17 maart 2020

Online EMDR, tips en adviezen

Wat heb je nodig? Een veilig (AVG proof) beeldbelprogramma. Zowel de therapeut als de patiënt moeten dat downloaden. Let op: Vaak is het programma pas veilig bij een betaald account. Een laptop of desktop met […]
4 juli 2016

Gemeenten, zorgaanbieders en beroepsverenigingen maken werk van privacybescherming

Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Daarom hebben gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals donderdag 23 juni in een manifest afspraken […]
4 juli 2016

Klachtenregeling, klachtenfunctionaris en geschillencommissie Wkkgz

De Wkkgz, die voor de ggz en de langdurige zorg vanaf 2017 in volle omvang van kracht wordt, legt nieuwe verplichtingen op. NVO en NIP verwachten dat veel instellingen redelijk soepel op die nieuwe verplichtingen […]
1 juni 2016

Vernieuwde verklaring tuchtrecht en opgelegde maatregelen

Het afgelopen jaar is een nieuwe Verklaring tuchtrecht en opgelegde maatregelen van kracht geworden. De komende maanden zullen alle VEN-leden en aspirant-leden die deze verklaring nog niet hebben ingevuld een uitnodiging ontvangen om deze verklaring […]
10 maart 2016
In dit artikel bekritiseren psychologen en psychiaters uit diverse landen de internationale richtlijn voor de behandeling van mensen met complexe PTSS. Zij beschrijven dat er onvoldoende wetenschappelijk onderbouwing is om mensen met complexe PTSS evidence-based […]
10 maart 2016

Nieuwsarchief P3NL

P3NL is de nieuwe federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen. De federatie vertegenwoordigt ruim 20.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning, en behartigt de belangen van de beroepsgroepen.
8 maart 2016

Zicht op zee

Tekst en Illustratie: Anoniem (16 jaar) Stel je voor, het is een bleke lente-ochtend. Het is heel vroeg, heel koud en je loopt op blote voeten langs de zee. De lucht is er anders, de kleuren zijn […]
8 maart 2016

‘Van zwart naar wit’ met EMDR

Yvette is een meisje van vijftien jaar met de diagnose autisme. Regelmatig schrijft ze gedichten over hoe ze zich voelt, zoals dit gedicht waarin ze verwoordt hoe ze haar autisme ervaart.