Vacatures bij Vereniging EMDR Nederland

Vacature Redactiecommissie

Wie komt de Redactiecommissie versterken? Wij zijn per direct op zoek naar een nieuw enthousiast lid!

De enthousiaste en gedreven reactie van het EMDR Magazine is op zoek naar enthousiastelingen met enige schrijfervaring die willen bijdragen aan het prachtige EMDR Magazine. Is dit je op het lijf geschreven? Dan nodigen we je van harte uit om contact op te nemen met Erik ten Broeke of Ytje van Pelt via vereniging@emdr.nl.

Vacature Registratiecommissie

Zie je er een uitdaging in om de spreekwoordelijke toegangspoort tot de VEN te beheren? Vanwege het vertrek van een van de leden zoekt de registratiecommissie een nieuw lid dat het leuk vindt om zich over deze belangrijke taak te ontfermen. De registratiecommissie beoordeelt onder andere aanvragen voor toelating tot de EMDR basistraining en verzoeken voor registratie of herregistratie. De registratiecommissie buigt zich hierbij met name over de zogeheten ‘bespreekgevallen’. De meeste reguliere aanvragen worden voor een groot gedeelte door het secretariaat van de VEN afgehandeld. De RC signaleert verder trends of nieuwe ontwikkelingen en adviseert hieromtrent aan de Opleidingscommissie en het bestuur.

De commissie komt 6 keer per jaar bijeen waarvan 4x online en 2x live. Naar verwachting ben je als lid van de commissie wekelijks gemiddeld twee uur bezig met je commissiewerkzaamheden. Wat levert het je op? Behalve dat het leerzaam en gezellig is om deel uit te maken van een commissie, krijg je er (na-)scholingspunten (3 per jaar) voor, een onkostenvergoeding en gratis deelname aan het jaarlijkse congres van de VEN.

Leden worden benoemd door de ledenraad. Een benoeming is in principe voor een termijn van drie jaar, die maximaal tweemaal verlengd kan worden. Van leden van de commissie wordt verwacht dat zij zich het Reglement Opleidingen en Registraties eigen maken.

Interesse?
Voor vragen kun je contact opnemen met Onno van Assema, voorzitter van de registratiecommissie, via ovanassema@emdr.nl. Je sollicitatie, voorzien van CV en een korte motivatie kan je richten aan vereniging@emdr.nl.

Vacature Wetenschappelijke Advies Commissie

Wie komt de wetenschappelijke advies commissie versterken? Wij zijn per direct op zoek naar nieuwe enthousiaste leden!

 

De commissie Wetenschap van de VEN maakt zich sterk om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van EMDR te stimuleren en actuele ontwikkelingen op dit gebied zichtbaar te maken. De commissie doet dit onder andere door:

  • Subsidieaanvragen te beoordelen van onderzoek op het gebied van EMDR. Er zijn twee subsidierondes per jaar.
  • Mede selecteren van ingediende congres abstracts.
  • Organiseren van ‘labpitches’, een vast onderdeel van het jaarlijkse VEN congres. Dit zijn korte presentaties waarin de uitkomsten van vernieuwend en goed wetenschappelijk onderzoek wordt gepresenteerd.
  • Vraagbaak voor individuele leden met plannen voor onderzoek.
  • Organiseren van workshops over het doen van onderzoek, bedoeld voor clinici.

 

Naast bovengenoemde taken vragen lopende zaken onze aandacht, zoals het bijhouden van lopende aanvragen, voortgangsverslagen en jaarverslagen. Ook denkt de wetenschapscommissie mee bij wetenschappelijke vraagstukken van andere commissies en het bestuur en in het samenwerkingsverband P3NL (samen met VGCt en de VSt).

De commissie komt tenminste vijf tot zes keer per jaar bijeen om te vergaderen. Dit gebeurt over het algemeen via Zoom en twee keer per jaar face-to-face. De geschatte tijdsinvestering is gemiddeld één uur per week, in de weken rondom het beoordelen van de subsidieaanvragen kan dit meer zijn.


Wij vragen:

  • Affiniteit met EMDR, bij voorkeur geregistreerd als EMDR Europe practitioner
  • Affiniteit en ervaring met wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur gepromoveerd;
  • Tijdsinvestering voor het bijwonen van vergaderingen;
  • Nieuwsgierig en innovatief;
  • Belangstelling voor één of meer van bovengenoemde taken.

Je ontvangt een reiskostenvergoeding en gratis deelname aan het VEN congres van de vereniging en een of twee keer per jaar een gezellig vergaderdiner met de gehele commissie.

Heb je vragen, neem dan contact op met de voorzitter, Wiebren Markus via vereniging@emdr.nl. Heb je belangstelling voor deze vacature, dan zien we graag je mail tegemoet met een korte toelichting en een actueel CV.