Veelgestelde vragen | FAQ’s

Algemeen

In onze ledenlijst kunt u zien welke therapeuten zijn aangesloten bij de Vereniging EMDR Nederland.

Wanneer krijgt u een vergoeding van uw zorgverzekeraar?

  • U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, straatdokter of bedrijfsarts. Voor spoedzorg hebt u geen verwijzing nodig.
  • U bent ouder dan 18 jaar. Voor jongeren tot 18 jaar regelt de gemeente de GGZ.
  • U krijgt de vergoeding als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat.
    Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien minder vergoed. U krijgt géén vergoeding als de zorgverlener niet voldoet aan de kwaliteitseisen. (De zorgverlener heeft een kwaliteitsstatuut. Dit beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording.)

Helaas kunnen wij vragen over EMDR bij specifieke klachten of toepassingsgebieden alleen in het algemeen beantwoorden. Het is niet mogelijk om te adviseren over specifieke situaties en/of EMDR al dan niet geschikt is. Op deze website staat een ledenlijst met therapeuten die aangesloten zijn bij de Vereniging EMDR Nederland. Graag willen wij u adviseren om met een therapeut van de ledenlijst, bij u in de omgeving, contact op te nemen. Hij/zij kan u meer vertellen over de behandeling en of EMDR al dan niet geschikt is.

Wij verwijzen u graag naar het voorbeeld van een EMDR behandeling op deze website.

U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, straatdokter of bedrijfsarts. Voor spoedzorg hebt u geen verwijzing nodig

Wij verwijzen u graag naar de pagina Wat is EMDR van deze website, waar u voorbeelden van behandelingen aantreft en ervaringen van cliënten.

U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, straatdokter of bedrijfsarts. Voor spoedzorg hebt u geen verwijzing nodig.

Wij hebben niet geregistreerd staan welke EMDR therapeuten ervaring hebben met de behandeling van tinnitis. In principe kan elke EMDR-therapeut deze behandeling uitvoeren. Graag verwijs ik u hiervoor naar onze ledenlijst.
De betreffende therapeut kan werken volgens het standaardprotocol en daarbij richten op zowel de ervaring van de tinnitus zelf, als op gebeurtenissen die voorafgingen aan het ontstaan van de tinnitus en die nu nog een gevoel van machteloosheid oproepen.

Tot 18 jaar valt dit onder jeugd en vanaf 18 jaar onder volwassenen.

Op onze ledenlijst staan de therapeuten die aangesloten zijn bij de Vereniging EMDR Nederland. U kunt zoeken op provincie en vervolgens op woonplaats.

Epilepsie is geen contra-indicatie voor EMDR. Alleen acute lichtgevoelige vormen van epilepsie. Overigens, als mensen goed zijn ingesteld op hun medicatie is dat ook geen probleem.

Lidmaatschap

Klik hier om naar het aanvraagformulier aspirant lid of VEN-NOOT te gaan. Na ontvangst van je inschrijfformulier ontvang je een brief over de betalingsmogelijkheden. Indien je kiest voor automatische incasso bedraagt de contributie € 130,- per kalenderjaar. 65+/Gepensioneerden betalen slechts 65% van dit bedrag (dit is uitsluitend van toepassing op een bedrag van €130,- en niet i.c.m. overige acties).
Voor meer informatie over het lidmaatschap en de voordelen, klik hier.

Je lidmaatschapsnummer kan je bij ons opvragen door een e-mail te sturen naar vereniging@emdr.nl.

Opzeggen van het lidmaatschap kan uiterlijk 1 maand voorafgaand aan elk nieuw kalenderjaar door het formulier in te vullen op de website.
Klik hier om voor meer informatie en de link naar het opzeggingsformulier.

Over Vereniging EMDR Nederland

De Vereniging EMDR Nederland is in april 2003 opgericht en is voortgekomen uit het EMDR Netwerk dat sinds 1994 bestond. De Vereniging telt in november 2020 meer dan 5.000 leden en is daarmee meteen een van de grotere psychotherapieverenigingen in Nederland.

