Vacatures: commissie, SIG, VEN

Op een vacature reageren

Indien je op een vacature wenst te reageren, maak daarvoor dan gebruik van de in de vacature vermelde contactgegevens.

Een vacature plaatsen

De vereniging EMDR biedt aan alle SIGs en commissies mogelijkheid om vacatures voor functies te plaatsen. De commissies kunnen de tekst voor hun vacatures aanleveren per e-mail: vereniging@emdr.nl.

De redactie zal de vacature dan zo spoedig mogelijk op de site plaatsen. Daarnaast zal de vacature onder de aandacht worden gebracht via de VENmail.

Let op dat je in je vacature duidelijk vermeldt om welke commissie het gaat, wie de contactpersoon is en hoe hij of zij te bereiken is.

Klik hier voor meer informatie ↓

Vacature wetenschapscommissie

De VEN is een snel groeiende vereniging met bijna 5000 leden die participeren in congressen workshops, netwerkavonden, Special Interest Groups (SIGs), enz. De bevlogenheid en passie voor het vak is ook te vinden bij leden die actief zijn in diverse commissies. Vanwege de groei van de VEN nemen de activiteiten van de wetenschapscommissie (WACCIE) navenant toe. Daarom wil de commissie uitbreiden. Hiervoor zoeken wij twee actieve leden.


De commissie Wetenschap van de VEN maakt zich sterk om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van EMDR te stimuleren en actuele ontwikkelingen op dit gebied zichtbaar te maken. De commissie doet dit, onder andere door:

 • Subsidieaanvragen te beoordelen van onderzoekers die onderzoek doen op het gebied van EMDR. Er zijn twee subsidierondes per jaar.
 • Organiseren van de zogeheten ‘labpitches’ welke een vast en goed gewaardeerd onderdeel zijn van het jaarlijkse VEN congres. ‘Labpitches’ zijn korte presentaties waarin relevant wetenschappelijk onderzoek wordt gepresenteerd. De labpitches brengen wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.
 • Ondersteunen van bestuur en congrescommissie bij de selectie van bijdragen voor het congres.
 • Vraagbaak voor individuele leden met plannen voor onderzoek.
 • Organiseren van (pre)conferenceworkshop over N=1 studies

Naast bovengenoemde taken vragen lopende zaken onze aandacht, zoals het bijhouden van lopende aanvragen, voortgangsverslagen en jaarverslagen. Ook denkt de wetenschapscommissie mee in het samenwerkingsverband evidence-based behandelmethodes (samen met VGCt en de VSt).

Onze commissie:

De commissie bestaat  uit: Hellen Hornsveld en Wiebren Markus (voorzitters), Suzy Matthijssen, Yanda van Rood, Carlijn de Roos, Suzanne van Veen en Leonieke Kranenburg.

De commissie komt vier tot zes keer per jaar bijeen om te vergaderen. Dit gebeurt over het algemeen via Zoom en twee keer per jaar face-to-face. De geschatte tijdsinvestering is gemiddeld één uur per week, in de weken rondom het beoordelen van de subsidieaanvragen kan dit meer zijn.

Wij vragen:

 • Affiniteit met EMDR, bij voorkeur geregistreerd als EMDR Europe practitioner
 • Affiniteit en ervaring met wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur gepromoveerd;
 • Tijdsinvestering voor het bijwonen van vergaderingen;
 • Nieuwsgierig en innovatief;
 • Belangstelling voor één of meer van bovengenoemde taken.

Je ontvangt een reiskostenvergoeding en gratis deelname aan het VEN congres van de vereniging en een gezellig vergaderdiner met de gehele commissie. Heb je vragen, neem dan contact op met Wiebren Markus of Hellen Hornsveld (voorzitters) via vereniging@emdr.nl. Heb je belangstelling voor deze vacature, dan zien we graag je mail tegemoet met een korte toelichting en een actueel CV.

Vacature registratiecommissie

Zie je er een uitdaging in om op een goede manier de spreekwoordelijke toegangspoort tot de VEN te beheren? De registratiecommissie zoekt nog 1 lid die zich over deze belangrijke taak wil ontfermen! 


