4 november 2020

P3NL-prijs uitgereikt en kennisagenda gepresenteerd

Geslaagd P3NL webinar Iva Bicanic neemt P3NL-prijs in ontvangst Vrijdag 30 oktober organiseerde P3NL haar jaarlijkse P3NL-middag, dit jaar in de vorm van een webinar. Ruim 100 mensen namen deel. Iva Bicanic nam de P3NL-prijs […]
2 november 2020

Definitief advies over nieuwe academische beroepenstructuur in de psychologische zorg aangeboden aan minister van VWS.

NIP, NVGzP en NVP adviseren: één breed BIG-basisberoep en twee specialismen Op 26 oktober hebben NIP, NVGzP en NVP het ‘advies beroepenstructuur psychologische zorg’ aangeboden aan Minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport.  P3NL […]
17 juni 2020

Gezocht: kandidaten voor P3NL-prijs 2020

De vele kanten van het vak van psycholoog, pedagoog of psychotherapeut Op 30 oktober 2020 zal voor de tweede keer de P3NL-prijs worden uitgereikt. De winnaar van deze prijs moet iemand zijn die zich op […]
24 maart 2020

Nieuwsbericht P3NL maart 2020

Een overzicht: Koningin Máxima steekt cliënten, naasten en professionals in de ggz een hart onder de riem. Door de Covid-19 crisis hebben we massaal over moeten stappen op beeldbellen. Dat heeft impact op behandelaren, maar […]
18 maart 2020

Enquête voor generieke module diagnostiek

P3NL is door Akwa GGZ uitgenodigd om mee te werken aan de ontwikkeling van de generieke module diagnostiek. Er is een korte vragenlijst gemaakt om te peilen wat professionals en patiënten verstaan onder diagnostiek en […]
16 februari 2020

Psychologen werkzaam in ziekenhuizen sluiten zich aan bij P3NL

De Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP) sluit zich per direct aan bij P3NL. Daarmee krijgt de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen een dertiende lid. “De aansluiting van de collega psychologen uit de somatische gezondheidszorg […]
9 januari 2020

Oproep voor focusgroep (Ont)Regel de zorg: 13 januari 2020

Onderzoek naar effecten (Ont)Regel de zorg In opdracht van het ministerie van VWS brengt KPMG de ervaren regeldruk in de zorg in beeld. Vorig jaar is een eerste meting gedaan om in beeld te brengen […]
29 december 2019

P3NL biedt handreiking voor professionals in het jeugddomein aan

De Commissie Jeugd van P3NL wil psychologen, pedagogen en psychotherapeuten en andere gedragswetenschappers die werken in het jeugddomein uitnodigen en uitdagen om in gesprek te gaan over de hulp die zij geven aan kinderen en […]