De doelstellingen van de Vereniging zijn:

  • het bevorderen van de toepassing en de ontwikkeling van EMDR in Nederland;
  • kwaliteitsbewaking van de toepassing van EMDR;
  • het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Klik hier voor meer informatie over de vereniging en een introductiefilmpje.

De statuten en reglementen staan gebundeld op de pagina Over de Vereniging EMDR Nederland. Klik hier om direct te raadplegen.

Alle vacatures binnen de VEN staan op de vacaturepagina. Klik hier om naar de pagina te gaan.

Ledeninformatie

Je inlogcode kan je opvragen door een e-mail te sturen naar vereniging@emdr.nl.

Log hiervoor in op MijnVEN en ga naar je PE-online dossier.

Neem hiervoor contact op met het secretariaatsbureau via vereniging@emdr.nl 

Je kunt zelf je gegevens voor de ledenlijst beheren in PE-online. Klik hier voor meer informatie hierover en korte instructiefilmpjes.

Raadpleeg hiervoor via MijnVEN in je PE-online dossier het ‘Activiteiten overzicht’. De te volgen stappen zijn opgenomen in een kort instructiefilmpje. Klik hier om de filmpjes te bekijken.

Ga hiervoor via MijnVEN naar je PE-online dossier en open het tabblad ‘Toevoegen’. De te volgen stappen zijn opgenomen in een kort instructiefilmpje. Raadpleeg de verschillende filmpjes hier.

Ja, er zijn protocollen in het Engels, Frans, Spaans en Duits. Deze zijn terug te vinden in MijnVEN

Een overzicht van alle aangevraagde en toegekende accreditatie treft u aan op de website via in de Nascholingsagenda.

Bij voldoende behaalde nascholingspunten kan je in je PE-online dossier het verzoek indienen voor registratie als practitioner. Bekijk hier de instructiefilmpjes over inloggen in PE-online, toevoegen activiteiten en aanvraag registratie als practitioner.

Indien u via PE-online uw practitionersaanvraag indient, wordt u gevraagd de werkgeversverklaring te uploaden.

Dat kan op 2 manieren:

  • U benadert de betreffende opleidingsinstantie;
  • Via een verzoek aan de VEN in MijnVEN via het tabblad ‘Toevoegen’ in uw PE-online dossier.

Heb je vragen/opmerkingen over een SIG, klik hier voor meer informatie over de SIG’s of neem via mail contact op met Iva Bicanic

Voor een tweede aantekening (volw) dien je een supervisietraject een supervisieformulier volwassenen af laten tekenen. Daarnaast dien je een werkgeversverklaring in te laten vullen door de werkgever dat je min. 6 u per week met volwassenen werkt.

Klik hier om de supervisievragen op de website te bekijken.

U kunt de toekenning van accreditatiepunten smal en breed voor de desbetreffende bij- en nascholingen terugvinden onder de tab nascholingsagenda in uw PE dossier.
Hetzelfde overzicht staat ook op de website van de VEN. Klik hier om het direct te raadplegen.

Opleiding

Het advies is om binnen vier jaar na afronding van de EMDR basistraining, de EMDR vervolgtraining te starten. Vervolgens dient u, voor behoud van het lidmaatschap, binnen zes jaar na afronding van de EMDR basistraining, te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de registratie voor het EMDR Europe practitionerschap en hiervoor de aanvraag in te dienen.

De door de VEN erkende basis- en vervolgtrainingen treft u aan op de pagina Opleidingen van deze website.

Klik hier om naar de eisen voor registratie als EMDR Europe consultant (supervisor) te gaan.

Klik hier om naar de informatie te gaan over supervisie en het supervisiebeoordelingsformulier in het kader van EMDR.

Klik hier om naar de informatie te gaan over supervisie en het supervisiebeoordelingsformulier in het kader van EMDR.

Raadpleeg hiervoor het overzicht met supervisoren op website. In de geheel rechterkolom staat aangegeven of de supervisor nog in opleiding (i.o.) is.

Raadpleeg hiervoor de pagina De wetenschappelijke onderbouwing van EMDR. Op deze pagina vindt u onderaan informatie bij ‘Referenties’.