De registratiecommissie heeft als taak het beoordelen van aanvragen voor (her)registratie als practitioner en supervisor. Ook beoordeelt de registratiecommissie aanvragen voor toelating tot de EMDR basistraining en het lidmaatschap van de VEN. Deze taken worden in de praktijk vooral uitgevoerd door het secretariaat van de VEN. De registratiecommissie buigt zich met name over de zogeheten ‘bespreekgevallen’.

Daarnaast is het de taak van de registratiecommissie om trends en andere opvallende zaken te signaleren en te rapporteren aan de opleidingscommissie en het bestuur. De voorzitter van de registratiecommissie onderhoudt het nauw contact met de OC en het bestuur.

De commissie komt vier keer per jaar bijeen; naar verwachting ben je als lid van de commissie wekelijks ongeveer maximaal één uur bezig met je commissiewerkzaamheden.

De vergoeding bestaat uit een onkostenvergoeding en gratis deelname aan het jaarlijkse congres van de VEN. Leden worden benoemd door de ALV. Een benoeming is in principe voor een termijn van vier jaar, die maximaal eenmaal verlengd kan worden. Van leden van de commissie wordt verwacht dat zij kennis hebben van het Reglement Opleiding en Registratie of de bereid zijn zich dit eigen te maken.

De commissie bestaat uit:

 • Jacqueline Okkes (Voorzitter en aandachtsgebied herregistratie EMDR Europe practitioners, herregistratie EMDR Europe consultants,  tevens OC-lid)
 • Caroline Jansen (aandachtsgebied EMDR Europe practitioners)
 • Anne-Marie Hubers (aandachtsgebied EMDR Europe practitioners)
 • Onno van Assema (aandachtsgebied toelating tot trainingen)
 • Vacature (aandachtsgebied toelating tot trainingen)

Interesse?
Voor vragen kun je contact opnemen met Jacqueline Okkes, voorzitter van de registratiecommissie, door een mail te sturen naar vereniging@emdr.nl. Naar dit adres kun je ook direct je sollicitatie mailen; graag met korte motivatie en CV.

Vacature congrescommissie

Ben jij creatief, handig in plannen en organiseren, heb je affiniteit met cijfers, zie je een uitdaging in deze nieuwe tijd én heb je lol in je vak als EMDR Practitioner? Dan is de Congrescommissie op zoek naar….. JOU!!


De congrescommissie heeft als taak om jaarlijks een congres voor de leden te organiseren en een paar keer per jaar een netwerkavond. Door de coronacrisis komen we voor nieuwe uitdagingen te staan: digitaal een beleving organiseren, met sociale contacten en goede inhoud. Vorig jaar was een heel goed congres en nu zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het – eerste hybride – congres in september 2020. We zijn op zoek naar nieuwe, enthousiaste collega’s die pro-actief, zelfstandig en in samenwerking met andere commissieleden een mooi congres willen organiseren en webinars en netwerkavonden willen verzorgen.

De taken bestaan uit: opstellen/adviseren over de begroting, nadenken over mogelijke sprekers, nadenken over de mogelijkheden voor online congressen en webinars, sprekers voor de netwerkavonden bedenken en uitnodigen, een thema voor het congres bedenken, contact met (binnen- en buitenlandse) sprekers, contact met de locatie en de catering, oog houden op de inkomsten en uitgaven, teksten schrijven voor de website, call for papers, beoordelen bijdragen, contact onderhouden met de wetenschapscommissie en de PR commissie, verantwoording afdragen en afstemmen met bestuur.

Lijkt één van deze taken je ontzettend leuk en ben je er ook nog aantoonbaar goed in, dan ben jij waarschijnlijk een goede aanvulling op het bestaande team en ben je van harte welkom om te solliciteren.

De Congrescommissie vergadert gemiddeld 1 keer per maand, voorlopig doen we dat online. Het congres vindt jaarlijks plaats in april. Dit jaar is het congres vanwege de coronacrisis verschoven naar september. In de maanden december tot april is er een grotere tijdsinvestering. Het gemiddeld aantal uren is – afhankelijk van je taak – ongeveer 2 uur per week.

