Lid blijven: Belangstellenden

Door de wijziging van de lidmaatschapsstructuur (dd 1/1/2016) komt een aantal groepen helaas niet meer in aanmerking voor het aspirant lidmaatschap bij de VEN:

– niet-leden die de EMDR basistraining langer dan zes jaar geleden hebben afgerond;

– zij die voor 1/1/2016 geregistreerd zijn als aspirant lid en op 1/1/2022 niet voldoen aan de eisen voor registratie als EMDR Europe practitioner;

– zij die voor 1/1/2016 geregistreerd zijn als gewoon lid en op 1/1/2021 niet voldoen aan de eisen voor registratie als EMDR Europe practitioner;

– geregistreerde EMDR Europe practitioners / EMDR Europe consultants die niet voldoen aan de herregistratie-eisen voor het verlopen van de gestelde termijn.

Om deze collega’s de gelegenheid te geven om betrokken te blijven of te zijn bij het werk van de VEN, is een voor deze groepen aparte status gecreëerd: Belangstellende. De registratie Belangstellende geeft deze leden de mogelijkheid om toch betrokken te blijven bij de VEN. Daarnaast profiteer je nog steeds van de vele voordelen dat een lidmaatschap bij de VEN haar leden biedt. Bovendien kun je eventueel op een later tijdstip alsnog registreren voor het practitionerschap. Omdat je als Belangstellende geen PE-dossier hebt, dien je op het moment dat je voldoet aan de eisen gesteld voor registratie EMDR Europe practitionerschap, contact op te nemen met het secretariaat: vereniging@emdr.nl. Zij zorgen dan dat het PE-dossier weer geactiveerd wordt. VEN-NOTEN betalen hetzelfde contributiebedrag als VEN-leden. Vanaf 2022 bedraagt de contributie 130 euro, Belangstellenden 65+/gepensioneerden betalen slechts 65% van dit bedrag (dit is uitsluitend van toepassing op een bedrag van 130 euro, niet i.c.m. overige acties).