2 februari 2023

Stichting Centrum EVC voor gz-psychologen is van start gegaan

Wie zijn we? De Stichting Centrum EVC voor gz-psychologen (afgekort als Stichting EVC) is opgericht om een pilot (dat wil zeggen een eerste verkenning) uit te voeren naar de mogelijkheden om ervaren masterpsychologen met aantoonbare eerder verworven competenties […]
13 oktober 2022

Oproep voor het invullen van een vragenlijst om (eigen) supervisie te optimaliseren

Supervisie ontvangen is een integraal onderdeel van de opleiding tot de registratie EMDR-Europe Practitioner, EMDR-Europe Consultant en zelfs – in de vorm van mentorschap – tot EMDR-Europe Trainer. Op basis van eigen ervaringen merken wij […]