemaal thuis voelt op het gebied van netwerken en/of wetenschappelijk onderzoek, dan zijn we op zoek naar jou!

Wat wordt er verwacht?

Als lid van de pr-commissie verbind je je aan de speerpunten van de VEN, bestaande uit het versterken van de band met de VEN-leden, het bewaken van de kwaliteit van EMDR, het positioneren van de VEN en wetenschappelijk onderzoek.

Deelname aan een actieve en gezellige commissie, die ong. 5 keer per jaar online vergadert en 1 keer per jaar vergadert in Utrecht (incl. diner!).

Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Birgit Booij, voorzitter PR-commissie (pr@emdr.nl).


Vacature supervisorencommissie

Wie komt de supervisorencommissie versterken? Wij zijn per direct op zoek naar een nieuw enthousiast lid!

De ruim 100 EMDR-supervisoren vormen de basis van Vereniging EMDR Nederland. Zij hanteren een competentiegericht leermodel en zetten zich in voor een kwalitatief hoog niveau van alle VEN-leden. De supervisorencommissie zet zich in voor een kwalitatief hoog niveau van de VEN-supervisoren. Zij doet dit onder meer door het organiseren en evalueren van jaarlijkse supervisorendagen waarin nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot EMDR en de VEN worden gedeeld en relevante wetenschappelijke ontwikkelingen worden besproken. De supervisorencommissie probeert de dekkingsgraad van supervisoren door het hele land op peil te houden door het regelmatig organiseren van supervisoren-opleidingen (in samenwerking met EMDR-trainers, secretariaat en het bestuur).

De supervisorencommissie onderhoudt contact met de registratiecommissie over registratie en herregistratie van supervisoren. Daarnaast is het de taak van de commissie om opvallende zaken met betrekking tot het supervisorenbeleid te signaleren, rapporteren en overleggen met de opleidingscommissie en het bestuur. De supervisorencommissie streeft ernaar om de kwaliteit van iedere supervisor te monitoren en te borgen.

De commissie komt ongeveer 8 keer per jaar samen, veelal via Zoom. Zo nodig wordt er overleg gevoerd per mail. Naar verwachting ben je als lid van deze commissie wekelijks ongeveer 1 uur bezig met je commissiewerkzaamheden.

De Supervisorencommissie bestaat naast de voorzitter uit 5 leden, allen supervisor EMDR Europe of daartoe in opleiding. Bij de samenstelling wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling tussen supervisoren K&J en supervisoren V&O.

Interesse?

Voor vragen en om je belangstelling kenbaar te maken, kun je contact opnemen met de voorzitter van onze commissie Sietske van Haren, door een mail te sturen naar vereniging@emdr.nl. We zien je reactie met veel enthousiasme tegemoet!

Vacature voorzitter opleidingscommissie

Er is momenteel geen openstaande vacature binnen de opleidingscommissie. 

Vacature congrescommissie

Er is momenteel geen openstaande vacature binnen de congrescommissie. 


Juli 2022 

Vacature Bestuurslid Vereniging EMDR Nederland 

Achtergrond:
De belangrijkste reden voor de oprichting van de Vereniging EMDR Nederland was de behoefte aan kwaliteitsbewaking van EMDR-therapie en de wetenschappelijke onderbouwing van de methode. 

Sinds haar oprichting heeft de vereniging een forse groei doorgemaakt naar momenteel meer dan 6.000 leden. Het VEN-bestuur bestaat uit 5-9 leden en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Haar taak is om het strategisch beleid en de algemene kaders van de vereniging te bepalen. Zij wordt daarbij in haar werk ondersteund door een aantal commissies, waaronder de opleidingscommissie, de wetenschapscommissie, de congrescommissie en de PR commissie.  

Binnen het bestuur zijn momenteel de volgende taken verdeeld:

 • Voorzitter: Annemieke Driessen
 • Vice-voorzitter: Suzy Matthijssen
 • Penningmeester: Ytje van Pelt
 • Algemeen bestuurslid: Jiska Weijermans
 • Algemeen bestuurslid: Ronald Roskam

Overige aandachtsgebieden zijn:  

 • Wetenschap
 • Positionering
 • Kwaliteit, Opleidingen en Registraties
 • Leden + SIG’s 

Gezien het aankomende vertrek van twee bestuursleden in 2023 zoeken wij twee nieuwe bestuursleden. 

Profiel
Wij zoeken een kandidaat die: 

 • verbindt, inspireert en enthousiasmeert vanuit een soepele samenwerkingsstijl 
 • empathisch, tactvol en stressbestendig is  
 • besluitvaardig is en in staat is bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties  
 • verantwoordelijkheid neemt en afspraken nakomt  
 • een stevige persoonlijkheid heeft, en in staat is de rug recht te houden zonder de samenwerkingsrelatie te schaden  
 • affiniteit heeft met wetenschap/een wetenschappelijke attitude heeft 
 • opgeleid is in EMDR-therapie, bij voorkeur ten minste EMDR Europe practitioner  
 • bij voorkeur ervaring heeft als actief lid binnen de VEN, bijvoorbeeld als commissielid, supervisor of SIG-coördinator 

Taken van een VEN-bestuurslid 

 • Woont de bestuursvergaderingen (10 per jaar) en de ALV/ledenraadvergaderingen (3 per jaar) bij  
 • Stelt jaarlijks samen met de directeur het concept-jaarplan vast voor zijn/haar aandachtsgebied 
 • Bewaakt de voortgang en kwaliteit van onderwerpen binnen zijn/haar aandachtsgebied zoals die zijn vastgelegd in het jaarplan 
 • Houdt proactief contact met de commissies die taken verrichten binnen zijn/haar aandachtsgebied 

Tijdsinvestering 

Er wordt een tijdsinvestering gevraagd van gemiddeld 2 uur per week. Het bestuur wordt praktisch en beleidsmatig ondersteund door het verenigingsbureau en de directeur. 

Ben je geïnteresseerd? Wij ontvangen graag jouw reactie, met daarin jouw visie op de rol en de manier waarop je deze zou willen invullen, samen met je CV (met foto).   

Het voornemen is om de procedure in het najaar van 2022 af te ronden, zodat er tijd is om een half jaar mee te draaien met de vergaderingen, alvorens officieel voorgedragen te worden om zitting te nemen in het VEN-bestuur in het voorjaar van 2023.  

Reacties graag vóór 5 september naar vereniging@emdr.nl o.v.v. Bestuurslid VEN