Voortgangsrapportage (wetenschappelijk) onderzoek

U heeft subsidie ontvangen van de Vereniging EMDR Nederland voor onderzoek. Gedurende de looptijd van het onderzoek verwacht de VEN jaarlijks een beknopte voortgangsrapportage. U kunt hiertoe onderstaand formulier invullen.

Formulier VEN-subsidie voortgangsrapportage

 

Indien het onderzoek (voortijdig) is beëindigd, moet dit aan de VEN worden gemeld. Na beëindiging verwacht de VEN een kort verslag, bij voorkeur in de vorm van een publicatie, anders in de vorm van een rapportage voor het EMDR Magazine.

 

Onderzoek

Persoonsgegevens (hoofd)onderzoeker:

Voortgangsrapportage

Te overleggen documenten

Wij accepteren alleen PDF, DOC en/of DOCX documenten.

VERKLARING

De gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, dan inzicht in de voortgang. Ik verklaar dat de informatie in dit formulier, samen met de begeleidende informatie volledig en correct is.

Ivm de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) per 25 mei 2018, geeft de invuller toestemming aan Vereniging EMDR Nederland  om de gegevens te mogen registreren.  Geeft u géén akkoord dan wordt de informatie geblokkeerd!

Ondertekening

Voeg hier je handtekening toe (teken met de muis)

Verzenden

reCAPTCHA is required.