Er is geen vrijwilligersvergoeding, wel krijg je reiskosten vergoed en mag je gratis deelnemen aan het congres.

Interesse?
Heb je belangstelling voor deze vacature, dan zien we graag je mail tegemoet met een korte toelichting en een actueel Curriculum Vitae. De mail kun je sturen naar: vereniging@emdr.nl

Vacature PR-commissie

De PR-commissie van de VEN staat te springen om twee nieuwe, bevlogen vrijwilligers welkom te heten. We zijn op zoek naar creatieve VEN-leden die de PR-commissie willen versterken, door zich met name te focussen op de nieuwe media. Ben jij een proactief VEN-lid die zich helemaal thuis voelt op het gebied van social media  en ad hoc op nieuwsberichten in kan springen,  dan zijn we op zoek naar jou!


Wat wordt er verwacht?Als lid van de PR-commissie verbind je je aan de speerpunten van de VEN, bestaande uit het versterken van de band met de VEN-leden, het bewaken van de kwaliteit van EMDR, het positioneren van de VEN en wetenschappelijk onderzoek.
Je levert een proactieve bijdrage op het gebied van social media en durft buiten de gebaande paden te treden met nieuwe ideeën.
Deelname aan een actieve en gezellige commissie, die 4 keer per jaar online vergadert en 2 keer per jaar vergadert in Utrecht (incl. diner!).

Interesse?
Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Birgit Booij, voorzitter PR-commissie (pr@emdr.nl)

Vacature supervisorencommissie

De ruim 100 EMDR-supervisoren vormen de basis van Vereniging EMDR Nederland. Zij hanteren een competentiegericht leermodel en zetten zich in voor een kwalitatief hoog niveau van alle VEN-leden.


De supervisorencommissie zet zich in voor een kwalitatief hoog niveau van de VEN-supervisoren. Zij doet dit onder meer door het organiseren en evalueren van jaarlijkse supervisorendagen waarin nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot EMDR en de VEN worden gedeeld en relevante wetenschappelijke ontwikkelingen worden besproken. De supervisorencommissie probeert de dekkingsgraad van supervisoren door het hele land op peil te houden door het regelmatig organiseren van supervisoren-opleidingen (in samenwerking met EMDR-trainers en het bestuur).

De supervisorencommissie onderhoudt contact met de registratiecommissie over registratie en herregistratie van supervisoren. Daarnaast is het de taak van de commissie om opvallende zaken met betrekking tot het supervisorenbeleid te signaleren, rapporteren en overleggen met de opleidingscommissie en het bestuur. De supervisorencommissie streeft ernaar om de kwaliteit van iedere supervisor te monitoren en te borgen.

De commissie komt ongeveer 9 keer per jaar samen, veelal via Zoom. Zo nodig wordt er overleg gevoerd per mail. Naar verwachting ben je als lid van deze commissie tweewekelijks ongeveer één à twee uur bezig met je commissiewerkzaamheden. Één van de leden van de supervisorencommissie onderhoudt nauw contact met de OC, het bestuur en waar nodig met de trainers.

De Supervisorencommissie bestaat uit 4 leden, allen supervisor EMDR Europe, of daartoe in opleiding. Bij de samenstelling wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling tussen supervisoren K&J en supervisoren V&O. In deze commissie zijn de portefeuilles nog niet geheel verdeeld en worden twee nieuwe leden gezocht.

De Supervisorencommissie bestaat uit:

 • Voorzitter (Jiska Weijermans)
 • Lid met aandachtsgebied supervisorendagen (allen)
 • Lid met aandachtsgebied supervisoren-opleiding (allen)
 • Lid met aandachtsgebied specifieke leeftijdsdifferentiaties (allen)
 • Een van bovenstaande leden is tevens OC-lid (Jiska Weijermans).

Interesse?
Voor vragen en om je belangstelling kenbaar te maken, kun je contact opnemen met Jiska Weijermans en Ytje van Pelt, door een mail te sturen naar vereniging@emdr.nl.  De rollen en portefeuilles in deze commissies zijn nog nader te verdelen.  Naar dit adres kun je ook direct je sollicitatie mailen; graag met korte motivatie en CV.

We zien je reactie met veel enthousiasme tegemoet.