3 mei 2023

P3NL: Vacature bestuurslid P3NL

P3NL, de federatie van 12 wetenschappelijke en beroepsverenigingen van professionals in de psychologische en pedagogische zorg, zoekt vanwege de vernieuwde ambitie van P3NL versterking van het bestuursteam. Vernieuwde ambitie: platform voor het gezamenlijk bijdragen aan […]
9 februari 2023

P3NL: Versterken (post-)hbo-professionals

Afgelopen jaar voerde adviesbureau SiRM een project uit waarin zij in kaart bracht welke (post-) hbo-professionals werkzaam zijn om het biopsychosociale welzijn van mensen te bevorderen. Daarnaast verkende SiRM ook in welke mate verschillende betrokkenen […]
27 juni 2022

P3NL: Welke professional heeft zich bijzonder ingezet voor het vak?

Op 14 oktober 2022 zal voor de vierde keer de P3NL-prijs worden uitgereikt. Tot 15 augustus is het mogelijk om kandidaten aan te dragen bij de jury. Stuur je gemotiveerde voordracht naar Rianne Groen (rianne.groen@p3nl.nl). […]
18 mei 2022

P3NL: vacature lid geschillencommissie

P3NL heeft een klachten- en geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners. We hebben een vacature voor leden van de geschillencommissie. We zoeken pedagogische of psychologische professionals die werkzaam zijn in de praktijk en het leuk vinden om […]
28 februari 2022

Laat je bijpraten over de AVG – geef je op voor het gratis webinar op 23 maart

Corona heeft niet alleen gezorgd voor vergaande digitalisering en thuiswerken, het zorgde ook voor nieuw vragen over het gebruik van persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 2018 in werking. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt […]
28 februari 2022

Bas Rikken nieuwe voorzitter van P3NL

21 februari 2022, Utrecht – De algemene ledenvergadering van P3NL heeft Bas Rikken unaniem benoemd tot nieuwe voorzitter van de federatie. Rikken volgt daardoor met ingang van 5 april 2022 prof. dr. Marc Verbraak op […]
28 februari 2022

Help mee aan betere contracten met zorgverzekeraars

Jaarlijks monitort de NZa de stand van zaken met betrekking tot de contractering in de ggz. De monitor laat zien hoe het met het contracteren gaat én waar het beter kan. De ervaringen van aanbieders […]
26 januari 2022

Nieuwe versie Kwaliteitsstatuut 2022

Kwaliteitsstatuut 2022. Wat betekent het LKS voor u? Op 1 januari 2022 is er een nieuwe versie van het kwaliteitsstatuut in werking getreden: het landelijk kwaliteitsstatuut GGZ (LKS). Dat betekent dat zorgaanbieders vanaf 1 januari […]