30 november 2017

Model Kwaliteitsstatuut GGZ onder de loep

Herziening en actualisatie gewenst vóór zorginkoop 2019 Het model Kwaliteitsstatuut is per 1-1-2017 ingevoerd in de curatieve GGZ onder de zorgverzekeringswet, dankzij intensieve samenwerking tussen de professionals, cliënten, toezichthouder en verzekeraars. Maar liefst 99,5% van […]
16 juli 2017

Brief aan directies vanuit bestuur VEN

Het bestuur heeft een brief opgesteld die aan directies van instellingen gericht is. Dit ter informatie over de nadelen van het aanbieden van een niet door de VEN erkende (incompany) training: “Met enige regelmaat vernemen […]
17 april 2017

EMDR erkend door Trimbos Instituut

EMDR is nu definitief erkend (niveau 2: eerste aanwijzingen voor effectiviteit) door het Trimbos instituut. EMDR is zorgvuldig beschreven en goed theoretisch onderbouwd. Er zijn heldere protocollen en duidelijke ideeën over kwaliteitsmonitoring. Een grote effectstudie […]